Lege

Foto: Tadeu Andre/ Leger Uten Grenser

Lege


I arbeid som lege for Leger Uten Grenser må du være svært fleksibel og motivert for varierte arbeidsoppgaver i ulike områder og kontekster.

Jobben innebærer å arbeide steder der infrastrukturen i helsevesenet er ufordrene og med sykdommer og medisinske tilstander som ikke finnes i Norge. Du vil få brukt dine lederegenskaper og administrative ferdigheter da du vil kunne få ansvar for store team med mange lokale medarbeidere.

Du vil ikke stå overfor disse utfordringene alene; Leger Uten Grenser stiller med teknisk støtte fra eksperter og erfarne feltarbeidere, med omfattende retningslinjer og protokoller.

Kvalifikasjoner 

 • Må oppfylle de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Minimum to års relevant arbeidserfaring etter avsluttet eksamen (inkludert turnustjeneste)
 • Klinisk erfaring fra enten folkehelse, obstetrikk/gynekologi, pediatri, ernæring, akuttmedisin, infeksjonssykdommer (inkludert seksuelt overførbare sykdommer, Hhiv/aids,tuberkulose), allmennmedisin, anestesi, intensivavdeling eller småkirurgi
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6 til 12 måneder. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Leger med erfaring innen pediatri: etter 2 år i spesialisering, kan din erfaring allerede møte kravene for feltarbeid (vennligst oppgi ditt nivå av pediatrisk erfaring i søknaden).

Fordel med erfaring fra: 

 • Infeksjonssykdommer (spesielt hiv- og tuberkulose)
 • Pediatri 
 • Gynekologi/obstetrikk 
 • Global folkehelse
 • Helsehjelp til migranter og flyktninger 
 • Tropemedisin
 • Øvrige fagområder: varierende behov
 • Fullført spesialistutdanning er ønskelig, men ikke obligatorisk. Vurdering av faglige kvalifikasjoner innen spesialiseringsgren kan bli etterspurt (utfylling av ferdighetsskjema).

Merk

 • Det ligger i vårt arbeids natur at det ofte er behov for akuttleger i svært utfordrende kontekster med potensielt høy sikkerhetsrisiko.
   

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6 til 12 måneder. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer under spørsmål og svar)

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en annen organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Norske rettigheter når du er ute på oppdrag
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Se på denne videoen før du søker: 

Ønsker du å jobbe som lege? Søk her

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen