Erfaren koordinator

Foto: Francesco Zizola/NOOR

Erfaren koordinator


Fra å kunne jobbe med utføring av kartleggingsoppdrag for nye prosjekter, til å administrere team med hundrevis av ansatte, vil du planlegge, styre og utvikle feltprosjektene våre. Dette er for å sikre at alle avdelinger jobber sammen for å gi best mulig behandling.

 

Hjem > Jobb for oss > Erfaren koordinator

Ansvarsområdet til koordinatoren omfatter all operativ ledelse (herunder sikkerhet), HR-ledelse, økonomistyring, kommunikasjon og representasjon av Leger Uten Grenser overfor lokale myndigheter.

Koordinatoren har et delegert ansvar for sikkerhet og trygghet for alle Leger Uten Grensers medarbeidere i prosjektet (eller i hele landet hvis du er landansvarlig).

Koordinatoren spiller en nøkkelrolle i å sikre kvalitet og relevans til samtlige prosjektaktiviteter, samt gjennomføring og evaluering av disse aktivitetene.

Leger Uten Grenser har et dobbelt mandat: å både gi legehjelp og å bære vitne om det vi ser der vi jobber. Som koordinator har du også et særlig ansvar for å si fra om den humanitære situasjonen der du er og å bære stemmen til de menneskene i krise som du møter: Å være talsperson for Leger Uten Grenser er en del av jobben din, både når du er i felt og når du kommer hjem til Norge.

Ta gjerne en titt på denne videoen fra Leger Uten Grenser i Storbritannia:

 

 

Ansvarsområder:

 • Definere strategi for oppdrag og prosjekt sammen med landsledelsen (og hovedkontoret)
 • Definere prosjektmål sammen med resten av teamet
 • Sikre oppfølging av alle i teamet og spesielt sørge for at lederne for de ulike aktivitetene følger og respekterer satte prosjektmål, inkludert Leger Uten Grensers grunnprinsipper og protokoller.
 • Sikre overvåking av den humanitære situasjonen i landet/prosjektområdet og fremme forslag til utvidet respons ved dokumenterte udekkede behov
 • Utføre risikoanalyse, etterfulgt av utvikling av sikkerhetsregler og prosedyrer. Sørge for at disse er kjent, forstått og fulgt av alle ansatte i prosjektet. 
 • Forklare og forsvare prinsippene til Leger Uten Grenser til lokalt ansatte, befolkningen, myndighetene og andre partnere
 • Bygge gode relasjoner med medisinske, sivile og militære myndigheter, andre frivillige organisasjoner og FN-organisasjoner

En koordinator har spesielt ansvar for:

 • Prosjektutforming og gjennomføring
 • Prosjektfremdrift, evaluering, nyorientering og avslutning
 • Internasjonalt og nasjonalt sikkerhet av ansatte
 • Informasjon, kommunikasjon og nettverksbygging

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Minimum 3 års nyere erfaring med arbeid i internasjonale feltprosjekter, minst ett av årene må være i lederstilling for en internasjonal humanitær - og/eller beredskapsorganisasjon
 • Minimum 2 oppdrag i 2 forskjellige kontekster i utviklingsland – f.eks. høyrisiko (konflikt / krig) eller beredskap i langvarige kriser
 • God forståelse av Leger Uten Grensers prinsipper og prosjekter. Evne til å representere organisasjonen overfor (inter)nasjonale motparter
 • God forståelse av Leger Uten Grensers medisinske virksomhet og utfordringer knyttet til dette
 • Evne til å ta initiativ for å identifisere humanitære behov, etterfulgt av utvikling av tilpasset respons
 • Analytiske ferdigheter: evne til strategisk tenkning og til å utvikle en operativ visjon på kort - og mellomlang sikt
 • Tidligere erfaring fra prosjektstyring i en frivillig organisasjon eller i utviklingssammenheng
 • Evne til å fungere godt som del av et flerkulturelt og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere og å prioritere arbeidsbelastningen, både for deg selv og dine medarbeidere
 • Initiativrik
 • Evne og villighet til å ha ansvar for prosjektets sikkerhet
 • Dokumenterte evner innen forhandling og problemløsning
 • Dokumentert erfaring innen personalledelse, inkluderte coaching og opplæring, av et team på over 10 medlemmer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både internt og eksternt (presentasjon, møter, osv.)
 • Høy tilpasningsevne og fleksibilitet
 • Komfortabel med både fransk og engelsk som arbeidsspråk
 • Mulighet til å arbeide i felt i minst 1 år sammenhengende, med fleksibel startdato
 • Villighet til å arbeide i ustabile og risikofylte omgivelser


Ønskede tilleggskvalifikasjoner

 • Mulighet til å arbeide i felt i 1-2 år
 • Flytende i et tredje språk som arabisk, spansk, portugisisk, russisk.
 • Bakgrunn fra/kunnskap om folkehelse
 • Tidligere erfaring fra en internasjonal medisinsk organisasjon
 • Sterk HR-ledererfaring
 • Kunnskap om og forståelse av aktuelle humanitære spørsmål

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag


Ønsker du å jobbe som koordinator? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen