Epidemiolog

Foto: Leger Uten Grenser / Laura Bianchi

Epidemiolog


Epidemiologer hos Leger Uten Grenser jobber vanligvis innenfor tre områder: utbruddsrespons- og kontroll, monitorering og forskning.

Hjem > Jobb for oss > Epidemiolog

Som epidemiolog vil du være med å bidra med å planlegge respons ved epidemier, utføre mortalitetsstudier, evaluere og igangsette systemer for sykdomsmonitorering, samt epidemiologisk evidensbasert støtte til komplekse prosjekter.

Leger Uten Grenser sin epidemiolog Gabriel Fitzpatrick tar på seg sikkerhetsutstyr før han går inn i høy-risiko området ved Ebola-senteret i Kailahun, Sierra Leone. Foto: Leger Uten Grenser/P.K. Lee


Kvalifikasjoner

 • Må oppfylle de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Mastergrad i epidemiologi og/eller mastergrad i kontroll av infeksjonssykdommer og/eller mastergrad i folkehelse med fokus på epidemiologi
 • Praktisk erfaring med utforming, gjennomføring og evaluering av undersøkelser og kvantitative/kvalitative forskningsmetoder
 • Evne til å utforme og implementere datainnsamlingssystemer for overvåking av sykdom og utbrudd, herunder mortalitetsundersøkelser og ernæringsundersøkelser
 • Evne til å lære opp andre i hensiktsmessig datainnsamling, analyse og forskningsmetoder
 • Erfaring med relevant programvare (Microsoft Excel og minst ett statistisk program, f.eks. Epi-Info, SPSS)
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6 til 12 måneder

Ta gjerne en titt på denne videoen fra Leger Uten Grenser i Storbritannia:

 


Ønskede tilleggskvalifikasjoner

 • Medisinsk bakgrunn (lege)
 • Kjennskap til tropesykdommer/infeksjonssykdommer
 • Erfaring fra håndtering av utbrudd i nødsituasjoner
 • Tidligere erfaring som bidragsyter til vitenskapelige publikasjoner eller utvist interesse for forskning
 • Mulighet for å jobbe i akutte katastrofeoppdrag på kort varsel (24 til 48 timer) og for en kort periode (3–6 uker)

Merk

Søkere innen epidemiologi må fylle ut et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. CV og ferdighetsskjema vil bli vurdert og validert av en epidemiologisk rådgiver før det tilbys intervju.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6 til 12 måneder. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag


Ønsker du å jobbe som epidemiolog? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen