Foto: Diego Baravelli/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Feilslått covid-respons skaper humanitær katastrofe i Brasil
Nyheter

Feilslått covid-respons skaper humanitær katastrofe i Brasil

15.04.2021 | Oppdatert 16.04.2021
        

Mer enn ett år etter at pandemien startet finnes det fortsatt ingen effektiv, sentralisert og koordinert respons på covid-19-krisen i Brasil. Mangelen på politisk vilje til å handle tar livet av tusenvis av brasilianere.

Det haster at brasilianske myndigheter nå erkjenner alvoret i denne krisen og at de umiddelbart får på plass en sentralisert korona-respons som blir godt kooordinert slik at man kan hindre at enda flere liv går tapt.

I forrige uke var en av ti av verdens korona-pasienter i Brasil og landet stod for 26 prosent av de globale covid-19-dødsfallene. 8. april ble 4249 covid-dødsfall registrert på bare ett døgn, i tillegg til 86.652 nye smittede. Disse svimlende tallene er klare bevis på myndighetenes manglende evne til å håndtere krisen og beskytte befolkningen – spesielt de mest sårbare – mot viruset.

En politisk slagmark

– Smittevernstiltak har blitt en politisk slagmark i Brasil. Resultatet av dette er at vitenskapsbaserte anbefalinger blir assosiert med politiske meninger – istedenfor behovet for å beskytte mennesker og lokalsamfunn mot covid-19, sier lege og internasjonal president for Leger Uten Grenser Christos Christou.

– Den føderale regjeringen har nektet å innføre omfattende forskningsbaserte folkehelsetiltak og etterlatt landets dedikerte helsearbeidere til å ta hånd om de sykeste pasientene på intensivavdelinger. De har vært nødt til å improvisere løsninger fordi avdelingene har vært uten nok sengeplasser, fortsetter Dr. Christou.

– Som følge av dette befinner Brasil seg i konstant sorg, og det brasilianske helsevesenet er på randen av kollaps.

– Responsen må starte i samfunnet

– Covid-19-responsen i Brasil må starte i lokalsamfunnet, ikke på intensivavdelingen. Det er ikke bare et stort behov for oksygen, bedøvende midler og smittevernsutstyr – befolkningen må også forholde seg til strenge hygienetiltak, regler om fysisk avstand, bruk av munnbind og begrense mobiliteten. Disse tiltakene må stå i forhold til den lokale smittesituasjonen, sier Meinie Nicolai, generalsekretær i Leger Uten Grenser.

– Retningslinjene for covid-19-behandling må dessuten oppdateres i tråd med den nyeste medisinske forskningen, og hurtigtester må gjøres allment tilgjengelige både for å gi riktig behandling til de som trenger det og for å få kontroll over utbruddet, sier Nicolai.

Store områder er rammet

I forrige uke var intensivavdelingene fulle i 21 av 27 av Brasils delstater. Det er vedvarende mangel på oksygen, som er kritisk for behandlingen av alvorlig og kritisk syke. Det mangler også bedøvende midler som trengs for å intubere kritisk syke pasienter. Det har ført til at teamene våre ser hvordan pasienter – som ellers kunne ha hatt en sjanse til å overleve – står uten tilgang på riktig medisinsk behandling.

– Den nedslående situasjonen som Leger Uten Grenser først var vitne til i Amazonas-regionen, har blitt en realitet i størsteparten av Brasil. Mangelen på planlegging og koordinering mellom føderale helsemyndigheter, delstater og kommuner, får dødelige følger, sier Pierre Van Heddegem, nødhjelpskoordinator for Leger Uten Grensers covid-19-respons i Brasil.

– I tillegg til at mange pasienter dør fordi de ikke får helsehjelp i tide, er helsearbeidere utmattet og mange lider av alvorlige psykologiske og følelsesmessige traumer på grunn av arbeidsforholdene, sier Van Heddegem.

En annen begrensning er at det er mangel på lokalt helsepersonell. Samtidig får ikke utenlandske helsearbeidere eller brasilianske helsearbeidere med kvalifikasjoner fra utlandet, lov til å jobbe i landet. 

Fatal feilinformasjon

De høye smittetallene og de mange dødsfallene kan også knyttes til omfattende feilinformasjon som sirkulerer i lokalsamfunn over hele landet. Tiltak som munnbind, fysisk avstand og bevegelsesrestriksjoner, blir unngått og politisert. I tillegg har politikere omtalt hydroksyklorokin (en medisin mot malaria) og ivermektin (et antiparasittisk legemiddel) som effektive mot covid-19 og de har blitt utskrevet av leger både for å forebygge og behandle sykdommen.

Vaksinasjonen går sakte

Vaksinasjonstempoet strør salt i såret. Brasil er et land som vaksinerte 92 millioner mennesker mot svineinfluensa på bare tre måneder i 2009, men nå går korona-vaksinasjonen halvparten så raskt. Så langt har kun rundt 11 prosent av befolkningen fått minst én dose. Det betyr at millioner av liv, i og utenfor landegrensene, trues av de 90 ulike virus-variantene som for tiden finnes i landet, samt faren for eventuelle nye varianter som kan dukke opp.

– Brasilianske myndigheter har det siste året sett hvordan covid-19-viruset har spredd seg uhemmet, sier Christou.  

– Mangelen på forskningsbaserte folkehelsetiltak har sendt altfor mange mennesker til en tidlig død. Brasil trenger en umiddelbar,vitenskapsbasert og godt koordinert respons for å forhindre flere dødsfall, og ødeleggelsen av det som en gang var et prestisjetungt brasiliansk helsevesen, sier Christou.

--

Leger Uten Grenser startet å jobbe i Brasil for første gang i 1991, opprinnelig for å respondere på en koleraepidemi og et høyt antall malariatilfeller. I april 2020 satte vi i gang covid-19-respons, først med fokus på hjemløse i São Paulo. Siden da har Leger Uten Grenser jobbet i åtte brasilianske delstater og støttet mer enn 50 helsefasiliteter, med fokus på å ta vare på de mest sårbare. Etter hvert som pandemien utviklet seg, har vi trappet opp arbeidet vårt og bistår helsevesenet med å ta hånd om syke og alvorlig syke covid-19-pasienter. Vi støtter også for tiden lokale covid-19-prosjekter i Nord-Brasil, i delstatene Rondônia, Roraima og Amazonas. Les mer om arbeidet vårt i Brasil. 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.  

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Diego Baravelli/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Feilslått covid-respons skaper humanitær katastrofe i Brasil
Nyheter

Feilslått covid-respons skaper humanitær katastrofe i Brasil

15.04.2021 | Oppdatert 16.04.2021
        

Mer enn ett år etter at pandemien startet finnes det fortsatt ingen effektiv, sentralisert og koordinert respons på covid-19-krisen i Brasil. Mangelen på politisk vilje til å handle tar livet av tusenvis av brasilianere.

Det haster at brasilianske myndigheter nå erkjenner alvoret i denne krisen og at de umiddelbart får på plass en sentralisert korona-respons som blir godt kooordinert slik at man kan hindre at enda flere liv går tapt.

I forrige uke var en av ti av verdens korona-pasienter i Brasil og landet stod for 26 prosent av de globale covid-19-dødsfallene. 8. april ble 4249 covid-dødsfall registrert på bare ett døgn, i tillegg til 86.652 nye smittede. Disse svimlende tallene er klare bevis på myndighetenes manglende evne til å håndtere krisen og beskytte befolkningen – spesielt de mest sårbare – mot viruset.

En politisk slagmark

– Smittevernstiltak har blitt en politisk slagmark i Brasil. Resultatet av dette er at vitenskapsbaserte anbefalinger blir assosiert med politiske meninger – istedenfor behovet for å beskytte mennesker og lokalsamfunn mot covid-19, sier lege og internasjonal president for Leger Uten Grenser Christos Christou.

– Den føderale regjeringen har nektet å innføre omfattende forskningsbaserte folkehelsetiltak og etterlatt landets dedikerte helsearbeidere til å ta hånd om de sykeste pasientene på intensivavdelinger. De har vært nødt til å improvisere løsninger fordi avdelingene har vært uten nok sengeplasser, fortsetter Dr. Christou.

– Som følge av dette befinner Brasil seg i konstant sorg, og det brasilianske helsevesenet er på randen av kollaps.

– Responsen må starte i samfunnet

– Covid-19-responsen i Brasil må starte i lokalsamfunnet, ikke på intensivavdelingen. Det er ikke bare et stort behov for oksygen, bedøvende midler og smittevernsutstyr – befolkningen må også forholde seg til strenge hygienetiltak, regler om fysisk avstand, bruk av munnbind og begrense mobiliteten. Disse tiltakene må stå i forhold til den lokale smittesituasjonen, sier Meinie Nicolai, generalsekretær i Leger Uten Grenser.

– Retningslinjene for covid-19-behandling må dessuten oppdateres i tråd med den nyeste medisinske forskningen, og hurtigtester må gjøres allment tilgjengelige både for å gi riktig behandling til de som trenger det og for å få kontroll over utbruddet, sier Nicolai.

Store områder er rammet

I forrige uke var intensivavdelingene fulle i 21 av 27 av Brasils delstater. Det er vedvarende mangel på oksygen, som er kritisk for behandlingen av alvorlig og kritisk syke. Det mangler også bedøvende midler som trengs for å intubere kritisk syke pasienter. Det har ført til at teamene våre ser hvordan pasienter – som ellers kunne ha hatt en sjanse til å overleve – står uten tilgang på riktig medisinsk behandling.

– Den nedslående situasjonen som Leger Uten Grenser først var vitne til i Amazonas-regionen, har blitt en realitet i størsteparten av Brasil. Mangelen på planlegging og koordinering mellom føderale helsemyndigheter, delstater og kommuner, får dødelige følger, sier Pierre Van Heddegem, nødhjelpskoordinator for Leger Uten Grensers covid-19-respons i Brasil.

– I tillegg til at mange pasienter dør fordi de ikke får helsehjelp i tide, er helsearbeidere utmattet og mange lider av alvorlige psykologiske og følelsesmessige traumer på grunn av arbeidsforholdene, sier Van Heddegem.

En annen begrensning er at det er mangel på lokalt helsepersonell. Samtidig får ikke utenlandske helsearbeidere eller brasilianske helsearbeidere med kvalifikasjoner fra utlandet, lov til å jobbe i landet. 

Fatal feilinformasjon

De høye smittetallene og de mange dødsfallene kan også knyttes til omfattende feilinformasjon som sirkulerer i lokalsamfunn over hele landet. Tiltak som munnbind, fysisk avstand og bevegelsesrestriksjoner, blir unngått og politisert. I tillegg har politikere omtalt hydroksyklorokin (en medisin mot malaria) og ivermektin (et antiparasittisk legemiddel) som effektive mot covid-19 og de har blitt utskrevet av leger både for å forebygge og behandle sykdommen.

Vaksinasjonen går sakte

Vaksinasjonstempoet strør salt i såret. Brasil er et land som vaksinerte 92 millioner mennesker mot svineinfluensa på bare tre måneder i 2009, men nå går korona-vaksinasjonen halvparten så raskt. Så langt har kun rundt 11 prosent av befolkningen fått minst én dose. Det betyr at millioner av liv, i og utenfor landegrensene, trues av de 90 ulike virus-variantene som for tiden finnes i landet, samt faren for eventuelle nye varianter som kan dukke opp.

– Brasilianske myndigheter har det siste året sett hvordan covid-19-viruset har spredd seg uhemmet, sier Christou.  

– Mangelen på forskningsbaserte folkehelsetiltak har sendt altfor mange mennesker til en tidlig død. Brasil trenger en umiddelbar,vitenskapsbasert og godt koordinert respons for å forhindre flere dødsfall, og ødeleggelsen av det som en gang var et prestisjetungt brasiliansk helsevesen, sier Christou.

--

Leger Uten Grenser startet å jobbe i Brasil for første gang i 1991, opprinnelig for å respondere på en koleraepidemi og et høyt antall malariatilfeller. I april 2020 satte vi i gang covid-19-respons, først med fokus på hjemløse i São Paulo. Siden da har Leger Uten Grenser jobbet i åtte brasilianske delstater og støttet mer enn 50 helsefasiliteter, med fokus på å ta vare på de mest sårbare. Etter hvert som pandemien utviklet seg, har vi trappet opp arbeidet vårt og bistår helsevesenet med å ta hånd om syke og alvorlig syke covid-19-pasienter. Vi støtter også for tiden lokale covid-19-prosjekter i Nord-Brasil, i delstatene Rondônia, Roraima og Amazonas. Les mer om arbeidet vårt i Brasil. 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.  

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen