Farmasøyt

Foto: Leger Uten Grenser / Maurice Ressel

Farmasøyt


Tilgang til essensielle legemidler er en av de store utfordringene for Leger Uten Grenser. Farmasøyter har ansvaret for å håndtere bestilling, forsyning, lager og distribusjon av legemidler og medisinsk forbruksmateriell.

Hjem > Jobb for oss > Farmasøyt

Som farmasøyt for Leger Uten Grenser vil du ha ansvar for et sentralt apotek og potensielt desentraliserte apotek ute i klinikker og avdelinger, inkludert ansvar for opplæring og oppfølging av lokalt ansatte i ditt team. Det vil ofte være ufaglærte apotekassistenter som du vil få ansvar for å lære opp. 

Farmasøyten ved helseklinikken i Olongba, det Demokratiske Republik Congo, sjekker medisin beholdningen. Foto: Leger Uten Grenser/Caroline Frechard 

 

Kvalifikasjoner 

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
   
 • Dokumentert utdanning som farmasøyt
   
 • Evne til å håndtere forsyninger og sikre lagerstyring
   
 • Minimum 2 års relevant arbeidserfaring fra sykehusmiljø 
   
 • Evne til å gjennomføre prosesser som sikrer tilgjengelighet og kvalitet for lokalt innkjøpte legemidler
   
 • Erfaring med personalledelse og opplæring
   
 • Kunnskap om HIV, TB og behandling av tropesykdommer

 

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon


Ønsker du å jobbe som farmasøyt? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen