Psykolog

Foto: Maxime Fossat

Psykolog


Psykologer i Leger Uten Grenser gir psykisk helsehjelp og støtte til mennesker som har opplevd eller vært vitne til traumatiske hendelser i ulike kontekster. 

Hjem > Jobb for oss > Psykolog

Leger Uten Grenser gir psykisk helsehjelp i mange land i verden, og har rundt 400.000 pasientkonsultasjoner hvert år. Vi jobber både preventivt der det er mulig for å redusere risiko for utvikling av psykisk lidelse, og reaktivt/terapeutisk for å redusere risikoen for langvarige psykologiske skadevirkninger.

Mennesker som opplever eller er vitne til traumatiske hendelser som krig og vold, eller som blir rammet av alvorlig somatisk sykdom eller naturkatastrofer, risikerer å oppleve smertefulle ettervirkninger lenge etter at de fysiske skadene er behandlet. 

For i motsetning til fysiske skader som kan være enklere å oppdage og behandle, kan de psykiske skadene bli liggende i det «skjulte». Uten tilgang til riktig psykisk helsehjelp, kan mennesker få redusert livskvalitet og utvikle alvorlige lidelser.

Leger Uten Grenser har derfor de siste tjue årene fokusert store deler av arbeidet vårt med å gi psykisk helsehjelp i mange av kontekstene vi arbeider i, og vi ser at behovet er enormt.

Som klinisk psykolog i Leger Uten Grenser vil du behandle pasienter i ulike kontekster -  både individuelt og i grupper. I de fleste av prosjektene våre vil du være en del av et tverrfaglig team med en integrert tilnærming til faget. Det inkluderer medisinske, psykologiske og sosiale aspekter. Man jobber også tett med lokalsamfunnet. 

Feltbrev: Barnepsykolog Katrin forteller fra Moria flyktningleir

Leger Uten Grenser gis psykisk helsehjelp i en rekke kontekster: 

 • Nødsituasjoner (naturlige og menneskeskapte katastrofer) 
 • Krig og konflikt
 • Etter naturkatastrofer
 • Neglisjerte og marginaliserte grupper
 • Mennesker på flukt
 • Mennesker som har vært utsatt for seksualisert vold og tortur
 • Sykdomsutbrudd (hiv/aids, tuberkulose, ebola etc.)
 • Stigmatiserte pasienter

Ansvarsområder:

 • Administrere aktiviteter innen psykisk helse på et sykehus eller i et prosjekt, inkludert å sørge for regelmessig oppfølging av igangsatte aktiviteter og intervensjoner
 • Gi omsorg og hjelp til mennesker som har opplevd traumer eller tortur
 • Administrering, opplæring og veiledning av tverrfaglige ansatte som jobber innen psykisk helse i prosjektet
 • Sørge for at ansatte innen psykisk helse forblir nøytrale og faglig baserte i sitt arbeid, uavhengig av personlige følelser eller overbevisninger
 • Sørge for at tolkene lærer og benytter relevant, passende og riktig terminologi og oppførsel
 • Identifisere målgrupper og behov i befolkningen og legge en strategi ut ifra dette
 • Kartlegge detaljer om eksisterende tjenester innen psykisk helse fra lokale helsemyndigheter eller andre aktører
 • Sikre at pasienter får riktig behandling - inkludert medikamentell behandling med psykofarmaka der det er indisert. Dette i samråd med psykiater eller lege, samt psykososial støtte - enten fra Leger Uten Grenser, eller gjennom en ekstern aktør/tilbyder
 • Sikre implementeringen av Leger Uten Grensers protokoller og prosedyrer

Kvalifikasjoner:

 • Autorisert klinisk psykolog (autorisasjon som er utstedt eller godkjent i Norge er et krav)
 • Minimum to års erfaring etter ferdig utdanning bestående av klinisk arbeid med barn, voksne og/eller innen geriatri   
 • Ønskelig med videre utdanning eller klinisk erfaring fra arbeid med traumer, seksualisert vold, hiv/aids og andre kroniske sykdommer. 
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra utlandet 

Lengden på oppdrag:  

 • 6 til 12 måneder  

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, etiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst seks til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer på spørsmål og svar

Les mer: Slik jobber Leger Uten Grenser med psykisk helse

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en annen organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker:

 

Ønsker du å jobbe som psykolog? Søk her

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen