Liberia

Foto: Jean-Clement Ishimwe/Leger Uten Grenser

Liberia


I Liberia jobber vi med barnehelse, psykisk helse og epilepsi-behandling.

Hjem > Land > Liberia
15.06.2017 | Oppdatert 19.05.2023
        

Hva er situasjonen i Liberia i dag? 

Liberia ligger i Vest-Afrika og ble i 2014-2016 hardt rammet av det forferdelige ebola-utbruddet, som tok livet av tusenvis av mennesker. Det allerede mangelfulle helsevesenet i landet ble også hardt rammet. Det har blitt gjort store fremskritt i å bygge opp helsevesenet, men fremdeles er det blant annet mangel på spesialisert. 

Rundt én av ti mennesker i Liberia har en mild til moderat mental lidelse, og tre prosent har en alvorlig lidelse.  Det er også høy forekomst av epilepsi. Mange mangler behandling og risikerer å bli stigmatisert på grunn av lidelsene sine. 

Hva gjør Leger Uten Grenser i Liberia? 

Leger Uten Grenser begynte å jobbe i Liberia for første gang i 1990 da landet ble rammet av en forferdelig borgerkrig (1989-2003), og vi var senere en stor del av ebola-responsen i landet. (2014-2016).

Vi jobber i dag flere steder i landet, blant annet i hovedstaden Monrovia. Her driver Leger Uten Grenser et barnesykehus, hvor vi gir spesialisert helsehjelp, inkludert kirurgi. Vi støtter også flere helsesentre med å gi psykisk helsehjelp.

I 2021 ga Leger Uten Grenser helsehjelp til 20.300 mennesker med psykiske lidelser eller epilepsi, og 5070 barn fikk behandling på sykehuset vårt i Monrova i Liberia. 

Barnesykehuset vårt i Monrovia 

I 2015 åpnet vi Bardnesville sykehus i Monrovia for å gi spesialisert helsehjelp til barn, og sykehuset fungerer også som et opplæringssykehus. 
På dette sykehuset tar vi imot barn fra alderen én måned til 15 år, og vi får også henvist noen av de mest kritisk syke pasientene fra et stort byområde på rundt en million innbyggere. Her jobber vi med akutt helsehjelp, helsehjelp for nyfødte og behandling av tilfeller av komplisert alvorlig underernæring. 

Les mer: Vårt arbeid med underernæring

Psykisk helsehjelp og epilepsi-behandling i Montserrado

I Montserrado samarbeider vi med lokale helsemyndigheter med å gi gratis psykisk helsehjelp og epilepsibehandling i Bensonville, Bromley, Clara Town og Pipeline. 
Dette samfunnsbaserte prosjektet bidrar til å heve kompetansen blant lokale helsearbeidere, samtidig som det hjelper pasienter, familier og lokalsamfunn å forstå hvordan psykiske lidelser og epilepsi kan bli behandlet. 

Les mer: Vårt arbeid med psykisk helse
 

 

 HVORFOR ER VI I LIBERIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen