Mekaniker

Foto: Leger Uten Grenser/Borja Ruiz Rodriguez

Mekaniker


I rollen som mekaniker skal du sørge for at Leger Uten Grensers ansatte når ut til pasientene og samarbeidspartnerne våre

Hjem > Jobb for oss > Mekaniker

Som mekaniker for Leger Uten Grenser vil du være ansvarlig for et team av lokale mekanikere. Arbeidsoppgavene vil variere, men i hovedsak vil det være å veilede og å lære opp lokalt ansatte i forbindelse med service, vedlikehold og reparasjon av prosjektets kjøretøy. Arbeidet utføres i henhold til Leger Uten Grensers protokoller. Det vil være viktig at du har erfaring med å lede andre og har gode kommunikasjonsevner.

 

Leger Uten Grenser mekaniker og lokalt ansatte Thomas, Francos og Justin sjekker motoren på en bil i prosjektet i Ntondo,
Den demokratiske republikken Kongo. Foto: Leger Uten Grenser/Gijs Van Gassen

 

Kvalifikasjoner:

 • Vedlikehold av kjøretøy
 • Ønskelig med kvalifikasjoner innen mekanikk for kjøretøy
 • Word og Excel kunnskaper

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder 

MERK: 

Før det første feltoppdraget, vil du få intern opplæring innen konkrete tekniske retningslinjer, prosedyrer, verktøy og programvare som vi bruker for å håndtere logistikken i felt. Leger Uten Grenser dekker de grunnleggende kostnadene ved å delta på dette kurset.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som mekaniker? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen