Ingeniør - Medisinsk teknisk utstyr

Foto: Leger Uten Grenser/Mohammed Sanabani

Ingeniør - Medisinsk teknisk utstyr


I arbeid for Leger Uten Grenser vil du ha ansvar for installasjon, forebyggende arbeid og vedlikehold av biomedisinsk utstyr.

Hjem > Jobb for oss > Ingeniør - Medisinsk teknisk utstyr

Arbeidet vil foregå i henhold til Leger Uten Grensers protokoller. Du vil også være ansvarlig for opplæring av sykehuspersonell i riktig bruk av utstyret.

Hovedoppgaver vil være:

 • Gjennomføre rutinemessig kvalitetsvurdering, rengjøring og vedlikehold av det biomedisinske utstyret
   
 • Reparasjon av skadet utstyr
   
 • Bidra aktivt i strategisk arbeid for vedlikehold og videreutvikling av utstyr, avhengig av behov
   
 • Utføre rutinemessig inventar av utstyr, inkludert utstyr som for øyeblikket er i bruk, utstyr på lager og i bestilling
   
 • Opplæring og veiledning av ansatte i riktig bruk av utstyr
Leger Uten Grenser sine sykepleiere og en ingeniør for medisinsk utstyr diskuterer vedlikehold av biomedisinsk utstyr som brukes i operasjonssalen. Foto: Leger Uten Grenser/
Malak Shaher

 

Kvalifikasjoner:

 • Teknisk utdanning (tekniker, ingeniør) i biomedisin, elektromekanikk eller elektronikk
   
 • To års relevant yrkeserfaring i helsesektoren, helst på sykehus
   
 • Erfaring med installasjon og vedlikehold av medisinsk utstyr

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon
   

Ønsker du å søke om å jobbe i felt? Les gjennom søknadsprosessen

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen