Foto: Guillaume Binet/Myop/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Tripoli, Libya: Vi kan igjen gi helsehjelp i interneringssentre
Nyheter

Tripoli, Libya: Vi kan igjen gi helsehjelp i interneringssentre

30.09.2021 | Oppdatert 11.10.2021
        

Vi er tilbake i de to interneringssentrene i Tripoli for å gi helsehjelp til internerte migranter og flyktninger. Vi har også gjenopptatt arbeidet i et tredje interneringssenter som vi også mistet tilgang til i samme periode.  

Vi har vært i dialog med libyske myndigheter, og de har forsikret oss om at kravene vi har stilt vil bli innfridd. Det gjør det mulig å gjenoppta arbeidet vårt i tråd med medisinsk etikk og humanitære prinsipper. Kravene innebar:  

  • Forhindre bruk av vold mot menneskene som holdes i interneringssentrene 
  • Trygghet for våre ansatte 
  • De medisinske teamene våre må få uhindret tilgang til interneringssentrene 
  • Menneskene i leirene må få uhindret tilgang til helsetjenestene våre 
  • Respekt for medisinsk konfidensialitet  

15. september begynte vi igjen arbeidet i interneringssentrene Al-Mabani (Ghout al-Sha’al), Abu Salim og Shara Zawiya. Her ga vi helsehjelp det var stort behov for, blant annet psykososial støtte til menn, kvinner og barn som ellers ville hatt svært begrenset tilgang på helsehjelp.  

I løpet av den første uken gjennomførte vi 404 pasientkonsultasjoner, dette inkluderte blant annet 30 konsultasjoner for barn under 15 år. De vanligste helseproblemene vi så var hudsykdommer, gastrointestinale lidelser (diaré, oppkast, magesmerter etc.) og øvre luftveisinfeksjoner. Disse helseproblemene har antakelig en sammenheng med de begrensede leveforholdene i interneringssentrene. De medisinske teamene våre henviste også 28 pasienter med behov for akutt helsehjelp til klinikker vi støtter.  

På den ene siden er vi glade for at libyske myndigheter har forsikret oss om at de vil handle i tråd med kravene vi har stilt, slik at vi igjen kan gi helsehjelp til menneskene som holdes i interneringssentrene. Samtidig fortsetter vi å be om at de vilkårlige arrestasjonene og interneringene i Libya stanses.  

Vi ber også igjen om at interneringssentrene stenges, at menneskene som holdes der slippes fri, og at tilstrekkelig humanitær hjelp og beskyttelse er tilgjengelig når de løslates. Dette inkluderer rask frivillig hjemsendelse og/eller gjenbosetting utenfor Libya.  

 Les mer om vårt arbeid i Libya her.

Oppdatering, 6 oktober: I starten av oktober ble tusenvis av mennesker massearrestert i interneringssentre i Tripoli. Antall internerte migranter og flyktninger økte dramatisk i løpet av få dager, noe som gjør oss svært bekymret. Minst 5000 migranter og flyktninger ble oppsøkt rundt om i byen av statlige sikkerhetsstyrker. Det ble gjennomført raids i hjemmene deres, og det ble rapportert om at mange ble utsatt for alvorlig fysisk vold, inkludert seksualisert vold. En ung migrant ble drept og minst fem andre fikk skuddskader, ifølge FN. 

Teamene våre klarte å få tilgang til to interneringssentre i hovedstaden, der flere av menneskene som ble massearrestert nå holdes. I Shara Zawiya interneringssenter, der det til vanlig har vært rundt 200-250 mennesker, er nå flere enn 550 kvinner og barn innesperret. Dette inkluderer gravide kvinner og nyfødte barn. Rundt 120 mennesker delte på ett toalett. I Al-Mabani interneringssenteret så vi hangare som var så overfylte at mennene var tvunget til å stå. Hundrevis av barn og kvinner måtte oppholde seg ute, uten husly eller tilgang til skygge.

Under disse veldig krevende forholdene har de medisinske teamene våre behandlet 161 pasienter, inkludert tre pasienter med voldsrelaterte skader. Vi henviste også 21 pasienter med behov for spesialisert behandling til klinikker vi støtter i byen.

Etter disse siste hendelsene er det tydelig at kravene Leger Uten Grenser stilte til libyske myndigheter ikke etterleves. Vi ber de libyske myndighetene om å stoppe massearrestasjonene og slippe fri alle menneskene som holdes ulovlig i interneringssentrene.

Les mer om: Libya

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Guillaume Binet/Myop/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Tripoli, Libya: Vi kan igjen gi helsehjelp i interneringssentre
Nyheter

Tripoli, Libya: Vi kan igjen gi helsehjelp i interneringssentre

30.09.2021 | Oppdatert 11.10.2021
        

Vi er tilbake i de to interneringssentrene i Tripoli for å gi helsehjelp til internerte migranter og flyktninger. Vi har også gjenopptatt arbeidet i et tredje interneringssenter som vi også mistet tilgang til i samme periode.  

Vi har vært i dialog med libyske myndigheter, og de har forsikret oss om at kravene vi har stilt vil bli innfridd. Det gjør det mulig å gjenoppta arbeidet vårt i tråd med medisinsk etikk og humanitære prinsipper. Kravene innebar:  

  • Forhindre bruk av vold mot menneskene som holdes i interneringssentrene 
  • Trygghet for våre ansatte 
  • De medisinske teamene våre må få uhindret tilgang til interneringssentrene 
  • Menneskene i leirene må få uhindret tilgang til helsetjenestene våre 
  • Respekt for medisinsk konfidensialitet  

15. september begynte vi igjen arbeidet i interneringssentrene Al-Mabani (Ghout al-Sha’al), Abu Salim og Shara Zawiya. Her ga vi helsehjelp det var stort behov for, blant annet psykososial støtte til menn, kvinner og barn som ellers ville hatt svært begrenset tilgang på helsehjelp.  

I løpet av den første uken gjennomførte vi 404 pasientkonsultasjoner, dette inkluderte blant annet 30 konsultasjoner for barn under 15 år. De vanligste helseproblemene vi så var hudsykdommer, gastrointestinale lidelser (diaré, oppkast, magesmerter etc.) og øvre luftveisinfeksjoner. Disse helseproblemene har antakelig en sammenheng med de begrensede leveforholdene i interneringssentrene. De medisinske teamene våre henviste også 28 pasienter med behov for akutt helsehjelp til klinikker vi støtter.  

På den ene siden er vi glade for at libyske myndigheter har forsikret oss om at de vil handle i tråd med kravene vi har stilt, slik at vi igjen kan gi helsehjelp til menneskene som holdes i interneringssentrene. Samtidig fortsetter vi å be om at de vilkårlige arrestasjonene og interneringene i Libya stanses.  

Vi ber også igjen om at interneringssentrene stenges, at menneskene som holdes der slippes fri, og at tilstrekkelig humanitær hjelp og beskyttelse er tilgjengelig når de løslates. Dette inkluderer rask frivillig hjemsendelse og/eller gjenbosetting utenfor Libya.  

 Les mer om vårt arbeid i Libya her.

Oppdatering, 6 oktober: I starten av oktober ble tusenvis av mennesker massearrestert i interneringssentre i Tripoli. Antall internerte migranter og flyktninger økte dramatisk i løpet av få dager, noe som gjør oss svært bekymret. Minst 5000 migranter og flyktninger ble oppsøkt rundt om i byen av statlige sikkerhetsstyrker. Det ble gjennomført raids i hjemmene deres, og det ble rapportert om at mange ble utsatt for alvorlig fysisk vold, inkludert seksualisert vold. En ung migrant ble drept og minst fem andre fikk skuddskader, ifølge FN. 

Teamene våre klarte å få tilgang til to interneringssentre i hovedstaden, der flere av menneskene som ble massearrestert nå holdes. I Shara Zawiya interneringssenter, der det til vanlig har vært rundt 200-250 mennesker, er nå flere enn 550 kvinner og barn innesperret. Dette inkluderer gravide kvinner og nyfødte barn. Rundt 120 mennesker delte på ett toalett. I Al-Mabani interneringssenteret så vi hangare som var så overfylte at mennene var tvunget til å stå. Hundrevis av barn og kvinner måtte oppholde seg ute, uten husly eller tilgang til skygge.

Under disse veldig krevende forholdene har de medisinske teamene våre behandlet 161 pasienter, inkludert tre pasienter med voldsrelaterte skader. Vi henviste også 21 pasienter med behov for spesialisert behandling til klinikker vi støtter i byen.

Etter disse siste hendelsene er det tydelig at kravene Leger Uten Grenser stilte til libyske myndigheter ikke etterleves. Vi ber de libyske myndighetene om å stoppe massearrestasjonene og slippe fri alle menneskene som holdes ulovlig i interneringssentrene.

Les mer om: Libya

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen