Logistikk - Innkjøpsleder

Foto: Leger Uten Grenser/Rogier Jaarsma

Logistikk - Innkjøpsleder


I Leger Uten Grenser vil du utarbeide en strategi for lokale, regionale og internasjonale innkjøp på en effektiv og transparent måte, med den beste balansen mellom kvalitet, service og pris – til rett tid

Hjem > Jobb for oss > Logistikk - Innkjøpsleder

 

 

 

Logistiker er en rolle i Leger Uten Grenser som relativt nylig har blitt mer spesialisert. Som logistiker i Leger Uten Grenser vil du bruke ulik fagteknisk kompetanse, som for eksempel å koordinere innkjøp og transport av forsyninger både lokalt og internasjonalt. Lagerledelse er også viktig, og en til tider svært omfattende komponent i arbeidet som utføres. Leger Uten Grenser har logistikere som utfører denne typen arbeid både ute i det enkelte prosjekt, samt på overordnet nivå i et oppdragsland. Hver enkelt rolle innenfor logistikk er helt avgjørende for alle våre prosjekter, og bidrar til at man profesjonelt og effektivt kan gi viktig medisinsk nødhjelp. 

Som innkjøpsleder er du ansvarlig for å utarbeide en strategi for lokale, regionale og internasjonale innkjøp, og at logistikken rundt dette foregår på en effektiv og transparent måte. Målet er å finne den beste balansen mellom kvalitet, service og pris – til rett tid.

Innkjøpsansvarlig Jeri Driskill på lageret i Ormoc, Filippinene forbereder levering av varer til befolkningen som er rammet av tyfonenYolanda/Haiyan. Foto: Leger Uten Grenser/
Florian Lems


 Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innenfor ledelse eller økonomi.
 • Kunnskap om kartlegging og innkjøp.
 • Gode ferdigheter i å forhandle og å bygge nettverk.
 • Gode evner til å ta beslutninger.
 • Evne til å arbeide selvstendig og å være trygg på egne avgjørelser. 
 • Gode ferdigheter i Excel (statistikk, rapportering etc.)  
 • Betydelig erfaring med å samle, organisere og analysere data. 
 • Erfaring fra ERP system.
 • Flytende engelsk (skriftlig og muntlig)

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder  

Merk 

Før første feltoppdrag, vil du få intern opplæring innen konkrete tekniske retningslinjer, prosedyrer, verktøy og programvare brukt for håndtering av logistikk i felt. Leger Uten Grenser dekker grunnleggende kostnader ved kursdeltakelse.

Ta gjerne en titt på denne videoen fra Leger Uten Grenser i Storbritannia:


Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil: 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

 

Ønsker du å jobbe som innkjøpsleder? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen