Kirurg

Foto: Pierre Fromentin/ Leger Uten Grenser

Kirurg


Som kirurg for Leger Uten Grenser arbeider du ofte i et kriseteam med akutte traumepasienter i konfliktområder, eller etter naturkatastrofer. Alternativt kan du jobbe i et prosjekt med et langsiktig kirurgisk program, og sørge for tilgang til kirurgi for et lokalsamfunn.

Hjem > Jobb for oss > Kirurg

Uansett hvor du jobber, må du være forberedt på at det diagnostiske utstyret og fasilitetene i operasjonssalen vil være begrenset. Det er ikke engang sikkert du vil ha tilgang på røntgen.

Paolo Carraro, kirurg for Leger Uten Grenser, jobber med å fjerne en cyste fra en pasient ved sykehuset i Bangassou. Foto: Leger Uten Grenser/Borja Ruiz Rodriguez

 

Kvalifikasjoner

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Godkjent kirurg
 • Erfaring fra minst ett av følgende områder: generell kirurgi, ortopedisk kirurgi og traumekirurgi, rekonstruktiv eller plastisk kirurgi
 • Kirurger må ha utført minst ti keisersnitt (i løpet av de siste to årene) før avreise, Leger Uten Grenser kan være behjelpelig med fasilitering av dette etter rekruttering
 • Evne til å arbeide selvstendig under enkle forhold og med begrenset utstyr og ressurser
 • Villig til å rette seg etter Leger Uten Grensers kirurgiprotokoller
 • Gode engelskferdigheter
 • Mulighet for å arbeide i felt i 6 uker - 6 måneder (for det første oppdraget er det ønskelig med lengde på minimum 3 måneder, påfølgende oppdrag kan være kortere, avhengig av konteksten)
 

Ønskede tilleggskvalifikasjoner 

 • Tilgjengelig på kort varsel (i nødssituasjoner kan kirurger måtte reise innen 24 til 48 timer)
 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Les mer om å være del av det kirurgiske teamet her. 

Merk

Søkere innen kirurgi må fylle ut et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. CV og skjemaet for ferdighetsvurdering vil bli vurdert og validert av en kirurgisk rådgiver før det tilbys intervju.

 • Det er viktig å være klar over at det ligger i vårt arbeids natur at det ofte er behov for kirurger i svært utfordrende kontekster med potensielt høy sikkerhetsrisiko.
 • Fordi mange av prosjektene våre er akutte, er det ofte behov for kirurger på svært kort varsel.  For andre mer langsiktige prosjekter kan det imidlertid være mulig å bekrefte et oppdrag i god tid i forveien.  Hvis du er genuint interessert i å arbeide hos oss, men er bekymret for varslingstiden, oppfordrer vi deg til å søke. Dine individuelle forhold kan drøftes som en del av intervjuprosessen.

Ta gjerne en titt på denne videoen fra Leger Uten Grenser i Storbritannia. Noen detaljer er annerledes siden vi er i Norge, men videoen gir en god beskrivelse.

 


Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6-12 måneder. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger som bør være tilgjengelig 6 uker til 6 måneder, avhengig av konteksten (etter et første oppdrag på rundt tre måneder)
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Du beholder norske rettigheter når du er ute på oppdrag
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som kirurg? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen