Malaysia

Foto: Arnaud Finistre/ Leger Uten Grenser

Malaysia


I Malaysia gir vi helsehjelp og psykisk helsehjelp til rohingyaer og andre papirløse flyktninger. 

Hjem > Land > Malaysia
Oppdatert 17.02.2021
        

Dette er situasjonen: 

Fordi Malaysia ikke har skrevet under FNs flyktningkonvensjon fra 1951, blir flyktninger og asylsøkere kriminalisert etter loven. De har heller ikke direkte tilgang til å rette krav til FNs høykommissær for flyktninger. Rohingyaene har i flere tiår flyktet fra Rakhine-delstaten i Myanmar, mange til Malaysia. De utgjør rundt 90 prosent av landets asylsøkere. 

Les mer: Hvem er rohingyaene og hva flykter de fra? 

Dette gjør Leger Uten Grenser 

I Malaysia jobber vi med å gi helsehjelp til rohingya-flyktninger og andre papirløse migranter. Det innebærer å gi grunnleggende helsehjelp, psykisk helsehjelp, psykososial støtte og rådgivning. I 2019 utførte teamene våre blant annet 8740 pasientkonsultasjoner på klinikkene vi driver i samarbeid med NGO ACTS i Penang. Vi gir også helsehjelp på migrasjonssentre i Belantik og Juru. 

Les mer: Vårt arbeid med psykisk helse

Les mer om hvordan rohingayene lever i frykt i Malaysia under bildet

Denne familien bor i likhet med mange andre i skjul i en bygning i nærheten av Kuala Lumpur. Foto: Arnaud Finistre/Leger Uten Grenser

 

Rohingyene – lever under bakken og i frykt 

Rohingyene har ikke statsborgerskap fra Myanmar, og har derfor heller ikke flyktningstatus. Mangelen på lovlig status er svært vanskelig, og mange lever i konstant stress og i frykt for å bli arrestert eller i verste fall deportert. Mange velger å leve «utenfor» samfunnet, og i skjul. Flere er redde for å gå ute offentlig og utsetter derfor å oppsøke sykehus og klinikker, selv når det oppstår akutte helsebehov. De frykter de vil bli rapportert inn av sykehusansatte. De har heller ikke mulighet til å arbeide lovlig i landet, noe som tar dem inn et farlig svartebørsmarked. Her risikerer de å bli utnyttet, havne i gjeld eller skadet i forbindelse med jobb.   

Omtrent 90 prosent av asylsøkerne i Malaysia er statsløse rohingyaer som har flyktet fra Myanmar. De blir fremdeles nektet å søke asyl gjennom FNs høykommissær for flyktninger, noe vi jobber aktivt for å endre. Vi er også én av få organisasjoner som kan videreføre asylsøknader til FN, og i 2109 ble det rettet 467 slike krav. 

Vi jobber også sammen med andre organisasjoner som MERCY Malaysia og landets helsemyndigheter for mer langvarige løsninger for tilgang til helsehjelp blant flyktninger. Vi driver også opplæring av helsearbeidere. 

Fatima (22) plukker grønnsaker og er glad hun kan tjene litt penger slik at hun kan sørge for at faren, mannen og barna hennes har et sted å sove. Foto: Arnaud Finistre/Leger Uten Grenser


 

 HVORFOR ER VI I ... 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen