Bygg- og anleggsspesialist

Foto: Leger Uten Grenser

Bygg- og anleggsspesialist


Vi har behov for mennesker med byggteknisk kompetanse. 

Hjem > Jobb for oss > Bygg- og anleggsspesialist

Som bygg- og anleggsspesialist sikrer du riktig utforming, gjennomføring og overlevering av prosjektet du har ansvar for. Annet byggpersonell som tømrere, murere, rørleggere og sveisere er også aktuelle for oppdrag, da det er mangel på mennesker med denne kompetansen i nødsituasjoner. Du vil jobbe med å forhandle frem avtaler og nødvendige tillatelser, samt holde regelmessig kontakt med myndighetene i landet.

Ansvarsområder:

 • Ansvar for å lede og ha tilsyn over bygg og renoveringsprosjekter som kreves for medisinske aktiviteter
 • Du kan også bli bedt om å forhandle avtaler og nødvendige byggetillatelser
 • Løpende kontakt med lokale myndigheter
 • Planlegging, gjennomføring og overlevering av prosjektene

Kvalifikasjoner:

 • To års relevant yrkeserfaring fra byggearbeid
 • Diplom i arkitektur, anleggsteknikk, konstruksjonsteknologi ELLER sertifisert bygge personell (byggherrer, tømrere, murere, rørleggere og sveisere) med anerkjent erfaring.
 • Erfaring med administrasjon av bygg, og håndtering av entreprenører er en fordel
 • Fleksibel tankegang og interkulturell bevissthet
 • Utmerket lagspiller
 • Forpliktet til verdiene i MSF-charteret
 • Villighet til å jobbe i et ustabilt miljø
 • Gode engelskkunnskaper

Lengden på oppdraget: 

 • 6 til 12 måneder

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som bygg- og anleggsspesialist? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen