Barnelege

Foto: Peter Bräunig

Barnelege


I arbeid for Leger Uten Grenser kan det være at du må håndtere en mesling- eller meningittepidemi, ha ansvar for alvorlig syke nyfødte, skadde eller underernærte barn, eller gi helsehjelp i en flyktningeleir.

Hjem > Jobb for oss > Barnelege

Som barnelege må du være forberedt på en hverdag med store utfordringer og mye ansvar. Vi jobber med å gi helsehjelp til barn i svært mange prosjekter hvor arbeidet varierer utfra konteksten. 
Du kan bli sendt ut under et mesling- eller hjernehinnebetennelseutbrudd, eller til en epidemi. Jobben kan også være å ha ansvar for alvorlig syke nyfødte, underernærte eller skadde barn. Vi jobber også med barnehelse i mange flyktningleirer og leirer for internt fordrevne, samt behandling av neglisjerte sykdommer.  En del av jobben innebærer også opplæring og veiledning til medarbeidere. 

Det å jobbe som barnelege er en utfordrende og spennende rolle. Uavhengig av hva slags prosjekt du vil jobbe i vil oppdraget innebære én eller flere av punktene under: 

Ansvarsområder:

 • Bruke medisinsk kunnskap og ferdigheter til å diagnostisere og behandle barn
 • Ha ansvar for oppfølging og opplæring av medarbeidere
 • Sikre integrert nyfødt og pediatrisk omsorg gjennom akutte og polikliniske avdelingstjenester
 • Behandle tilfeller av underernæring i tråd med protokoller og universelle forholdsregler
 • Foreslå endringer i nåværende pediatrisk omsorgsstyring, implementer dem når godkjent av pediatrisk rådgiver
 • Sikre kvaliteten på omsorgsgiving ved å gi løpende opplæring til det tverrfaglige medisinske / paramedisinske teamet, gjennomgå kompliserte saker og gi teknisk rådgivning
 • Sørge for at pasienter og familier forblir informert om hvilken behandling som skal følges, og kontroller at de har forstått det
 • Sørge for at faglig selvstendighet og konfidensialitet respekteres, og demonstrer en god holdning og tilnærming ovenfor pasienter og deres omsorgspersoner
 • Oppfølging og veiledning av avdelingen sitt virke og pasientflyt; gi råd om organiseringen av ulike pediatriske avdelinger, inkludert kriterier for ankomst, overføring og utskrivelse
 • Komme med råd om prosedyren for henvisninger fra fødsels- og barselavdelinger
 • Bidra med dataanalyse, kontrollering og rapportering med hensikt om å forbedre kvaliteten på omsorg

Feltblogg: Barnelege Monica: Etter beleiringen av Mosul

Kvalifikasjoner 

 • Oppfylle de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, etiske retningslinjer og Charter
 • Minimum to års klinisk erfaring innen pediatri, mindre erfaring kan likevel bli betraktet som «lege med pediatriske ferdigheter» 
 • Er villig til å være borte fra familie og venner over en lengre periode
 • Gode engelskferdigheter

Lengde på oppdragene

 • 6 til 12 måneder

Det er en fordel om du har: 

 • Ytterligere klinisk erfaring fra områder som obstetrikk/gynekologi, ernæring, akuttmedisin, infeksjonssykdommer (seksuelt overførbare sykdommer, hiv/aids,tuberkulose), folkehelse, allmennmedisin, anestesi, intensivavdeling eller småkirurgi
 • Bestått kurs i tropemedisin godkjent av Leger Uten Grenser, eller minimum 1 års relevant arbeidserfaring i fra tropisk strøk (i noen kontekster kan bestått kurs i tropemedisin være obligatorisk).

Merk

 • Fullført spesialistutdanning er ikke obligatorisk før du søker, men Leger Uten Grenser har betydelig behov for fullt kvalifiserte barneleger
 • Barneleger og leger med erfaring innen pediatri vil bli vurdert for feltoppdrag med en varighet på seks måneder, men akuttoppdrag kan være noe kortere
 • Det er viktig å være klar over at det ofte er behov for akuttleger med pediatrisk erfaring i svært utfordrende kontekster med potensielt høy sikkerhetsrisiko 
 • Barneleger og leger med pediatrisk erfaring må sende inn et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene.  CV og ferdighetsskjema vil bli vurdert og validert av en pediatrisk rådgiver før man blir kalt inn til intervju

Leger som ikke oppnår det nødvendige nivået av pediatriske ferdigheter, vil få søknadene vurdert i henhold til kravene for generelle leger. 

Se video av barnelege Monica Thallinger fra oppdrag i Den sentralafrikanske republikk 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, etiske retningslinjer og Charter
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6-12 måneder
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer på spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer på spørsmål og svar

Det er en fordel om du har:

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en annen organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker:

 

Ønsker du å jobbe som barnelege? Søk her

Er det noe mer du lurer på?

Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen