Foto: Igor Barbero/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Fortsatt ingen ansvarlige for drapet på tre av kollegaene våre i Tigray, Etiopia
Nyheter

Fortsatt ingen ansvarlige for drapet på tre av kollegaene våre i Tigray, Etiopia

14.01.2022
        

24. juni 2021 mistet vi kontakten med kollegaene våre María Hernandez (nødhjelpskoordinator), Yohannes Halefom Reda (assisterende nødhjelpskoordinator) og Tedros Gebremariam (sjåfør) da de var ute og kjørte i Tigray-regionen. Dagen etterpå ble kjøretøyet deres funnet tomt, og noen hundre meter unna ble likene deres funnet.   

Les mer: Leger Uten Grenser forferdet og i sorg over drapet på tre av våre kollegaer i Tigray, Etiopia

Paula Gil er president i Leger Uten Grenser Spania og forklarer i denne saken hva vi vet, og hva vi har gjort de siste seks månedene for å få en bedre forståelse av hva som skjedde.  

Hva vet Leger Uten Grenser om omstendighetene rundt drapet på María, Tedros og Yohannes? 

De siste seks månedene har vi gjort alt vi kan for å finne ut hva som skjedde ved å være i kontinuerlig kontakt med de involverte partene i konflikten. Vi har hatt flere møter med ulike departementer i den Den føderale demokratiske republikk Etiopia (FDRE), for å forsikre oss om at drapet blir etterforsket og at funnene blir delt med oss. Vi har bedt om det samme fra Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF).  

Les mer: Leger Uten Grenser krever granskning av drapene på våre ansatte

Det vi vet så langt, basert på foreløpige funn fra vår egen etterforskning, er at María, Tedros og Yohannes reiste langs en rute sør for Abi Adi for å lete etter og hente mennesker som hadde blitt skadet i områder som hadde vært rammet av intense kamper mellom FDRE (og deres allierte) og TPLF. Teamet vårt i Abi Adi hadde tidligere fått informasjon om at det var et høyt antall skadde mennesker i Shoate Egum, en landsby i nærheten av der drapet inntraff. Etter rundt én time stoppet kjøretøyet. Likene deres ble senere funnet mellom 100 og 400 meter unna bilen, og skadene de hadde viste at de hadde blitt skutt flere ganger på nært hold. 

Denne informasjonen bekrefter at angrepet ikke var et resultat av at de ble fanget i en kryssild, men heller at dette var et tilsiktet drap på tre humanitærarbeidere. Kollegaene våre var alle tydelig gjenkjennelige som sivile og humanitære arbeidere da hendelsen inntraff. Kjøretøyet som også var tydelig merket med logen vår og to flagg, ble også beskutt og brent.  

Hva krever Leger Uten Grenser av de involverte partene i konflikten for å få en bedre forståelse av hva som skjedde, og for å forsikre at noe slikt ikke skjer igjen? 

Vi er fortsatt i dialog med de involverte partene i konflikten. Representanter fra FDRE har bekreftet til oss at det pågår en etterforskning av drapene. Vi har også bedt TPLF om å gjennomføre en etterforskning og dele funnene de eventuelt finner. Vi har ennå ikke mottatt noen funn fra noen av disse etterforskningene.  

De foreløpige funnene fra vår egen etterforskning har også blitt delt med FDRE. I retur ba vi om en avklaring om tilstedeværelsen og aktivitetene til de væpnede styrkene deres på tidspunktet hendelsen inntraff og spesielt på åstedet. Vi har forklart at disse avklaringene er en del av ansvaret vi har overfor familiene til de avdøde og våre ansatte, og ansvaret vårt om å gi dem svar på hva som skjedde med deres kjære. Vi har bedt om samme informasjon fra TPLF.  

Vi har også bedt om en direkte kommunikasjonskanal mellom oss og etiopiske væpnede styrker og deres allierte. Dette hadde gjort det mulig for oss å dele informasjon om medisinske og humanitære fasiliteter og forflytninger, og dermed forsikre oss om at livreddende aktiviteter som gjennomføres av teamene våre er forstått og respektert av de væpnede styrkene.  

Selv om vi setter pris på den konstruktive dialogen vi har hatt med FDRE, har vi også delt vår bekymring rundt offentlige uttalelser mot humanitære organisasjoner som har hatt en direkte innvirkning på tryggheten og sikkerheten deres. I Etiopia har teamene våre regelmessig blitt utsatt for trakassering, alvorlige trusler og internering. For å kunne møte de medisinske behovene hos sivilbefolkningen i landet, gjentar vi vår forespørsel om at FDRE offentlig støtter arbeidet til humanitære organisasjoner. Dette er et viktig steg for å bygge aksept i befolkningen, og for at vi skal kunne fortsette å gi livreddende helsehjelp.  

Hva gjør Leger Uten Grenser i Etiopia nå? 

Etter drapet på kollegaene våre måtte vi ta den vanskelige avgjørelsen om å suspendere flere av aktivitetene våre i Tigray-regionen. I juli suspenderte etiopiske myndigheter aktivitetene våre i Amhara, Gambella, Nordvest- Tigray (Shire og Sheraro) og Somali-regionen i tre måneder. Denne suspensjonen ble opphevet i oktober. Det har likevel ikke vært mulig for oss å starte opp aktivitetene våre igjen, på grunn av sikkerhetssituasjonen og administrative utfordringer.  

I november, da en unntakstilstand ble erklært i Etiopia, måtte vi suspendere enda flere av de medisinske aktivitetene våre i andre deler av landet fordi vi ikke lenger mente at det var mulig å jobbe trygt og sikkert. Vi fortsetter å gi helsehjelp til pasienter i Afar og i Regionen for sørlige nasjoner, nasjonaliteter og folk (SNNPR). Vi donerer også medisinsk utstyr i Amhara, Gambella og Somali-regionen.  

Til tross for de store humanitære behovene i landet, kan vi ennå ikke gjenoppta og øke aktivitetene våre. Derfor fortsetter vi å være i dialog med FDRE og de andre partene i konflikten, og vi avventer utfallene av samtalene med dem. Vi håper at vi kan finne en løsning som sikrer at vi kan gi upartisk helsehjelp til den etiopiske befolkningen som er rammet av den pågående konflikten og andre kriser i landet.  

Fra venstre: María Hernandez (35), Tedros Gebremariam (31) og Yohannes Halefom Reda (32).

 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Etiopia

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Igor Barbero/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Fortsatt ingen ansvarlige for drapet på tre av kollegaene våre i Tigray, Etiopia
Nyheter

Fortsatt ingen ansvarlige for drapet på tre av kollegaene våre i Tigray, Etiopia

14.01.2022
        

24. juni 2021 mistet vi kontakten med kollegaene våre María Hernandez (nødhjelpskoordinator), Yohannes Halefom Reda (assisterende nødhjelpskoordinator) og Tedros Gebremariam (sjåfør) da de var ute og kjørte i Tigray-regionen. Dagen etterpå ble kjøretøyet deres funnet tomt, og noen hundre meter unna ble likene deres funnet.   

Les mer: Leger Uten Grenser forferdet og i sorg over drapet på tre av våre kollegaer i Tigray, Etiopia

Paula Gil er president i Leger Uten Grenser Spania og forklarer i denne saken hva vi vet, og hva vi har gjort de siste seks månedene for å få en bedre forståelse av hva som skjedde.  

Hva vet Leger Uten Grenser om omstendighetene rundt drapet på María, Tedros og Yohannes? 

De siste seks månedene har vi gjort alt vi kan for å finne ut hva som skjedde ved å være i kontinuerlig kontakt med de involverte partene i konflikten. Vi har hatt flere møter med ulike departementer i den Den føderale demokratiske republikk Etiopia (FDRE), for å forsikre oss om at drapet blir etterforsket og at funnene blir delt med oss. Vi har bedt om det samme fra Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF).  

Les mer: Leger Uten Grenser krever granskning av drapene på våre ansatte

Det vi vet så langt, basert på foreløpige funn fra vår egen etterforskning, er at María, Tedros og Yohannes reiste langs en rute sør for Abi Adi for å lete etter og hente mennesker som hadde blitt skadet i områder som hadde vært rammet av intense kamper mellom FDRE (og deres allierte) og TPLF. Teamet vårt i Abi Adi hadde tidligere fått informasjon om at det var et høyt antall skadde mennesker i Shoate Egum, en landsby i nærheten av der drapet inntraff. Etter rundt én time stoppet kjøretøyet. Likene deres ble senere funnet mellom 100 og 400 meter unna bilen, og skadene de hadde viste at de hadde blitt skutt flere ganger på nært hold. 

Denne informasjonen bekrefter at angrepet ikke var et resultat av at de ble fanget i en kryssild, men heller at dette var et tilsiktet drap på tre humanitærarbeidere. Kollegaene våre var alle tydelig gjenkjennelige som sivile og humanitære arbeidere da hendelsen inntraff. Kjøretøyet som også var tydelig merket med logen vår og to flagg, ble også beskutt og brent.  

Hva krever Leger Uten Grenser av de involverte partene i konflikten for å få en bedre forståelse av hva som skjedde, og for å forsikre at noe slikt ikke skjer igjen? 

Vi er fortsatt i dialog med de involverte partene i konflikten. Representanter fra FDRE har bekreftet til oss at det pågår en etterforskning av drapene. Vi har også bedt TPLF om å gjennomføre en etterforskning og dele funnene de eventuelt finner. Vi har ennå ikke mottatt noen funn fra noen av disse etterforskningene.  

De foreløpige funnene fra vår egen etterforskning har også blitt delt med FDRE. I retur ba vi om en avklaring om tilstedeværelsen og aktivitetene til de væpnede styrkene deres på tidspunktet hendelsen inntraff og spesielt på åstedet. Vi har forklart at disse avklaringene er en del av ansvaret vi har overfor familiene til de avdøde og våre ansatte, og ansvaret vårt om å gi dem svar på hva som skjedde med deres kjære. Vi har bedt om samme informasjon fra TPLF.  

Vi har også bedt om en direkte kommunikasjonskanal mellom oss og etiopiske væpnede styrker og deres allierte. Dette hadde gjort det mulig for oss å dele informasjon om medisinske og humanitære fasiliteter og forflytninger, og dermed forsikre oss om at livreddende aktiviteter som gjennomføres av teamene våre er forstått og respektert av de væpnede styrkene.  

Selv om vi setter pris på den konstruktive dialogen vi har hatt med FDRE, har vi også delt vår bekymring rundt offentlige uttalelser mot humanitære organisasjoner som har hatt en direkte innvirkning på tryggheten og sikkerheten deres. I Etiopia har teamene våre regelmessig blitt utsatt for trakassering, alvorlige trusler og internering. For å kunne møte de medisinske behovene hos sivilbefolkningen i landet, gjentar vi vår forespørsel om at FDRE offentlig støtter arbeidet til humanitære organisasjoner. Dette er et viktig steg for å bygge aksept i befolkningen, og for at vi skal kunne fortsette å gi livreddende helsehjelp.  

Hva gjør Leger Uten Grenser i Etiopia nå? 

Etter drapet på kollegaene våre måtte vi ta den vanskelige avgjørelsen om å suspendere flere av aktivitetene våre i Tigray-regionen. I juli suspenderte etiopiske myndigheter aktivitetene våre i Amhara, Gambella, Nordvest- Tigray (Shire og Sheraro) og Somali-regionen i tre måneder. Denne suspensjonen ble opphevet i oktober. Det har likevel ikke vært mulig for oss å starte opp aktivitetene våre igjen, på grunn av sikkerhetssituasjonen og administrative utfordringer.  

I november, da en unntakstilstand ble erklært i Etiopia, måtte vi suspendere enda flere av de medisinske aktivitetene våre i andre deler av landet fordi vi ikke lenger mente at det var mulig å jobbe trygt og sikkert. Vi fortsetter å gi helsehjelp til pasienter i Afar og i Regionen for sørlige nasjoner, nasjonaliteter og folk (SNNPR). Vi donerer også medisinsk utstyr i Amhara, Gambella og Somali-regionen.  

Til tross for de store humanitære behovene i landet, kan vi ennå ikke gjenoppta og øke aktivitetene våre. Derfor fortsetter vi å være i dialog med FDRE og de andre partene i konflikten, og vi avventer utfallene av samtalene med dem. Vi håper at vi kan finne en løsning som sikrer at vi kan gi upartisk helsehjelp til den etiopiske befolkningen som er rammet av den pågående konflikten og andre kriser i landet.  

Fra venstre: María Hernandez (35), Tedros Gebremariam (31) og Yohannes Halefom Reda (32).

 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Etiopia

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen