Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Utrygg abort dreper seks kvinner i timen (Glemte kriser 2015)
Nyheter

Utrygg abort dreper seks kvinner i timen (Glemte kriser 2015)

        

En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og/eller i uhygieniske og usikre omgivelser. Tilgang til medisinsk forsvarlig abort er en avgjørende og livreddende del av all reproduktiv helsehjelp.

Umiddelbare, livstruende komplikasjoner kan være blødninger, infeksjoner, og hull i livmor eller andre organer.

Dersom kvinnen eller jenta overlever aborten, kan hun få kroniske underlivssmerter og bli infertil. Problemet er aller størst i fattige land i Afrika og Latin-Amerika, men også et stort problem i sentral- og Vest-Asia. 

Glemt krise 2020: I skyggen av korona dør kvinner av utrygg abort

Denne artikkelen er fra 2014, for mer oppdatert informasjon og nye tall om konsekvensene av utrygg abort les mer her. 

Mørketall

I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er utrygge aborter årsak til 13 prosent av verdens mødredødelighet, eller 47.000 dødsfall hvert år. (tall fra 2008) Av totalt 44 millioner aborter som blir gjennomført hvert år, er rundt halvparten utrygge. 

Siden abort er forbundet med skam og mange steder er ulovlig, blir ikke alle aborter rapportert inn. Derfor er trolig mørketallene etter all sannsynlighet store. 

Utrygg abort er en av de fem viktigste årsakene til mødredødelighet i verden i dag, sammen med blødninger, svangerskapsforgiftning, blodforgiftning og forhindret fødsel. Men i motsetning til de fire andre årsakene, er utrygg abort noe som kan unngås. 

Hindringer

 • Juridiske hindringer stopper ikke jenter og kvinner fra å ta abort
 • Liberalisering av abort fører til redusert dødelighet relatert til abort
 • Der hvor abort er lovlig og et medisinsk forsvarlig tilbud finnes er dødelighet relatert til abort svært begrenset. 

En avgjørende del av løsningen er tilgang til prevensjon og medisinsk forsvarlig abort. Men flere steder står juridiske, sosiale og ressursmessige hindringer i veien.
I dag har bare seks av verdens land totalforbud mot abort. Men 66 land tillater abort kun i tilfeller hvor mors liv står i fare. Flere steder er abort lovlig, men sosialt stigmatiserende. I avsidesliggende og ressursfattige områder kan mangelen på kvalifisert helsepersonell være kritisk.

Vi vet av erfaring at kvinner som av livreddende eller andre årsaker trenger abort, oppsøker de alternativene de har tilgjengelige, uansett om disse alternativene er ulovlige, sosialt stigmatiserende, eller utrygge. Kort sagt, de kvinnene som vil ta en abort gjør det, uansett hvor farlig det er. 

Det trengs en ærlig og åpen diskusjon om disse temaene, også fra regjeringer og lokalsamfunn. Ellers vil utrygge aborter fortsette å kreve kvinners og jenters liv. Slik det er i dag dør jenter og kvinner i stillhet, i skam og alene. 

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser utfører aborter når mors liv er i fare, men alltid i samråd med pasienten eller hennes familie. I situasjoner hvor mors liv ikke står på spill, men hun ønsker å avbryte svangerskapet av andre grunner, vurderer vi alle relevante hensyn før vi avgjør om vi kan tilby trygg abort. Dette kan være en svært vanskelig avgjørelse å ta, for når kvinner ikke får ta abort under trygge omgivelser, ser vi ofte at de oppsøker utrygge alternativer.


I enkelte områder hvor Leger Uten Grenser jobber, kan det å yte slik hjelp innebære en sikkerhetsrisiko for pasienter, og i noen tilfeller helsearbeidere. Relevant lovverk og tradisjon må da vurderes fra tilfelle til tilfelle.

PASIENT: "Fatmata", 17

"Fatmata", 17

Fatmata fra Sierra Leone ble brakt inn på Leger Uten Grensers sykehus. En lærer hadde gjort henne gravid. Voldtatt henne. 

Fatmata fortalte moren og bestemoren hva som hadde skjedd, og familien bestemte seg for å dra til en tradisjonell fødselshjelper for å avslutte svangerskapet, og unngå skam over familien, som ville skje dersom hun skulle bære frem barnet. Fødselshjelperen utførte en utrygg abort med en jernstang. Graviditeten ble avsluttet, men fødselshjelperen ødela livmorsveggen og magesekken, et svært vanlig resultat av utrygg abort. 

Innen de nådde sykehuset, trodde Fatmatas mor at datteren skulle dø. Hun hadde feber på 39 grader og led av store magesmerter. En ultralyd viste en infisert masse på rundt 10 centimeter. 
Leger Uten Grenser ga Fatmata smertestillende og antibiotika, og henviste henne umiddelbart til et prosjekt i hovedstaden Freetown. De opererte en del av Fatmatas mage, men fordi det var så infisert måtte Fatmata få pose på magen. 

Resultatet av denne utrygge aborten var en 17-år gammel jente som har opplevd fysisk og emosjonell trauma, og pose på gaen. Hun kan også være infertil. Dersom hun ikke er infertil, vil det være stor fare for at de neste graviditetene er utenfor livmoren og dermed livsfarlige. 

* Pasientens navn har blitt endret og bildet er et illustrasjonsbilde
 


Visste du at...

 • Utrygg abort er en av hovedårsakene til mødredødelighet verden over? 
 • Utrygg abort kan innebære å bruke pinner strikkepinner eller knust glass?
 • 3 millioner kvinner får ikke behandling for komplikasjoner av utrygg abort? 
 • 5 milloner kvinner blir lagt inn på sykehus på grunn av abortrelaterte komplikasjoner? 
 • To tredjedeler av alle abortrelaterte dødsfall skjer i Afrika?

 

Les mer om: Abort

Mer i denne seksjonen  
Bære vitne
Skoleprosjektet
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Utrygg abort dreper seks kvinner i timen (Glemte kriser 2015)
Nyheter

Utrygg abort dreper seks kvinner i timen (Glemte kriser 2015)

        

En utrygg abort innebærer å avbryte et svangerskap uten kvalifisert helsehjelp og/eller i uhygieniske og usikre omgivelser. Tilgang til medisinsk forsvarlig abort er en avgjørende og livreddende del av all reproduktiv helsehjelp.

Umiddelbare, livstruende komplikasjoner kan være blødninger, infeksjoner, og hull i livmor eller andre organer.

Dersom kvinnen eller jenta overlever aborten, kan hun få kroniske underlivssmerter og bli infertil. Problemet er aller størst i fattige land i Afrika og Latin-Amerika, men også et stort problem i sentral- og Vest-Asia. 

Glemt krise 2020: I skyggen av korona dør kvinner av utrygg abort

Denne artikkelen er fra 2014, for mer oppdatert informasjon og nye tall om konsekvensene av utrygg abort les mer her. 

Mørketall

I følge Verdens Helseorganisasjon (WHO) er utrygge aborter årsak til 13 prosent av verdens mødredødelighet, eller 47.000 dødsfall hvert år. (tall fra 2008) Av totalt 44 millioner aborter som blir gjennomført hvert år, er rundt halvparten utrygge. 

Siden abort er forbundet med skam og mange steder er ulovlig, blir ikke alle aborter rapportert inn. Derfor er trolig mørketallene etter all sannsynlighet store. 

Utrygg abort er en av de fem viktigste årsakene til mødredødelighet i verden i dag, sammen med blødninger, svangerskapsforgiftning, blodforgiftning og forhindret fødsel. Men i motsetning til de fire andre årsakene, er utrygg abort noe som kan unngås. 

Hindringer

 • Juridiske hindringer stopper ikke jenter og kvinner fra å ta abort
 • Liberalisering av abort fører til redusert dødelighet relatert til abort
 • Der hvor abort er lovlig og et medisinsk forsvarlig tilbud finnes er dødelighet relatert til abort svært begrenset. 

En avgjørende del av løsningen er tilgang til prevensjon og medisinsk forsvarlig abort. Men flere steder står juridiske, sosiale og ressursmessige hindringer i veien.
I dag har bare seks av verdens land totalforbud mot abort. Men 66 land tillater abort kun i tilfeller hvor mors liv står i fare. Flere steder er abort lovlig, men sosialt stigmatiserende. I avsidesliggende og ressursfattige områder kan mangelen på kvalifisert helsepersonell være kritisk.

Vi vet av erfaring at kvinner som av livreddende eller andre årsaker trenger abort, oppsøker de alternativene de har tilgjengelige, uansett om disse alternativene er ulovlige, sosialt stigmatiserende, eller utrygge. Kort sagt, de kvinnene som vil ta en abort gjør det, uansett hvor farlig det er. 

Det trengs en ærlig og åpen diskusjon om disse temaene, også fra regjeringer og lokalsamfunn. Ellers vil utrygge aborter fortsette å kreve kvinners og jenters liv. Slik det er i dag dør jenter og kvinner i stillhet, i skam og alene. 

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser utfører aborter når mors liv er i fare, men alltid i samråd med pasienten eller hennes familie. I situasjoner hvor mors liv ikke står på spill, men hun ønsker å avbryte svangerskapet av andre grunner, vurderer vi alle relevante hensyn før vi avgjør om vi kan tilby trygg abort. Dette kan være en svært vanskelig avgjørelse å ta, for når kvinner ikke får ta abort under trygge omgivelser, ser vi ofte at de oppsøker utrygge alternativer.


I enkelte områder hvor Leger Uten Grenser jobber, kan det å yte slik hjelp innebære en sikkerhetsrisiko for pasienter, og i noen tilfeller helsearbeidere. Relevant lovverk og tradisjon må da vurderes fra tilfelle til tilfelle.

PASIENT: "Fatmata", 17

"Fatmata", 17

Fatmata fra Sierra Leone ble brakt inn på Leger Uten Grensers sykehus. En lærer hadde gjort henne gravid. Voldtatt henne. 

Fatmata fortalte moren og bestemoren hva som hadde skjedd, og familien bestemte seg for å dra til en tradisjonell fødselshjelper for å avslutte svangerskapet, og unngå skam over familien, som ville skje dersom hun skulle bære frem barnet. Fødselshjelperen utførte en utrygg abort med en jernstang. Graviditeten ble avsluttet, men fødselshjelperen ødela livmorsveggen og magesekken, et svært vanlig resultat av utrygg abort. 

Innen de nådde sykehuset, trodde Fatmatas mor at datteren skulle dø. Hun hadde feber på 39 grader og led av store magesmerter. En ultralyd viste en infisert masse på rundt 10 centimeter. 
Leger Uten Grenser ga Fatmata smertestillende og antibiotika, og henviste henne umiddelbart til et prosjekt i hovedstaden Freetown. De opererte en del av Fatmatas mage, men fordi det var så infisert måtte Fatmata få pose på magen. 

Resultatet av denne utrygge aborten var en 17-år gammel jente som har opplevd fysisk og emosjonell trauma, og pose på gaen. Hun kan også være infertil. Dersom hun ikke er infertil, vil det være stor fare for at de neste graviditetene er utenfor livmoren og dermed livsfarlige. 

* Pasientens navn har blitt endret og bildet er et illustrasjonsbilde
 


Visste du at...

 • Utrygg abort er en av hovedårsakene til mødredødelighet verden over? 
 • Utrygg abort kan innebære å bruke pinner strikkepinner eller knust glass?
 • 3 millioner kvinner får ikke behandling for komplikasjoner av utrygg abort? 
 • 5 milloner kvinner blir lagt inn på sykehus på grunn av abortrelaterte komplikasjoner? 
 • To tredjedeler av alle abortrelaterte dødsfall skjer i Afrika?

 

Les mer om: Abort

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen