Kommunikasjon

Foto: Sylvain Cherkaoui/Cosmos

Kommunikasjon


I Leger Uten Grenser er du med på å rette verdens oppmerksomhet mot de områdene vi jobber i - og sakene vi jobber med

Hjem > Jobb for oss > Kommunikasjon

Ansvarsområder:

 • Utvikle og administrere en kommunikasjonsstrategi for Leger Uten Grenser i prosjektlandet, i samarbeid med kollegaer på hovedkontoret
 • Støtte og veilede våre prosjektteam i landet hvor du jobber. Det kan være i forbindelse med kommunikasjon og omdømme overfor våre pasienter og ansatte, samt overfor og andre viktige interessenter
 • Opprettholde nær kontakt med viktige lokale, nasjonale og utenlandske medier - aktivt fremme Leger Uten Grenser og legge til rette for mediebesøk i prosjekter
 • Utarbeide rapporter om det lokale medielandskapet, samt oppnådde resultater og fremtidige prioriteringer. Du vil også være ansvarlig for å identifisere risikoer og muligheter for kommunikasjon hos Leger Uten Grenser
 • Utvikle og produsere kommunikasjonsmateriell som vil kunne bli brukt både lokalt og internasjonalt
 • Opprette og drifte årlig kommunikasjonsbudsjett i henhold til planlagte aktiviteter og prioriteringer
 • Være talsperson for Leger Uten Grenser ved høyt mediepress under større kriser
   


Kvalifikasjoner

 • 4 års arbeidserfaring fra kommunikasjon eller journalistikk
 • Tidligere arbeidserfaring i produksjon av kommunikasjonsinnhold
 • Kunnskap og ferdigheter innenfor sosiale medier
 • Grunnleggende audiovisuelle ferdigheter (foto, video, redigering)
 • Ønskelig med grad i journalistikk, kommunikasjon, samfunnsvitenskap eller annen relevant utdanning
 • Flytende engelsk og fransk, skriftlig og muntlig. 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Flytende i fransk eller arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 19 768 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag


Ønsker du å jobbe med kommunikasjon i felt? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen