Etiopia

Foto: Gabriele François Casini/Leger Uten Grenser

Etiopia


I Etiopia blusser sykdommer som kala azar opp med jevne mellomrom, og Leger Uten Grenser jobber med å utfylle helsetilbudet, respondere på katastrofer og å hjelpe den voksende flyktninggruppen. 

Hjem > Land > Etiopia
Oppdatert 15.11.2018
        

Leger Uten Grenser startet for første gang å jobbe i Etiopia i 1984. 

I 2017 utførte Leger Uten Grenser blant annet 455.500 pasientkonsultasjoner, behandlet 81.400 pasienter mot malaria og hadde 16.600 pasienter i ernæringsprosjektene våre. I tillegg var 17.300 i pasienter innlagt på våre sykehus og klinikker i Etiopia. 

 

Vårt arbeid i Etiopia i 2017

Nødhjelpsarbeid

I 2017 bisto Leger Uten Grenser i en stor ernæringskrise i Doolo og Jarar-sonene som ligger i Somali-regionen. Her ble flere enn 3400 barn innlagt på ernæringssentre og rundt 14.000 pasienter fikk terapeutisk mat gjennom polikliniske konsultasjoner i hele regionen. 
Regionen ble også i 2017 rammet av et av de mest alvorlige akutte vanndiaré-utbruddene og Leger Uten Grenser sørget derfor for at behandlingsentre ble satt opp og medisiner ble delt ut. Her fikk flere enn 18.300 pasienter behandling. 

Leger Uten Grenser startet i 2017 flere vaksinasjonskampanjer i leire for internt fordrevne etiopiere i Oromia og Somali regionene. Den gamle konflikten mellom de to regionene blusset opp igjen i 2017 og tvang tusener av mennesker på flukt. Dette førte til enda større humanitære behov i området som allerede hadde slitt av alvorlig tørke. 

Leger Uten Grenser fortsetter å følge den alvorlige situasjonen og står klare til å oppskalere arbeidet om situasjonen blir verre. 

Artikkelen fortsetter under bildet

LOKALE OG FLYKTNINGER: Leger Uten Grenser-ansatte i operasjonssalen på Dolo Ado-klinikken. Her hjelper vi den lokale befolkningen, og flykktninger fra nabolandene. Foto: Philippe Carr

Somali-regionen

Siden 1995 har Leger Uten Grenser jobbet på grensen mot Somalia i byen Dolo i Libe-sonen. Helsesenteret i Dolo Ado gir grunnleggende helsetjenester til lokalbefolkningen og til flyktninger som har flyktet fra vold og usikkerhet i Somalia. I 2017 oppgraderte vi helsesentre røntgen- og enklere kirurgiske tjenester.  Helsenteret tar også imot somaliere som oppsøker helsehjelp ved å krysse grensen over fra Somalia.  

I 2017 har Leger Uten Grenser gjennomført 31.588 polikliniske konsultasjoner og hadde 3671 innlagte pasienter på klinikken i Dolo Ado. 

Vi har også to helseposter i Buramino og Hilawyn-leirene hvor blant annet nyankomne flyktninger får helsesjekk. 

I byene Fik og Degehabur støtter Leger Uten Grenser myndighetens sykehus med spesialisert helsepersonell og medisiner.

I 2007 startet Leger Uten Grenser å jobbe i Wardher i Doolo-sonen. Før regionen i midten av juni 2017 ble rammet av en ernæringskrise hadde Leger Uten Grenser støttet det lokale sykehusets mor- og barneavdeling og jobbet med tuberkulosebehandling. Team var også på plass på helsesentre i Danod og Yucub og ti mobile klinikker reiste rundt i regionen.

I midten av 2017 måtte flere av de medisinske tjenestene endre fokus og bistå etter behov innen underernæring og sykdomsutbrudd. Leger Uten Grenser måtte også oppskalere arbeidet sitt i regionen og satte opp 50 vannstasjoner, 30 ernæringssentre, i tillegg til at et nytt prosjekt i Geladi ble startet opp som sørget for helsehjelp og vannutstyr.  

Leger Uten Grenser behandlet blant annet 235 pasienter mot gulsott og 235 mot meslinger. Da situasjonen hadde stabilisert seg og antall små barn på ernæringssentre sank utvidet vi tilbudet til å helsehjelp for alle barn under 15 år. Flere enn 26.500 barn ble vaksinert mot meslinger og flere enn 26.780 pasientkonsultasjoner ble gjennomført.

 

Artikkelen fortsetter under bildet

LANG REISE FOR BEHANDLING: Farah Ateyo reiste 10 mil til Asbuli etter at husdyrene hans døde og familien trengte medisinsk hjelp. Den lille datteren hans, Hawa, kom for to uker siden til klinikken, og ble behandlet for akutt underernæring. Foto: Philippe Carr

 

Helsehjelp til flyktninger og lokalsamfunn i Gambella-regionen

Gambella-sykehuset er det eneste sykehuset i regionen som tilbyr spesialterte helsetjenester for å dekke behovene til rundt 800.000 mennesker. Halvparten er sørsudanske flyktninger. Leger Uten Grenser team jobbet på akuttmottaket, i operasjonssalen og på mødrehelseavdelingen på sykehuset og økte kapasiteten gjennom året. 

I løpet av 2017 behandlet Leger Uten Grenser 29.310 pasienter på akuttmottaket, utførte 1468 operasjoner og assisterte ved 1230 fødsler.

Leger Uten Grenser jobbet også i samarbeid med etiopiske myndigheter i flyktningeleirene Kule og Tierkide i Itang-distriktet hvor 120.000 sør-sudanske flyktninger bor. Her jobber team på et helsesenter og på seks helsestasjoner hvor de de fleste helsetjenester utenom kirurgi blir tilbudt flyktningene. 

Leger Uten Grenser gjennomførte flere enn 300.000 pasientkonsultasjoner og hadde rundt 2000 innlagte pasienter i løpet av 2017. I tillegg gjennomførte Leger Uten Grenser vaksinasjonskampanjer og hadde mobile klinikker i leirene. Leger Uten Grenser behandlet flere enn 72.000 pasienter mot malaria, en av de største helsetruslene i leirene.   

I områdene rundt Pugnido har Leger Uten Grenser gitt helsetjenester til lokalbefolkningen og sør-sudanske flyktninger i området. Her støttet team sykehusets akuttmottak, observasjonsavdeling og mødrehelseavdeling. Her ble det i 2017 gjennomført 46.484 pasientkonsultasjoner, 2350 pasienter ble innlagt og vi assisterte ved 188 fødsler.

Artikkelen fortsetter under bildet

LEK OG PSYKISK HELSE: På avdelingen for psykisk helse i Dolo er lek et viktig hjelpemiddel for å prossesere taumer flyktninger opplevde på veien til Etiopia. Foto: Philippe Carr

 

Kala-azar i Amhara regionen

Siden 2002 har Leger Uten Grenser i samarbeid med Institute of Tropical Medicine Antwerp, University of Gondar og etiopiske helsemyndigheter, forsket på parasittsykdommen kala-azar i Abdurafi-regionen. 
Målet med prosjektet er å utvikle bedre behandlingsmetoder for alvorlige tilfeller av kala-azar. Teamet i Abdurafi håper også å utvikle mer effektiv motgift mot slangebitt av de vanligste slangetypene i området. 

I 2017 ble 322 pasienter behandlet for slangebitt og 299 ble behandlet for kala-azar.

Leger Uten Grensers arbeid med sykdommen kala-azar

Artikkelen fortsetter under bildet

BEHANDLINGSSENTER: Et av våre responsteam lasser opp matriel til et nytt kolerabehandlingssenter til Kebri dahar i Etiopia. Foto: Awad Abdulsebur/ Leger Uten Grenser


Tigray regionen

I Tigray gir Leger Uten Grenser både poliklinisk og psykiatrisk behandling til eritreiske flyktninger i leirene Shimelba og Hitsats. Gjennom prosjektet i Hitsats har teamene våre utført flere enn 3600 pasientkonsultasjoner og i 2017 ble 1583 pasienter innlagt på observasjonsavdelingen. 
2600 pasienter ble også behandlet mot malaria på våre mobile klinikker inne i leiren.

VIDEO: Hør Monas erfaringer fra sine oppdrag i Etiopia

 

 HVORFOR ER VI I ETIOPIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen