Kirurg

Foto: Leger Uten Grenser

Kirurg


I arbeid for Leger Uten Grenser arbeider du ofte i et kriseteam med akutte traumepasienter i konfliktområder eller etter naturkatastrofer. Alternativt kan du jobbe i et prosjekt med et langsiktig kirurgisk program, og sørge for tilgang til kirurgi for et lokalsamfunn.

Hjem > Jobb for oss > Kirurg

Uansett hvor du jobber, må du være forberedt på at det diagnostiske utstyret og fasilitetene i operasjonssalen vil være begrenset – det er ikke engang sikkert du vil ha tilgang på røntgen.

Paolo Carraro, kirurg for Leger Uten Grenser, jobber med å fjerne en cyste fra en pasient ved sykehuset i Bangassou. Foto: Leger Uten Grenser/Borja Ruiz Rodriguez

 

Kvalifikasjoner

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Godkjent kirurg

 • Erfaring fra minst ett av følgende områder: generell kirurgi, ortopedisk kirurgi og traumekirurgi, rekonstruktiv eller plastisk kirurgi

 • Kirurger må ha utført minst 10 keisersnitt (i løpet av de siste 2 årene) før avreise, Leger Uten Grenser kan være behjelpelig med fasilitering av dette etter rekruttering.

 • Evne til å arbeide selvstendig under enkle forhold og med begrenset utstyr og ressurser
   
 • Villig til å rette seg etter Leger Uten Grensers kirurgiprotokoller
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i 6 uker - 6 måneder (for det første oppdraget er det ønskelig med lengde på hvert fall 3 måneder, påfølgende oppdrag kan være kortere, avhengig av konteksten)
 

Ønskede tilleggskvalifikasjoner 

 • Tilgjengelig på kort varsel (i nødssituasjoner kan kirurger måtte reise innen 24 til 48 timer)

Les mer om å være del av det kirurgiske teamet her. 

Merk

Søkere innen kirurgi må fylle ut et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. CV og skjemaet for ferdighetsvurdering vil bli vurdert og validert av en kirurgisk rådgiver før det tilbys intervju.

 • Det er viktig å være klar over at det ligger i vårt arbeids natur at det ofte er behov for kirurger i svært utfordrende kontekster med potensielt høy sikkerhetsrisiko.
   
 • Fordi mange av prosjektene våre er akutte, er det ofte behov for kirurger på svært kort varsel.  For andre mer langsiktige prosjekter kan det imidlertid være mulig å bekrefte et oppdrag i god tid i forveien.  Hvis du er genuint interessert i å arbeide hos oss, men er bekymret for varslingstiden, oppfordrer vi deg til å søke. Dine individuelle forhold kan drøftes som en del av intervjuprosessen.

Ta gjerne en titt på denne videoen fra Leger Uten Grenser i Storbritannia. Noen detaljer er annerledes siden vi er i Norge, men videoen gir en god beskrivelse.
 

 


Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon
   

Ønsker du å jobbe som kirurg? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen