Kommunikasjon

Foto: Sylvain Cherkaoui/Cosmos

Kommunikasjon


Kommunikasjonsansvarlige i prosjektene våre jobber blant annet med å koordinere mediahenvendelser, lage kommunikasjonsstrategier og innholdsproduksjon. 

Hjem > Jobb for oss > Kommunikasjon

Leger Uten Grenser har kommunikasjonsfolk i alle land vi jobber i fordi vi i tillegg til å gi helsehjelp også har et mandat om å snakke ut om det vi er vitne til i prosjektene våre. Ofte kan kommunikasjonsansvarlig ha hovedbase i hovedstaden og reise ut til ulike prosjekter etter behov. 

Ansvarsområder:

 • Utvikle kommunikasjonsstrategien i prosjektlandet, i samarbeid med kollegaer på hovedkontorene
 • Støtte og veilede kollegaer og sørge for at kommunikasjonslinjene blir holdt. Det kan være i forbindelse med kommunikasjon og omdømme overfor våre pasienter og ansatte, samt overfor og andre viktige interessenter
 • Opprettholde nær kontakt med sentrale lokale, nasjonale og utenlandske medier - for å aktivt fremme Leger Uten Grensers arbeid og synliggjørebehov 
 • Tilrettelegge mediebesøk i prosjektene våre
 • Utarbeide rapporter om det lokale medielandskapet, samt oppnådde resultater og fremtidige prioriteringer.
 • Identifisere risikofaktorer og kommunikasjonsmuligheter 
 • Utvikle og produsere kommunikasjonsmateriell som vil kunne bli brukt både lokalt og internasjonalt
 • Opprette og drifte årlig kommunikasjonsbudsjett i henhold til planlagte aktiviteter og prioriteringer
 • Være talsperson for Leger Uten Grenser ved høyt mediepress under større kriser
   


Kvalifikasjoner

 • 4 års arbeidserfaring fra kommunikasjon eller journalistikk
 • Tidligere arbeidserfaring i produksjon av kommunikasjonsinnhold
 • Kunnskap og ferdigheter innenfor sosiale medier
 • Grunnleggende audiovisuelle ferdigheter (foto, video, redigering)
 • Ønskelig med høyere utdanningen innen journalistikk, kommunikasjon, samfunnsvitenskap eller annen relevant utdanning
 • Flytende engelsk og fransk, skriftlig og muntlig. 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipperetiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst seks til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer under spørsmål og svar)

Det er en fordel om du er:

 • Flytende i fransk eller arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Har interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker:


Ønsker du å jobbe med kommunikasjon i felt? Søk her

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen