Foto: Julien Dewarichet/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Leger Uten Grenser starter nødhjelpsrespons i Ukraina og nabolandene
Nyheter

Leger Uten Grenser starter nødhjelpsrespons i Ukraina og nabolandene

28.02.2022 | Oppdatert 04.05.2022
        

Bildet øverst i saken: Deler av den første forsendelsen med nødhjelpsutstyr til Ukraina pakkes på Leger Uten Grensers beredskapslager i Brussel 28. februar 2022. De første rundt 120 kubikkmeterne med forsyninger omfatter blant annet utstyr til kirurgi- og traumebehandling.

Mens konflikten fortsetter å eskalere i Ukraina, sender Leger Uten Grenser medisinske team til Polen, Moldova, Ungarn, Romania og Slovakia for å kartlegge og respondere på humanitære behov. Teamene våre i Hviterussland og Russland står også klare til å yte humanitær hjelp.

I byen Mariupol i Ukraina har teamene våre delt ut utstyr til behandling av krigsskadde. Vi har også gitt opplæring i traumebehandling over telefon til 30 kirurger i det østlige Ukraina. 

Nødhjelpsteamene våre har ankommet den polsk-ukrainske grensen, og forsøker nå å få nødvendig personell og forsyninger inn i Ukraina, og sette opp nødhjelpsaktiviteter på begge sider av grensen. Teamene skal også vurdere behovene langs Ukrainas grense mot Russland og Hviterussland.

Les flere nyhetssaker om Ukraina.

Flyktninger og donasjoner på grensen mellom Polen og Ukraina. Februar 2022.
Tusenvis av mennesker er tvunget på flukt som følge av konflikten. Bildet er fra grensebyen Medyka i Polen, 1. mars 2022. Foto: Leger Uten Grenser.

 

De pågående kamphandlingene gjør det fortsatt utfordrende å fastslå omfanget av de medisinske behovene i Ukraina. Vi forbereder oss på en rekke ulike scenarier slik at vi kan respondere raskt. 

Våre ansatte ved grensekontrollene mellom Ukraina og Polen ser folk krysse landegrensene til fots, i biler og i busser. Mange er utslitte, og noen har med seg babyer som er mindre enn én måned gamle.  

Mange av de som krysset den polske grensen fortalte oss at de tilbrakte mange timer i køer i minusgrader. Noen var dehydrerte og nedkjølte. Vi har donert grunnleggende nødhjelpspakker til et mottakssenter i Polen og jobber med å trappe opp responsen vår.

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver.

Omstilling av aktiviteter som følge av eskaleringen 

Teamene våre i Ukraina er alvorlig bekymret for konsekvensene konflikten vil få for menneskene og samfunnet i Ukraina. De siste dagene har vi sett livredde mennesker på flukt på veiene. Den drastiske endringen i situasjonen førte til at vi var nødt til å ta den vanskelige avgjørelsen om å midlertidig stanse de vanlige aktivitetene våre. Aktivitetene som måtte settes på pause er blant annet hiv-prosjektet i Severodonetsk, tuberkulose-prosjektet i Zhytomyr og helsetilbudet til konfliktrammede i Donetsk.

Selv om disse prosjektene nå i all hovedsak er stanset, har vi gjort alt i vår makt for å sørge for at pasientene våre blir ivaretatt videre. De hadde allerede store behov, hadde levd gjennom syv år med konflikt, mange er eldre, og mange lever med kroniske sykdommer. Vi er bekymret for hvordan kampene nå vil påvirke livene deres ytterligere.   

Situasjonen utvikler seg raskt, og vi forbereder oss på å kunne reagere i takt med behovene på bakken. Vi jobber nå kontinuerlig med hvordan og hvor vi kan gi upartisk humanitær hjelp på en trygg måte.  

Les mer: Vårt arbeid i Ukraina

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Julien Dewarichet/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Leger Uten Grenser starter nødhjelpsrespons i Ukraina og nabolandene
Nyheter

Leger Uten Grenser starter nødhjelpsrespons i Ukraina og nabolandene

28.02.2022 | Oppdatert 04.05.2022
        

Bildet øverst i saken: Deler av den første forsendelsen med nødhjelpsutstyr til Ukraina pakkes på Leger Uten Grensers beredskapslager i Brussel 28. februar 2022. De første rundt 120 kubikkmeterne med forsyninger omfatter blant annet utstyr til kirurgi- og traumebehandling.

Mens konflikten fortsetter å eskalere i Ukraina, sender Leger Uten Grenser medisinske team til Polen, Moldova, Ungarn, Romania og Slovakia for å kartlegge og respondere på humanitære behov. Teamene våre i Hviterussland og Russland står også klare til å yte humanitær hjelp.

I byen Mariupol i Ukraina har teamene våre delt ut utstyr til behandling av krigsskadde. Vi har også gitt opplæring i traumebehandling over telefon til 30 kirurger i det østlige Ukraina. 

Nødhjelpsteamene våre har ankommet den polsk-ukrainske grensen, og forsøker nå å få nødvendig personell og forsyninger inn i Ukraina, og sette opp nødhjelpsaktiviteter på begge sider av grensen. Teamene skal også vurdere behovene langs Ukrainas grense mot Russland og Hviterussland.

Les flere nyhetssaker om Ukraina.

Flyktninger og donasjoner på grensen mellom Polen og Ukraina. Februar 2022.
Tusenvis av mennesker er tvunget på flukt som følge av konflikten. Bildet er fra grensebyen Medyka i Polen, 1. mars 2022. Foto: Leger Uten Grenser.

 

De pågående kamphandlingene gjør det fortsatt utfordrende å fastslå omfanget av de medisinske behovene i Ukraina. Vi forbereder oss på en rekke ulike scenarier slik at vi kan respondere raskt. 

Våre ansatte ved grensekontrollene mellom Ukraina og Polen ser folk krysse landegrensene til fots, i biler og i busser. Mange er utslitte, og noen har med seg babyer som er mindre enn én måned gamle.  

Mange av de som krysset den polske grensen fortalte oss at de tilbrakte mange timer i køer i minusgrader. Noen var dehydrerte og nedkjølte. Vi har donert grunnleggende nødhjelpspakker til et mottakssenter i Polen og jobber med å trappe opp responsen vår.

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver.

Omstilling av aktiviteter som følge av eskaleringen 

Teamene våre i Ukraina er alvorlig bekymret for konsekvensene konflikten vil få for menneskene og samfunnet i Ukraina. De siste dagene har vi sett livredde mennesker på flukt på veiene. Den drastiske endringen i situasjonen førte til at vi var nødt til å ta den vanskelige avgjørelsen om å midlertidig stanse de vanlige aktivitetene våre. Aktivitetene som måtte settes på pause er blant annet hiv-prosjektet i Severodonetsk, tuberkulose-prosjektet i Zhytomyr og helsetilbudet til konfliktrammede i Donetsk.

Selv om disse prosjektene nå i all hovedsak er stanset, har vi gjort alt i vår makt for å sørge for at pasientene våre blir ivaretatt videre. De hadde allerede store behov, hadde levd gjennom syv år med konflikt, mange er eldre, og mange lever med kroniske sykdommer. Vi er bekymret for hvordan kampene nå vil påvirke livene deres ytterligere.   

Situasjonen utvikler seg raskt, og vi forbereder oss på å kunne reagere i takt med behovene på bakken. Vi jobber nå kontinuerlig med hvordan og hvor vi kan gi upartisk humanitær hjelp på en trygg måte.  

Les mer: Vårt arbeid i Ukraina

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen