Ingeniør - Medisinsk teknisk utstyr

Foto: Leger Uten Grenser/Mohammed Sanabani

Ingeniør - Medisinsk teknisk utstyr


I arbeid for Leger Uten Grenser vil du ha ansvar for installasjon, forebyggende arbeid og vedlikehold av biomedisinsk utstyr.

Hjem > Jobb for oss > Ingeniør - Medisinsk teknisk utstyr

Arbeidet vil foregå i henhold til Leger Uten Grensers protokoller. Du vil også være ansvarlig for opplæring av sykehuspersonell i riktig bruk av utstyret.

Ansvarsområder:

 • Gjennomføre rutinemessig kvalitetsvurdering, rengjøring og vedlikehold av det biomedisinske utstyret
 • Reparasjon av skadet utstyr
 • Bidra aktivt i strategisk arbeid for vedlikehold og videreutvikling av utstyr, avhengig av behov
 • Utføre rutinemessig inventar av utstyr, inkludert utstyr som for øyeblikket er i bruk, utstyr på lager og i bestilling
 • Opplæring og veiledning av ansatte i riktig bruk av utstyr
Leger Uten Grenser sine sykepleiere og en ingeniør for medisinsk utstyr diskuterer vedlikehold av biomedisinsk utstyr som brukes i operasjonssalen. Foto: Leger Uten Grenser/
Malak Shaher

 

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning (tekniker, ingeniør) i biomedisin, elektromekanikk eller elektronikk
 • To års relevant yrkeserfaring i helsesektoren, helst på sykehus
 • Erfaring med installasjon og vedlikehold av medisinsk utstyr

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som ingeniør? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen