Elektriker

Foto: Leger Uten Grenser/Martin Zinggl

Elektriker


Som elektriker vil du være ansvarlig for å planlegge, lede og overvåke installering av nye elektriske systemer, samt rehabilitering av gamle strukturer for å sikre at kvalitetsnivået blir opprettholdt

Hjem > Jobb for oss > Elektriker

Du må sikre at de elektriske systemene i felt er kvalitetssikret for å beskytte både pasienter, personell og utstyr. Du vil være ansvarlig for opplæring og veiledning av lokalt ansatte. Du kan også bli bedt om å forhandle med lokale myndigheter, rundt avtaler og nødvendige tillatelser som kreves.

Elektriker Boss Bopoma har jobbet for MSF som sikkerhetsvakt og elektriker. Foto: Leger Uten Grenser/Dieter Telemans

 

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert kvalifikasjon og autorisasjon som elektriker eller grad i elektroteknikk
 • To års relevant erfaring
 • Erfaring med å koordinere utforming og gjennomføring av elektriske prosjekter
 • Ønskelig med erfaring med vedlikehold av pumpe og generator
 • Word og Excel kunnskaper

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder 

Merk

Før det første feltoppdraget, vil du få internopplæring innen konkrete tekniske retningslinjer, prosedyrer, verktøy og programvare som vi bruker for å håndtere logistikken i felt. Leger Uten Grenser dekker de grunnleggende kostnadene ved å delta på dette kurset.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelse
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som elektriker? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen