Psykolog

Foto: Leger Uten Grenser/Mohammad Ghannam

Psykolog


Psykologer i Leger Uten Grenser må behandle pasienter i ulike kriser: akuttsituasjoner, kronisk sykdom, naturkatastrofer, konfliktsoner og mennesker på flukt.

Hjem > Jobb for oss > Psykolog
 • Nødsituasjoner (naturlige og menneskeskapte katastrofer) 

 • Langvarig og pågående kriser og konflikter

 • Med ekskluderte og marginaliserte befolkninger  og mennesker på flukt

 • Ofre for seksuell vold og tortur

 • Pasienter i medisinske prosjekter (HIV/AIDS, TB, ebola etc.)

De fleste prosjektene består både av kliniske (individuelle og grupper) og felleskapsbaserte komponenter, og krever en integrert tilnærming med medisinsk, psykologisk og sosiale aspekter. 

Som psykolog vil din rolle være å foreslå, implementere og å forbedre behandlingen til pasienter som lider av psykiske helseproblemer. En betydelig del av arbeidet ditt vil være å koordinere de ulike aktivitetene som foregår i prosjektet, samt å rekruttere og å lære opp lokale medarbeidere innen psykisk helsearbeid. Å tilpasse verktøyene etter lokale kulturelle behov/kontekster vil også være viktig.

Psykolog for Leger Uten Grenser tar imot pasienter som trenger psykologisk hjelp i Chamakor flykningsleir. Foto: Leger Uten Grenser/Giulio Piscitelli


Kvalifikasjoner:

 • Godkjent klinisk psykolog
   
 • Minimum to års erfaring etter endt utdanning med arbeid fra klinisk omsorg til barn og/eller voksne.  
   
 • Ønskelig med videre utdanning og klinisk erfaring fra arbeid med traumer, seksuell vold, HIV/AIDS og andre kroniske sykdommer. 
   
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra ressurssvake land eller med pasienter fra ulike kulturer 

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder  

 

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Periodene du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel


Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon
   

Ønsker du å jobbe som psykolog? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen