Farmasøyt

Foto: Leger Uten Grenser / Maurice Ressel

Farmasøyt


Tilgang til essensielle legemidler er en av de store utfordringene for Leger Uten Grenser. Farmasøyter har ansvaret for å håndtere bestilling, forsyning, lager og distribusjon av legemidler og medisinsk forbruksmateriell.

Hjem > Jobb for oss > Farmasøyt

Som farmasøyt for Leger Uten Grenser vil du ha ansvar for et sentralt apotek og potensielt desentraliserte apotek ute i klinikker og avdelinger, inkludert ansvar for opplæring og oppfølging av lokalt ansatte i ditt team. Det vil ofte være ufaglærte apotekassistenter som du vil få ansvar for å lære opp. 

Farmasøyten ved helseklinikken i Olongba, det Demokratiske Republik Congo, sjekker medisin beholdningen. Foto: Leger Uten Grenser/Caroline Frechard 

 

Kvalifikasjoner 

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Dokumentert utdanning som farmasøyt
 • Evne til å håndtere forsyninger og sikre lagerstyring
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring fra sykehusmiljø 
 • Evne til å gjennomføre prosesser som sikrer tilgjengelighet og kvalitet for lokalt innkjøpte legemidler
 • Erfaring med personalledelse og opplæring
 • Kunnskap om HIV, TB og behandling av tropesykdommer

 

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag


Ønsker du å jobbe som farmasøyt? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen