Barnelege

Foto: Leger Uten Grenser / Julie Remy

Barnelege


I arbeid for Leger Uten Grenser kan det være at du må håndtere en mesling- eller meningittepidemi, ha ansvar for alvorlig syke nyfødte, skadde eller underernærte barn, eller arbeide med fordrevne barn i en flyktningeleir.

Hjem > Jobb for oss > Barnelege

Du vil få bruk for dine lederegenskaper og dine administrative ferdigheter når du har ansvar for oppfølging og opplæring av lokale medarbeidere.  Du vil ikke måtte håndtere disse utfordringene alene – Leger Uten Grenser stiller med teknisk støtte fra eksperter, retningslinjer og protokoller.

Barnelege Ulli Muller og barnesykepleier Fleur Riemersma undersøker premature i Delmas , Port-au-Prince, Haiti, Oktober 2015. Foto: Leger Uten Grenser/Olga Victorie


Kvalifikasjoner 

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
   
 • Bestått kurs i tropemedisin godkjent av Leger Uten Grenser, eller minimum 1 års relevant arbeidserfaring i fra tropisk strøk
   
 • Minimum to års klinisk erfaring innen pediatri, men med mindre erfaring kan du likevel bli betraktet som «lege med pediatriske ferdigheter» 
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 måneder

Ønskede tilleggskvalifikasjoner

 • Mulighet for å arbeide i felt i 6+ måneder
   
 • Ytterligere klinisk erfaring fra områder som obstetrikk/gynekologi, ernæring, akuttmedisin, infeksjonssykdommer (seksuelt overførbare sykdommer, HIV/AIDS,TB), folkehelse, allmennmedisin, anestesi, intensivavdeling eller småkirurgi

Merk

 • Fullført spesialistutdanning er ikke obligatorisk før du søker, men Leger Uten Grenser har betydelig behov for fullt kvalifiserte barneleger.
   
 • Barneleger og leger med erfaring innen pediatri vil bli vurdert for feltoppdrag med en varighet på seks måneder, men i noen tilfeller med akutte behov kan det blir kortere
   
 • Det er viktig å være klar over at det ligger i vårt arbeids natur at det ofte er behov for akuttleger med pediatrisk erfaring i svært utfordrende kontekster med potensielt høy sikkerhetsrisiko. 
   
 • Barneleger og leger med pediatrisk erfaring må sende inn et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene.  CV og ferdighetsskjema vil bli vurdert og validert av en pediatrisk rådgiver før det tilbys intervju 

Leger som ikke oppnår det nødvendige nivået av pediatriske ferdigheter, vil få søknadene vurdert i henhold til kravene for generelle leger.


Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon


Ønsker du å jobbe som barnelege? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen