Logistikk - Supply Chain Manager

Foto: Zahra Shoukat/ Leger Uten Grenser

Logistikk - Supply Chain Manager


Supply Chain Managere i Leger Uten Grenser jobber med å få medisinsk og ikke-medisinsk utstyr frem til prosjektene våre. 

Hjem > Jobb for oss > Logistikk - Supply Chain Manager


Som logistiker i Leger Uten Grenser vil du bruke din unike fagtekniske kompetanse som for eksempel å koordinere innkjøp og transport av forsyninger både lokalt og internasjonalt. Lagerledelse er også en viktig, og til tider svært omfattende, komponent i arbeidet som utføres. Leger Uten Grenser har logistikere som utfører denne type arbeid både ute i det enkelte prosjektet samt på overordnet nivå i et oppdragsland.  

Hver enkelt rolle innenfor logistikk er helt avgjørende for alle våre prosjekter og bidrar til at man profesjonelt og effektivt kan gi viktig medisinsk nødhjelp. 

Stillingen som Supply Chain Manager er basert i hovedstaden eller ute i et prosjekt, i land hvor Leger Uten Grenser har virksomhet. Du vil her koordinere arbeid og personell for å tilgjengeliggjøre medisinsk og ikke-medisinsk utstyr, slik at det når ut til våre pasienter.  

Som Supply Chain Manager er det viktig at du forstår prosjektlandet du arbeider i, for å kunne planlegge og etablere en hensiktsmessig forsyningskjede på en måte som sikrer at prosjektet drives på en optimal måte. Rollen krever at du forstår og koordinerer alle forsyningskjedenes aktiviteter, i tillegg vil du måtte forstå relevant informasjonssystemteknologi (ERP for eksempel).

Ansvarsområder:

 • Utvikle en Supply Chain-strategi i henhold til konteksten og operasjonelle behov i prosjektet
 • Sikre stabilitet i forsyningskjeden
 • Administrere leveringsordrer, innkjøp, transport og levering
 • Utvikle tilpassede verktøy som kan støtte opp de ulike forsyningsaktivitetene
 • Teknisk støtte til teamet og andre avdelinger
 • Personalansvar

Kvalifikasjoner

 • Bachelor eller Master i transport, økonomi, Supply Chain, logistikk eller relevant erfaring fra arbeid med forsyningskjeden
 • To år med relevant arbeidserfaring
 • Gode ferdigheter i Excel (statistikk, rapportering etc.)
 • Erfaring fra ERP system
 • Flytende engelsk (skriftlig og muntlig)

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder

Merk

Før det første feltoppdraget, vil du få opplæring innen konkrete tekniske retningslinjer, prosedyrer, verktøy og programvarer som vi bruker for å håndtere logistikken i felt. Leger Uten Grenser dekker de grunnleggende kostnadene ved å delta på dette kurset.

Vi anbefaler å se på videoen under: 


Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst seks til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer under spørsmål og svar)

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

 

Ønsker du å jobbe som Supply Chain Manager? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen