Mekaniker

Foto: Leger Uten Grenser/Borja Ruiz Rodriguez

Mekaniker


I rollen som mekaniker skal du sørge for at Leger Uten Grensers ansatte når ut til pasientene og samarbeidspartnerne våre

Hjem > Jobb for oss > Mekaniker

Som mekaniker for Leger Uten Grenser vil du være ansvarlig for et team av lokale mekanikere. Arbeidsoppgavene vil variere, men i hovedsak vil det være å veilede og å lære opp lokalt ansatte i forbindelse med service, vedlikehold og reparasjon av prosjektets kjøretøy. Arbeidet utføres i henhold til Leger Uten Grensers protokoller. Det vil være viktig at du har erfaring med å lede andre og har gode kommunikasjonsevner.

 

Leger Uten Grenser mekaniker og lokalt ansatte Thomas, Francos og Justin sjekker motoren på en bil i prosjektet i Ntondo,
Den demokratiske republikken Kongo. Foto: Leger Uten Grenser/Gijs Van Gassen

Kvalifikasjoner:

 • Vedlikehold av kjøretøy
   
 • Ønskelig med kvalifikasjoner innen mekanikk for kjøretøy
   
 • Word og Excel kunnskaper

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder 

MERK: 

Før det første feltoppdraget, vil du få intern opplæring innen konkrete tekniske retningslinjer, prosedyrer, verktøy og programvare som vi bruker for å håndtere logistikken i felt. Leger Uten Grenser dekker de grunnleggende kostnadene ved å delta på dette kurset.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon
   

Ønsker du å jobbe som mekaniker? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen