Foto: Caroline Thirion
Hjem > Nyheter > 5 gode nyheter fra året som gikk
Nyheter

5 gode nyheter fra året som gikk

05.01.2021 | Oppdatert 08.01.2021
        

1. Folkelig engasjement bidro til billigere tuberkulose-medisin

Tuberkulose forekommer i nesten alle land og er derfor en pandemi. Medisinen bedaquiline, som ble utviklet i 2012 av legemiddelselskapet Johnson & Johnson (J&J), har vist seg å være svært effektiv.

Medisinen har vært altfor dyr i mange land med høy forekomst av sykdommen, og Leger Uten Grenser har i mange år protestert mot og kritisert den høye prisen. 

Over 120.000 mennesker engasjerte seg også i saken og signerte et opprop hvor vi sammen med andre organisasjoner ba J&J om å sette ned prisen. 

I 2020 satte de endelig ned prisen på medisinen, og koster nå rundt 1,5 dollar per dag for en full behandling. 

Vi er svært fornøyde med at medisinen er billigere, men likevel må prisen bli enda billigere slik at enda flere får tilgang. 

Glemt fremskritt: Folkelig engasjement bidro til billigere tuberkulose-medisin

2. Ebola-utbrudd erklært over i Øst-Kongo

Ebola-utbruddet startet i august 2018 og var det største i Den demokratiske republikken Kongo noensinne. 3470 personer ble smittet og 2287 mistet livet til viruset som herjet i flere provinser i konfliktrammede Øst-Kongo. Under denne ebola-responsen var nye behandlingsmetoder og vaksine tilgjengelig –  likevel døde flere enn halvparten av ebola-pasientene. Leger Uten Grenser ble svært lettet over at utbruddet ble erklært over av Verdens helseorganisasjon 25. juni i 2020.

Samtidig er vi også nødt til å sette spørsmålstegn ved hvorfor det tok så lang tid å stanse utbruddet og hvorfor dødeligheten var så høy når man hadde vaksine og nye medisiner tilgjengelig.

Glemt fremskritt: Ebolautbruddet i Øst-Kongo endelig erklært over

Les flere gode nyheter under bildet

Her er en gjeng unge hiv-aktivister som vi har jobbet med i DR Kongo. De jobber aktivt for å få oppmuntre unge mennesker til å teste seg og få behandling. Dette innebærer også å fjerne stigma rundt viruset
og helseinformasjonsarbeid. Foto: Sara Creta

 

3. 15 millioner hiv-dødsfall spart på 20 år

I dag har rundt 38 millioner mennesker hiv, men rekordmange av disse er i behandling. I 2019 døde halvparten så mange av hiv/aids som for 20 år siden.

De vanligste medisinene for ikke-komplisert hiv-infeksjon er tilgjengelige og billige i flere land med høy forekomst av viruset. På 20 år har førstelinje hiv-medisiner blitt 99 ganger så billige. 

Engasjement, kunnskap og oppmerksomhet i sivilsamfunnet, sammen med store investeringer fra ulike aktører, har skapt enorme fremskritt i kampen mot hiv. Medaljen har også en skyggeside og på tross av at millioner av liv er spart har kampen mot viruset vært underfinansiert i mange regioner de siste årene. Man frykter også at den pågående korona-pandemien kan sette hiv-kampen kraftig tilbake. Derfor kan det være ekstra viktig å gå tilbake og se på hvordan verden og sivilsamfunnet kjempet hiv-kampen, og minne oss på at vi må fortsette videre – slik at enda færre mennesker lider og dør unødig. 

Glemt fremskritt: 15 millioner hiv-dødsfall spart på 20 år

4. Billigere lungebetennelsevaksine for lav-inntektsland

På tross av at lungebetennelse tar livet av 800.000 barn hvert år, er et titalls millioner barn ikke vaksinert mot sykdommen. Den høye prisen på vaksinen har vært et stort problem for mange land. Lenge hadde de to legemiddelgigantene GlaxoSmithKlein (GSK) og Pfizer monopol på vaksinen, men i slutten av 2019 kom endelig en ny aktør på banen. I juli 2020 inngikk vaksinealliansen GAVI en avtale med dette legemiddelselskapet, Serum Institute of India, som gjør at lav-inntektsland kan kjøpe billigere lungebetennelsevaksiner. 

Les mer på MSF.org: Gavi will release funds from pneumonia vaccine ‘Advance Market Commitment’ to first new product from a developing country manufacturer

5. Sivilsamfunnet engasjerte seg i flyktningkrisen i Hellas

I Moria-leiren på Lesvos bodde det i en periode 20.000 flyktninger og migranter i leiren som er bygd for 3000 mennesker. Forholdene var elendige, og Leger Uten Grenser har i årevis kritisert europeiske myndigheter for å ikke dekke flyktningenes behov. Vi har flere ganger krevd evakuering av de mest sårbare. I 2020 sto vi bak et opprop sammen med en rekke andre organisasjoner, som krevde at en av de mest sårbare gruppene - barna - ble evakuert. Hele 46.350 signaturer ble overlevert til regjeringen i april 2020. 

Dessverre har ikke norske politikere hørt etter, men titusener av mennesker her hjemme engasjerte seg i kampen, og fortsetter å engasjere seg. Vi gir oss ikke før vi ser en endring! 

Les mer: Evakuer barna fra Moria nå! - 46.350 signaturer overlevert regjeringen

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Caroline Thirion
Hjem > Nyheter > 5 gode nyheter fra året som gikk
Nyheter

5 gode nyheter fra året som gikk

05.01.2021 | Oppdatert 08.01.2021
        

1. Folkelig engasjement bidro til billigere tuberkulose-medisin

Tuberkulose forekommer i nesten alle land og er derfor en pandemi. Medisinen bedaquiline, som ble utviklet i 2012 av legemiddelselskapet Johnson & Johnson (J&J), har vist seg å være svært effektiv.

Medisinen har vært altfor dyr i mange land med høy forekomst av sykdommen, og Leger Uten Grenser har i mange år protestert mot og kritisert den høye prisen. 

Over 120.000 mennesker engasjerte seg også i saken og signerte et opprop hvor vi sammen med andre organisasjoner ba J&J om å sette ned prisen. 

I 2020 satte de endelig ned prisen på medisinen, og koster nå rundt 1,5 dollar per dag for en full behandling. 

Vi er svært fornøyde med at medisinen er billigere, men likevel må prisen bli enda billigere slik at enda flere får tilgang. 

Glemt fremskritt: Folkelig engasjement bidro til billigere tuberkulose-medisin

2. Ebola-utbrudd erklært over i Øst-Kongo

Ebola-utbruddet startet i august 2018 og var det største i Den demokratiske republikken Kongo noensinne. 3470 personer ble smittet og 2287 mistet livet til viruset som herjet i flere provinser i konfliktrammede Øst-Kongo. Under denne ebola-responsen var nye behandlingsmetoder og vaksine tilgjengelig –  likevel døde flere enn halvparten av ebola-pasientene. Leger Uten Grenser ble svært lettet over at utbruddet ble erklært over av Verdens helseorganisasjon 25. juni i 2020.

Samtidig er vi også nødt til å sette spørsmålstegn ved hvorfor det tok så lang tid å stanse utbruddet og hvorfor dødeligheten var så høy når man hadde vaksine og nye medisiner tilgjengelig.

Glemt fremskritt: Ebolautbruddet i Øst-Kongo endelig erklært over

Les flere gode nyheter under bildet

Her er en gjeng unge hiv-aktivister som vi har jobbet med i DR Kongo. De jobber aktivt for å få oppmuntre unge mennesker til å teste seg og få behandling. Dette innebærer også å fjerne stigma rundt viruset
og helseinformasjonsarbeid. Foto: Sara Creta

 

3. 15 millioner hiv-dødsfall spart på 20 år

I dag har rundt 38 millioner mennesker hiv, men rekordmange av disse er i behandling. I 2019 døde halvparten så mange av hiv/aids som for 20 år siden.

De vanligste medisinene for ikke-komplisert hiv-infeksjon er tilgjengelige og billige i flere land med høy forekomst av viruset. På 20 år har førstelinje hiv-medisiner blitt 99 ganger så billige. 

Engasjement, kunnskap og oppmerksomhet i sivilsamfunnet, sammen med store investeringer fra ulike aktører, har skapt enorme fremskritt i kampen mot hiv. Medaljen har også en skyggeside og på tross av at millioner av liv er spart har kampen mot viruset vært underfinansiert i mange regioner de siste årene. Man frykter også at den pågående korona-pandemien kan sette hiv-kampen kraftig tilbake. Derfor kan det være ekstra viktig å gå tilbake og se på hvordan verden og sivilsamfunnet kjempet hiv-kampen, og minne oss på at vi må fortsette videre – slik at enda færre mennesker lider og dør unødig. 

Glemt fremskritt: 15 millioner hiv-dødsfall spart på 20 år

4. Billigere lungebetennelsevaksine for lav-inntektsland

På tross av at lungebetennelse tar livet av 800.000 barn hvert år, er et titalls millioner barn ikke vaksinert mot sykdommen. Den høye prisen på vaksinen har vært et stort problem for mange land. Lenge hadde de to legemiddelgigantene GlaxoSmithKlein (GSK) og Pfizer monopol på vaksinen, men i slutten av 2019 kom endelig en ny aktør på banen. I juli 2020 inngikk vaksinealliansen GAVI en avtale med dette legemiddelselskapet, Serum Institute of India, som gjør at lav-inntektsland kan kjøpe billigere lungebetennelsevaksiner. 

Les mer på MSF.org: Gavi will release funds from pneumonia vaccine ‘Advance Market Commitment’ to first new product from a developing country manufacturer

5. Sivilsamfunnet engasjerte seg i flyktningkrisen i Hellas

I Moria-leiren på Lesvos bodde det i en periode 20.000 flyktninger og migranter i leiren som er bygd for 3000 mennesker. Forholdene var elendige, og Leger Uten Grenser har i årevis kritisert europeiske myndigheter for å ikke dekke flyktningenes behov. Vi har flere ganger krevd evakuering av de mest sårbare. I 2020 sto vi bak et opprop sammen med en rekke andre organisasjoner, som krevde at en av de mest sårbare gruppene - barna - ble evakuert. Hele 46.350 signaturer ble overlevert til regjeringen i april 2020. 

Dessverre har ikke norske politikere hørt etter, men titusener av mennesker her hjemme engasjerte seg i kampen, og fortsetter å engasjere seg. Vi gir oss ikke før vi ser en endring! 

Les mer: Evakuer barna fra Moria nå! - 46.350 signaturer overlevert regjeringen

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen