Lege

Foto: Leger Uten Grenser / Alexis Huguet

Lege


I arbeid som lege for Leger Uten Grenser må du være svært fleksibel og motivert for varierte arbeidsoppgaver i ulike områder og kontekster.

Du vil få brukt dine lederegenskaper og administrative ferdigheter da du vil kunne få ansvar for store team med lokale medarbeidere.

Du vil ikke stå overfor disse utfordringene alene; Leger Uten Grenser stiller med teknisk støtte fra eksperter og erfarne feltarbeidere, herunder omfattende retningslinjer og protokoller.

To Leger fra Leger Uten Grenser ser til en pasient som har blitt skadet under en eksplosjon sør for Mosul. Foto: Leger Uten Grenser/Alice Martins

 

Kvalifikasjoner 

 • Må oppfylle de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Minimum to års relevant arbeidserfaring etter avsluttet eksamen (inkludert turnustjeneste)
 • Klinisk erfaring fra enten folkehelse, obstetrikk/gynekologi, pediatri, ernæring, akuttmedisin, infeksjonssykdommer (inkludert seksuelt overførbare sykdommer, HIV/AIDS, TB), allmennmedisin, anestesi, intensivavdeling eller småkirurgi
 • Bestått kurs i tropemedisin godkjent av Leger Uten Grenser, eller minimum 1 års relevant arbeidserfaring i fra tropisk strøk
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Leger med erfaring innen pediatri: etter 2 år i spesialisering, kan din erfaring allerede møte kravene for feltarbeid (vennligst oppgi ditt nivå av pediatrisk erfaring i søknaden).

Ønskede tilleggskvalifikasjoner

Vi søker leger som har erfaring innenfor noen av disse fagområdene:

 • Infeksjonssykdommer (spesielt HIV/TB)
 • Pediatri (se senere kapittel)
 • Gynekologi/obstetrikk (se senere kapittel)
 • Internasjonal folkehelse/flyktninghelse
 • Flyktninghelse
 • Tropemedisin
 • Øvrige fagområder: varierende behov
 • Fullført spesialistutdanning er ønskelig, men ikke obligatorisk. Vurdering av faglige kvalifikasjoner innen spesialiseringsgren kan bli etterspurt (utfylling av ferdighetsskjema).

Merk

 • Det ligger i vårt arbeids natur at det ofte er behov for akuttleger i svært utfordrende kontekster med potensielt høy sikkerhetsrisiko.
   

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 19 768 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Norske rettigheter når du er ute på oppdrag
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ta en titt på denne videoen for å lære mer om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser.

Ønsker du å jobbe som lege? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen