Foto: Leger Uten Grenser / Majd Aljunaid
Hjem > Nyheter > Klare forventninger til Norges nye lederrolle i korona-responsen
Nyheter

Klare forventninger til Norges nye lederrolle i korona-responsen

09.09.2020 | Oppdatert 16.10.2023
        

Sammen med Sør-Afrika tar Norge nå fatt på oppgaven med å lede et råd som skal mobilisere for rettferdig, global fordeling av medisinske verktøy for covid-19, som en del av initiativet Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator. Lederlandene skal drive arbeidet videre, gi råd og bidra til god koordinering, blant annet.

– Norges oppgave er å løfte kollektive svar på pandemien som er rettferdige, og ikke forsterker den økende ulikheten i verden, sier noen av Norges ledende nødhjelps- og bistandsorganisasjoner. 

Våre siste nyheter om covid-19

Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Leger Uten Grenser har klare forventninger til Norges nye lederrolle i kampen mot pandemien:  

– Et slikt lederskap er en anerkjennelse til den rollen Norge har spilt på vaksineområdet spesielt, og i global helse generelt, gjennom en årrekke. Det legger et stort ansvar på Norge om også å vise lederskap ved å gå foran og snarest oppfylle erklærte intensjoner om full norsk deltakelse i Covax-samarbeidet. Det er mye som gjenstår før en solidarisk fordeling av vaksiner er på plass, sier organisasjonene.

Leger Uten Grenser ber produsent senke prisen drastisk på covid-19-test

Mange av verdens internasjonale helseinstitusjoner har med dette samarbeidet gått sammen for å skape en slagkraftig global løsning som vil sikre rettferdighet i tilgang og fordeling av tester, vaksiner og behandlinger over hele verden.  

– Dette er en krevende oppgave. Sterke nasjonale og kommersielle interesser er i spill, og truer med å undergrave det globale samarbeidet. Norges oppgave er å løfte kollektive svar på pandemien som er en av de største kriser verden har stått overfor. For å sikre solidarisk fordeling av vaksine og helsehjelp, trengs det åpenhet og medvirkning fra egen befolkning i alle land, sier organisasjonene. 

Korona-viruset: Slik jobber vi

Organisasjonene forventer:   

 • At Norge bidrar til et sett av kriterier for prioritering og rettferdig fordeling som sikrer at de befolkningsgrupper som er mest utsatt blir tilgodesett uavhengig av hvor de bor. Det gjelder både for testing, behandling og vaksiner.  
 • At Norge går i bresjen for at stater – når de har vaksinert helsepersonell og den utsatte delen av egen befolkning – forplikter seg til å avgi ytterligere vaksiner til de samme målgruppene i stater som ikke har hatt samme tilgang på denne.  
 • At Norge bidrar til å sikre åpenhet i alle prosesser, i alle deler av ACT-A.
 • At strategien bygger på aktiv deltakelse fra sivilsamfunnet både i den humanitære innsatsen, og når det gjelder å holde myndigheter ansvarlig for at vedtatte spilleregler følges.
 • At alle som står i frontlinjen i kampen mot pandemien, som helsepersonell og humanitære hjelpearbeidere, blir sikret vaksinering.
 • At innsatsen mot covid-19 bidrar til å bygge helsesystemer i landene og dermed øker kapasitet og motstandskraft på lengre sikt.
 • At myndigheter gjennom de avtaler som inngås om vaksineproduksjon sikrer seg mot at produksjon av andre livsviktige vaksiner, f.eks. til barn, ikke fortrenges.
 • At Norge tar tak i mangelen på konkrete strategier for kunnskaps- og teknologideling.
 • At Norge i lys av de dramatisk økende humanitære behov som pandemien har medført fastholder høye ambisjoner når det gjelder akutt nødhjelp og langsiktig bistand.

 

*Bildet i toppen av saken viser Cristina Martin, sykepleier i Leger Uten Grenser, på et covid-19-senter i Ibb i Jemen.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser / Majd Aljunaid
Hjem > Nyheter > Klare forventninger til Norges nye lederrolle i korona-responsen
Nyheter

Klare forventninger til Norges nye lederrolle i korona-responsen

09.09.2020 | Oppdatert 16.10.2023
        

Sammen med Sør-Afrika tar Norge nå fatt på oppgaven med å lede et råd som skal mobilisere for rettferdig, global fordeling av medisinske verktøy for covid-19, som en del av initiativet Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator. Lederlandene skal drive arbeidet videre, gi råd og bidra til god koordinering, blant annet.

– Norges oppgave er å løfte kollektive svar på pandemien som er rettferdige, og ikke forsterker den økende ulikheten i verden, sier noen av Norges ledende nødhjelps- og bistandsorganisasjoner. 

Våre siste nyheter om covid-19

Kirkens Nødhjelp, Redd Barna, Røde Kors, Flyktninghjelpen, Norsk Folkehjelp og Leger Uten Grenser har klare forventninger til Norges nye lederrolle i kampen mot pandemien:  

– Et slikt lederskap er en anerkjennelse til den rollen Norge har spilt på vaksineområdet spesielt, og i global helse generelt, gjennom en årrekke. Det legger et stort ansvar på Norge om også å vise lederskap ved å gå foran og snarest oppfylle erklærte intensjoner om full norsk deltakelse i Covax-samarbeidet. Det er mye som gjenstår før en solidarisk fordeling av vaksiner er på plass, sier organisasjonene.

Leger Uten Grenser ber produsent senke prisen drastisk på covid-19-test

Mange av verdens internasjonale helseinstitusjoner har med dette samarbeidet gått sammen for å skape en slagkraftig global løsning som vil sikre rettferdighet i tilgang og fordeling av tester, vaksiner og behandlinger over hele verden.  

– Dette er en krevende oppgave. Sterke nasjonale og kommersielle interesser er i spill, og truer med å undergrave det globale samarbeidet. Norges oppgave er å løfte kollektive svar på pandemien som er en av de største kriser verden har stått overfor. For å sikre solidarisk fordeling av vaksine og helsehjelp, trengs det åpenhet og medvirkning fra egen befolkning i alle land, sier organisasjonene. 

Korona-viruset: Slik jobber vi

Organisasjonene forventer:   

 • At Norge bidrar til et sett av kriterier for prioritering og rettferdig fordeling som sikrer at de befolkningsgrupper som er mest utsatt blir tilgodesett uavhengig av hvor de bor. Det gjelder både for testing, behandling og vaksiner.  
 • At Norge går i bresjen for at stater – når de har vaksinert helsepersonell og den utsatte delen av egen befolkning – forplikter seg til å avgi ytterligere vaksiner til de samme målgruppene i stater som ikke har hatt samme tilgang på denne.  
 • At Norge bidrar til å sikre åpenhet i alle prosesser, i alle deler av ACT-A.
 • At strategien bygger på aktiv deltakelse fra sivilsamfunnet både i den humanitære innsatsen, og når det gjelder å holde myndigheter ansvarlig for at vedtatte spilleregler følges.
 • At alle som står i frontlinjen i kampen mot pandemien, som helsepersonell og humanitære hjelpearbeidere, blir sikret vaksinering.
 • At innsatsen mot covid-19 bidrar til å bygge helsesystemer i landene og dermed øker kapasitet og motstandskraft på lengre sikt.
 • At myndigheter gjennom de avtaler som inngås om vaksineproduksjon sikrer seg mot at produksjon av andre livsviktige vaksiner, f.eks. til barn, ikke fortrenges.
 • At Norge tar tak i mangelen på konkrete strategier for kunnskaps- og teknologideling.
 • At Norge i lys av de dramatisk økende humanitære behov som pandemien har medført fastholder høye ambisjoner når det gjelder akutt nødhjelp og langsiktig bistand.

 

*Bildet i toppen av saken viser Cristina Martin, sykepleier i Leger Uten Grenser, på et covid-19-senter i Ibb i Jemen.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen