Kambodsja

Foto: Todd Brown

Kambodsja


I 2016 har våre prosjekter fokusert på å takle hepatitt C og malaria.

Hjem > Land > Kambodsja
        

To millioner mennesker mistet livet under det brutale Khmer Rouge regimet mellom 1975 og 1978. Kambodsjas økonomi er dominert av tekstilproduksjon, men reiselivssektoren vokser stadig. Det forsøkes dessuten å få startet opp olje- og gassproduksjon på landets sokkel, noe som ville trukket mye investeringer.

Vårt arbeid i Kambodsja i 2016

Leger Uten Grenser jobbet i Kambodsja for første gang i 1979. I 2016 har våre prosjekter fokusert på å takle hepatitt C og malaria.

Oppstart av hepatitt-C-prosjekt

Leger Uten Grenser lanserte et hepatitt C-prosjekt i Kambodsja i mai 2016, og tilbød den første gratisbehandlingen for denne sykdommen i landet.

Selv om det er ukjent nøyaktig hvor utbredt hepatitt C er, antas det at mellom 2 og 5 prosent av befolkningen er smittet. Prosjektet er basert i Preah Kossamak-sykehuset i Phnom Penh.

Teamet startet med å screene hivpasienter på infeksjonssykehuset. I oktober utvidet vi screeningen til å inkludere pasienter som var henvist fra hepatologiavdelingen.

Resultatet viste at kun et lite antall av hivpasientene våre var smittet med hepatitt C. Ved slutten av desember var 307 pasienter på behandling og 183 var på venteliste.

Artikkelen fortsetter under bildet.

BEHANDLES FOR HEPATITT C: Din Savorn (50) med barna sine, april 2017. Foto: Todd Brown

Et av funnene fra de første seks månedene av prosjektet var at en stor andel av hepatitt C-pasienter er eldre enn antatt, med en aldersmedian på 55, og 91 prosent over 40.

Halvparten av pasientene viste seg å ha leverfibrose i sene stadier, i fase F3 og F4 av sykdommen, noe som forbindes med alvorlig leverskade.

Bekjempelse av malaria

Leger Uten Grensers prosjekt nord i Kambodsja ble satt opp for å finne måter å eliminere malaria på.  

I dette området er det bevist at parasitten holder på å utvikle resistens på den sterkeste antimalariamedisinen, artemisin. Strategien består av tidlig diagnostisering og behandling av mennesker med symptomer, sammen med frivillig testing av høyrisiko-grupper, som de som jobber i skog eller plantasjer.

I år har prosjektet blitt utvidet til å teste mer enn 3000 mennesker uten malariasymptomer. Testen identifiserte 33 personer som var bærere av den farligeste malariatypen. Disse pasientene mottok deretter behandling for å redusere sannsynligheten for videre smitte.

Disse funnene gjør at teamet kan styre helsepromoteringstiltak i en mer hensiktsmessig retning. De vil også brukes for å forme neste steg i forskningsprosjektet.

 

Les om vårt tidligere arbeid i Kambodsja

 HVORFOR ER VI I KAMBODSJA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen