Psykolog

Foto: Leger Uten Grenser/Mohammad Ghannam

Psykolog


Psykologer i Leger Uten Grenser må behandle pasienter i ulike kriser: akuttsituasjoner, kronisk sykdom, naturkatastrofer, konfliktsoner og mennesker på flukt.

Hjem > Jobb for oss > Psykolog
 • Nødsituasjoner (naturlige og menneskeskapte katastrofer) 
 • Langvarig og pågående kriser og konflikter
 • Med ekskluderte og marginaliserte befolkninger  og mennesker på flukt
 • Ofre for seksuell vold og tortur
 • Pasienter i medisinske prosjekter (HIV/AIDS, TB, ebola etc.)

De fleste prosjektene består både av kliniske (individuelle og grupper) og felleskapsbaserte komponenter, og krever en integrert tilnærming med medisinsk, psykologisk og sosiale aspekter. 

Stillingen som klinisk psykolog er basert ute i et av Leger Uten Grenser sine prosjekter. Du vil måtte behandle pasienter i ulike kriser: akuttsituasjoner, kronisk sykdom, naturkatastroferkonfliktsoner og mennesker på flukt. De fleste prosjektene består både av kliniske (individuelle og grupper) og felleskapsbaserte komponenter, og krever en integrert tilnærming med medisinsk, psykologisk og sosiale aspekter. 

Ansvarsområder:

 • Administrere aktiviteter innen psykisk helse for et helt sykehus / prosjekt
 • Gi omsorg og hjelp til ofre for seksuell vold
 • Sikre at aktiviteter for pasienter innen psykisk helse utføres med regelmessige oppfølging
 • Administrere, opplære og veilede ansatte innen psykisk helse
 • Sørg for at ansatte innen psykisk helse forblir nøytrale under arbeidet, uavhengig av personlige følelser / tro
 • Sørg for at språktolkere lærer passende og riktig terminologi og oppførsel
 • Identifiser målgruppen av befolkningen sine behov for støtte knyttet til mental helse og planlegg en mental helse strategi utefra dette
 • Kartlegg detaljer om eksisterende tjenester innen psykisk helse, inkludert andre frivillige organisasjoner, samfunnsgrupper og offentlige helsetjenester
 • Sørg for at avdelingen for psykisk helse deltar i rådgivning, samt forebygging av overføring fra foreldre til barn (PPTCT), og frivillig rådgivning og testing av aktiviteter når det trengs
 • Sikre at psykiatriske pasienter mottar riktig behandling, inkludert psykotropisk medisinering og psykososial støtte, enten innenfor et MSF-program eller via en alternativ ressurs
 • Sikre implementeringen av alle MSF standarder for psykiske helse protokoller og prosedyrer
Psykolog for Leger Uten Grenser tar imot pasienter som trenger psykologisk hjelp i Chamakor flykningsleir. Foto: Leger Uten Grenser/Giulio Piscitelli


Kvalifikasjoner:

 • Autorisert klinisk psykolog
 • Minimum to års erfaring etter endt utdanning med arbeid fra klinisk omsorg til barn og/eller voksne.  
 • Ønskelig med videre utdanning og klinisk erfaring fra arbeid med traumer, seksuell vold, HIV/AIDS og andre kroniske sykdommer. 
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra ressurssvake land eller med pasienter fra ulike kulturer 

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder  

 

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Periodene du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel


Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Lønn fra 19 768 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som psykolog? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen