Foto: Carl Theunis/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Sjokkerende mange utsatt for seksualisert vold øst i DR Kongo
Nyheter

Sjokkerende mange utsatt for seksualisert vold øst i DR Kongo

22.05.2023 | Oppdatert 23.05.2023
        

Dette er sjokkerende tall som viser den ekstreme risikoen for vold som internt fordrevne mennesker i området står overfor. Nesten 60 prosent av ofrene ble utsatt for volden mindre enn 72 timer før de kom til Leger Uten Grensers klinikker, noe som illustrerer store mangler når det kommer til beskyttelse og at det haster å gjøre noe. 

De høye tallene kommer i kjølvannet av sammenstøt mellom den kongolesiske hæren og den væpnede gruppa M23, i tillegg til de mange væpnede gruppene i Nord-Kivu. Kampene har ført til at mer enn én million mennesker har flyktet fra hjemmene sine siden mars 2022. Over 600.000 har søkt tilflukt i leirer i utkanten av byen Goma. Mange av leirene er overfylte, og mennesker må leve under vanskelige forhold med dårlig hygiene.

– Aldri før i en så katastrofal skala

Fra 17. til 30. april 2023 behandlet teamene våre 674 ofre for seksuell vold i Bulengo, Lushagala, Kanyaruchinya, Eloime, Munigi og Rusayo, inkludert 360 i Rusayo alene, en av de nyeste og tettest befolkede leirene vest for Goma. Det faktiske tallet er sannsynligvis høyere ettersom våre tall kun inkluderer pasienter som vi har behandlet.  

–  Hver dag blir i gjennomsnitt 48 nye ofre for seksualisert vold behandlet av teamene våre i leirene for internt fordrevne, sier Jason Rizzo, Leger Uten Grensers nødhjelpskoordinator i Nord-Kivu. 

–  I flere måneder har teamene våre behandlet et høyt antall tilfeller, men aldri før i en så katastrofal skala som de siste ukene. Vi har tatt imot nesten 60 prosent av ofrene innen 72 timer etter de har blitt angrepet, noe som viser at dette er en pågående medisinsk og humanitær krisesituasjon.

Angrepet på leting etter mat og vann

Nesten alle ofrene som Leger Uten Grenser behandler er kvinner, og de fleste blir angrepet mens de leter etter mat eller ved utenfor leirene. I Rusayo, Bulengo og Kanyaruchinya rapporterte mer enn halvparten av ofrene også at de ble angrepet av væpnede menn. 

– Etter at vi kom hit, begynte et av barna mine å vise tegn på underernæring. Jeg kunne ikke stå og gjøre ingenting. Jeg bestemte meg for å gå til skogen for å samle ved for så å selge det, slik at jeg kunne kjøpe mat. Det var da jeg møtte på banditter som angrep meg, sier en kvinne som har måttet flykte og nå bor i Rusayo-leiren.

Kritisk mangel på hjelp

Til tross for at ulike humanitære og hjelpeorganisasjoner har økt aktivitetene de siste ukene, er leveforholdene i leirene rundt Goma fortsatt katastrofale. Menneskene som bor der, opplever mangel på de mest grunnleggende behovene som mat, latriner, vann og husly. Den kritiske mangelen på humanitær hjelp øker sårbarheten til fordrevne og forverrer risikoen for vold. 

– Det haster å forbedre folks levekår i leirene. Grunnleggende behov, som tilgang til mat, vann og sanitæranlegg, må sikres. Det må iverksettes beskyttelsestiltak for å holde spesielt kvinner unna skade, sier Rizzo.

Vi gir gratis og konfidensiell medisinsk og psykologisk behandling til alle ofre for seksualisert vold i hovedleirene for internt fordrevne rundt Goma. For å unngå medisinske komplikasjoner knyttet til seksuelle overgrep, er det viktig at ofrene får helsehjelp innen 72 timer etter angrepet for å få riktig medisinsk behandling.


Om vår respons

Siden mai 2022 har Leger Uten Grensers team jobbet i leirer for internt fordrevne rundt Goma. Her har vi gitt gratis helsehjelp, levert rent vann og bygget latriner og dusjer der behovene er størst. Vi har også respondert på kolera- og meslingeutbrudd, ved å behandle pasienter og organisere vaksinasjonskampanjer. Teamene våre jobber også i Sake og Kayna i Nord-Kivu-provinsen og i Minova i Sør-Kivu for å forbedre tilgangen til helsetjenester i områder hvor titusenvis av internt fordrevne har søkt tilflukt. I Nord-Kivu fortsetter vi å tilby gratis helsehjelp i Rutshuru, Kibirizi, Bambo, Binza, Mweso, Masisi og Walikale.
 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Carl Theunis/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Sjokkerende mange utsatt for seksualisert vold øst i DR Kongo
Nyheter

Sjokkerende mange utsatt for seksualisert vold øst i DR Kongo

22.05.2023 | Oppdatert 23.05.2023
        

Dette er sjokkerende tall som viser den ekstreme risikoen for vold som internt fordrevne mennesker i området står overfor. Nesten 60 prosent av ofrene ble utsatt for volden mindre enn 72 timer før de kom til Leger Uten Grensers klinikker, noe som illustrerer store mangler når det kommer til beskyttelse og at det haster å gjøre noe. 

De høye tallene kommer i kjølvannet av sammenstøt mellom den kongolesiske hæren og den væpnede gruppa M23, i tillegg til de mange væpnede gruppene i Nord-Kivu. Kampene har ført til at mer enn én million mennesker har flyktet fra hjemmene sine siden mars 2022. Over 600.000 har søkt tilflukt i leirer i utkanten av byen Goma. Mange av leirene er overfylte, og mennesker må leve under vanskelige forhold med dårlig hygiene.

– Aldri før i en så katastrofal skala

Fra 17. til 30. april 2023 behandlet teamene våre 674 ofre for seksuell vold i Bulengo, Lushagala, Kanyaruchinya, Eloime, Munigi og Rusayo, inkludert 360 i Rusayo alene, en av de nyeste og tettest befolkede leirene vest for Goma. Det faktiske tallet er sannsynligvis høyere ettersom våre tall kun inkluderer pasienter som vi har behandlet.  

–  Hver dag blir i gjennomsnitt 48 nye ofre for seksualisert vold behandlet av teamene våre i leirene for internt fordrevne, sier Jason Rizzo, Leger Uten Grensers nødhjelpskoordinator i Nord-Kivu. 

–  I flere måneder har teamene våre behandlet et høyt antall tilfeller, men aldri før i en så katastrofal skala som de siste ukene. Vi har tatt imot nesten 60 prosent av ofrene innen 72 timer etter de har blitt angrepet, noe som viser at dette er en pågående medisinsk og humanitær krisesituasjon.

Angrepet på leting etter mat og vann

Nesten alle ofrene som Leger Uten Grenser behandler er kvinner, og de fleste blir angrepet mens de leter etter mat eller ved utenfor leirene. I Rusayo, Bulengo og Kanyaruchinya rapporterte mer enn halvparten av ofrene også at de ble angrepet av væpnede menn. 

– Etter at vi kom hit, begynte et av barna mine å vise tegn på underernæring. Jeg kunne ikke stå og gjøre ingenting. Jeg bestemte meg for å gå til skogen for å samle ved for så å selge det, slik at jeg kunne kjøpe mat. Det var da jeg møtte på banditter som angrep meg, sier en kvinne som har måttet flykte og nå bor i Rusayo-leiren.

Kritisk mangel på hjelp

Til tross for at ulike humanitære og hjelpeorganisasjoner har økt aktivitetene de siste ukene, er leveforholdene i leirene rundt Goma fortsatt katastrofale. Menneskene som bor der, opplever mangel på de mest grunnleggende behovene som mat, latriner, vann og husly. Den kritiske mangelen på humanitær hjelp øker sårbarheten til fordrevne og forverrer risikoen for vold. 

– Det haster å forbedre folks levekår i leirene. Grunnleggende behov, som tilgang til mat, vann og sanitæranlegg, må sikres. Det må iverksettes beskyttelsestiltak for å holde spesielt kvinner unna skade, sier Rizzo.

Vi gir gratis og konfidensiell medisinsk og psykologisk behandling til alle ofre for seksualisert vold i hovedleirene for internt fordrevne rundt Goma. For å unngå medisinske komplikasjoner knyttet til seksuelle overgrep, er det viktig at ofrene får helsehjelp innen 72 timer etter angrepet for å få riktig medisinsk behandling.


Om vår respons

Siden mai 2022 har Leger Uten Grensers team jobbet i leirer for internt fordrevne rundt Goma. Her har vi gitt gratis helsehjelp, levert rent vann og bygget latriner og dusjer der behovene er størst. Vi har også respondert på kolera- og meslingeutbrudd, ved å behandle pasienter og organisere vaksinasjonskampanjer. Teamene våre jobber også i Sake og Kayna i Nord-Kivu-provinsen og i Minova i Sør-Kivu for å forbedre tilgangen til helsetjenester i områder hvor titusenvis av internt fordrevne har søkt tilflukt. I Nord-Kivu fortsetter vi å tilby gratis helsehjelp i Rutshuru, Kibirizi, Bambo, Binza, Mweso, Masisi og Walikale.
 

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen