Erfaren koordinator

Foto: Francesco Zizola/NOOR

Erfaren koordinator


Fra å kunne jobbe med utføring av kartleggingsoppdrag for nye prosjekter, til å administrere team med hundrevis av ansatte, vil du planlegge, styre og utvikle feltprosjektene våre. Dette er for å sikre at alle avdelinger jobber sammen for å gi best mulig behandling.

 

Hjem > Jobb for oss > Erfaren koordinator

En koordinator har spesielt ansvar for:

 • Prosjektutforming og gjennomføring
   
 • Prosjektfremdrift, evaluering, nyorientering og avslutning
   
 • Internasjonalt og nasjonalt sikkerhet av ansatte
   
 • Informasjon, kommunikasjon og nettverksbygging

Ansvarsområdet til koordinatoren omfatter all operativ ledelse (herunder sikkerhet), HR-ledelse, økonomistyring, kommunikasjon og representasjon av Leger Uten Grenser overfor lokale myndigheter.

Koordinatoren har et delegert ansvar for sikkerhet og trygghet for alle Leger Uten Grensers medarbeidere i prosjektet (eller i hele landet hvis du er landansvarlig).

Koordinatoren spiller en nøkkelrolle i å sikre kvalitet og relevans til samtlige prosjektaktiviteter, samt gjennomføring og evaluering av disse aktivitetene.

Leger Uten Grenser har et dobbelt mandat: å både gi legehjelp og å bære vitne om det vi ser der vi jobber. Som koordinator har du også et særlig ansvar for å si fra om den humanitære situasjonen der du er og å bære stemmen til de menneskene i krise som du møter: Å være talsperson for Leger Uten Grenser er en del av jobben din, både når du er i felt og når du kommer hjem til Norge.

Ta gjerne en titt på denne videoen fra Leger Uten Grenser i Storbritannia:

 

 

Oppgavene og ansvaret til koordinatoren omfatter, men er ikke begrenset til å:

 • Definere strategi for oppdrag og prosjekt sammen med landsledelsen (og hovedkontoret)
   
 • Definere prosjektmål sammen med resten av teamet
   
 • Sikre oppfølging av alle i teamet og spesielt sørge for at lederne for de ulike aktivitetene følger og respekterer satte prosjektmål, inkludert Leger Uten Grensers grunnprinsipper og protokoller.
   
 • Sikre overvåking av den humanitære situasjonen i landet/prosjektområdet og fremme forslag til utvidet respons ved dokumenterte udekkede behov
   
 • Utføre risikoanalyse, etterfulgt av utvikling av sikkerhetsregler og prosedyrer. Sørge for at disse er kjent, forstått og fulgt av alle ansatte i prosjektet. 
   
 • Forklare og forsvare prinsippene til Leger Uten Grenser til lokalt ansatte, befolkningen, myndighetene og andre partnere
   
 • Bygge gode relasjoner med medisinske, sivile og militære myndigheter, andre frivillige organisasjoner og FN-organisasjoner

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
   
 • Minimum 3 års nyere erfaring med arbeid i internasjonale feltprosjekter, minst ett av årene må være i lederstilling for en internasjonal humanitær - og/eller beredskapsorganisasjon
   
 • Minimum 2 oppdrag i 2 forskjellige kontekster i utviklingsland – f.eks. høyrisiko (konflikt / krig) eller beredskap i langvarige kriser
   
 • God forståelse av Leger Uten Grensers prinsipper og prosjekter. Evne til å representere organisasjonen overfor (inter)nasjonale motparter
   
 • God forståelse av Leger Uten Grensers medisinske virksomhet og utfordringer knyttet til dette
   
 • Evne til å ta initiativ for å identifisere humanitære behov, etterfulgt av utvikling av tilpasset respons
   
 • Analytiske ferdigheter: evne til strategisk tenkning og til å utvikle en operativ visjon på kort - og mellomlang sikt
   
 • Tidligere erfaring fra prosjektstyring i en frivillig organisasjon eller i utviklingssammenheng
   
 • Evne til å fungere godt som del av et flerkulturelt og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere og å prioritere arbeidsbelastningen, både for deg selv og dine medarbeidere
   
 • Initiativrik
   
 • Evne og villighet til å ha ansvar for prosjektets sikkerhet
   
 • Dokumenterte evner innen forhandling og problemløsning
   
 • Dokumentert erfaring innen personalledelse, inkluderte coaching og opplæring, av et team på over 10 medlemmer
   
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, både internt og eksternt (presentasjon, møter, osv.)
   
 • Høy tilpasningsevne og fleksibilitet
   
 • Komfortabel med både fransk og engelsk som arbeidsspråk
   
 • Mulighet til å arbeide i felt i minst 1 år sammenhengende, med fleksibel startdato
   
 • Villighet til å arbeide i ustabile og risikofylte omgivelser


Ønskede tilleggskvalifikasjoner

 • Mulighet til å arbeide i felt i 1-2 år
   
 • Flytende i et tredje språk som arabisk, spansk, portugisisk, russisk.
   
 • Bakgrunn fra/kunnskap om folkehelse
   
 • Tidligere erfaring fra en internasjonal medisinsk organisasjon
   
 • Sterk HR-ledererfaring
   
 • Kunnskap om og forståelse av aktuelle humanitære spørsmål

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon


Ønsker du å jobbe som koordinator? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen