Elektriker

Foto: Leger Uten Grenser/Martin Zinggl

Elektriker


Som elektriker vil du være ansvarlig for å planlegge, lede og overvåke installering av nye elektriske systemer, samt rehabilitering av gamle strukturer for å sikre at kvalitetsnivået blir opprettholdt

Hjem > Jobb for oss > Elektriker

Du må sikre at de elektriske systemene i felt er kvalitetssikret for å beskytte både pasienter, personell og utstyr. Du vil være ansvarlig for opplæring og veiledning av lokalt ansatte. Du kan også bli bedt om å forhandle med lokale myndigheter, rundt avtaler og nødvendige tillatelser som kreves.

Elektriker Boss Bopoma har jobbet for MSF som sikkerhetsvakt og elektriker. Foto: Leger Uten Grenser/Dieter Telemans

 

Kvalifikasjoner:

 • Dokumentert kvalifikasjon og autorisasjon som elektriker eller grad i elektroteknikk
   
 • To års relevant erfaring
   
 • Erfaring med å koordinere utforming og gjennomføring av elektriske prosjekter
   
 • Ønskelig med erfaring med vedlikehold av pumpe og generator
   
 • Word og Excel kunnskaper

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder 

Merk

Før det første feltoppdraget, vil du få internopplæring innen konkrete tekniske retningslinjer, prosedyrer, verktøy og programvare som vi bruker for å håndtere logistikken i felt. Leger Uten Grenser dekker de grunnleggende kostnadene ved å delta på dette kurset.

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon


Ønsker du å jobbe som elektriker? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen