Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Omikron understreker behovet for et patentunntak nå – Norge må gå foran
Nyheter

Omikron understreker behovet for et patentunntak nå – Norge må gå foran

29.11.2021 | Oppdatert 09.12.2021
        

I morgen skulle egentlig verdens land møtes til den 12. Ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Fredag ble den imidlertid avlyst på grunn av den usikre situasjonen knyttet til den nye covid-19-varianten omikron. På Ministerkonferansen var det forventet at det kunne komme et vedtak for det såkalte TRIPS-forslaget, som går ut på å fjerne patenter og andre immaterielle rettigheter for vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19.

Forslaget kan bidra til at flere produsenter i flere land kan produsere kopier av blant annet mRNA-vaksiner, livreddende medisiner og diagnostisk verktøy. Pandemien viser ingen tegn til å avta, og utviklingen understreker behovet for dette forslaget.

Norge: Et skritt i riktig retning, men ikke nok

I forkant av møtet fortsatte imidlertid en gruppe høyinntektsland – inkludert EU-landene, Storbritannia og Sveits – å blokkere forslaget, noe som er svært skuffende. Norge har også vært et av landene som har blokkert for forslaget, men annonserte fredag at de er villige til å støtte et patentunntak for vaksiner.

– Det er positivt at regjeringen nå anerkjenner patenter som en av barrierene for økt produksjon av blant annet vaksiner, og fredagens uttalelse er et skritt i riktig retning. Det er likevel langt fra nok. Patentene er bare en del av problemet – det er også en rekke andre immaterielle rettigheter som må fjernes for at det skal være mulig for produsenter å utvikle kopier av for eksempel vaksiner, sier Elin Hoffmann Dahl, lege og medisinsk rådgiver i Leger Uten Grensers Access-kampanje, som jobber for rettferdig tilgang til medisiner og vaksiner.

Vaksiner alene er heller ikke nok for å håndtere denne sykdommen – vi trenger flere verktøy, understreker Hoffmann Dahl. Leger Uten Grenser mener det er nødvendig at Norge støtter det opprinnelige forslaget som er lagt frem av Sør-Afrika og India. Det inkluderer patenter og andre immaterielle rettigheter, som opphavsrett, industrielt design og forretningshemmeligheter, og det skal gjelde for både vaksiner, medisiner og utstyr.

Det kommer heldigvis stadig flere medisiner på markedet, og disse vil være viktige for å kunne behandle personer i risikogruppene som blir smittet av covid-19. Medisiner er for eksempel ekstra viktig for personer med immunsvekkelse, som ofte ikke har like god effekt av vaksinen og derfor fortsatt står i fare for å utvikle alvorlig sykdom, sier Hoffmann Dahl.

Må gå foran

Vi forventer at Norge går foran og jobber for et forslag som i praksis gjør det mulig for flere å produsere vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19.

I løpet av de 14 månedene siden India og Sør-Afrika først foreslo det banebrytende forslaget, har over fire millioner mennesker mistet livet til covid-19. Flere enn fem millioner liv har gått tapt siden starten på pandemien. Som svar på krisen vi står overfor, har flere enn 100 land kommet sammen for å støtte patentforslaget, noe som betyr at mer enn halvparten av verdens regjeringer anser dette som et effektivt tiltak mot covid-19.

– Det haster nå, mer enn noen gang, at Norge står i solidaritet med de flere enn 100 landene som støtter TRIPS-waiveren. Dette er noe av det viktigste myndigheter kan gjøre for å sikre tilgang til vaksiner, medisiner og utstyr under denne pandemien, sier Hoffmann Dahl. 

Motstanden fra en liten gruppe høyinntektsland har bidratt til at forhandlingene beveger seg i sneglefart.

– Hver dag, i ulike deler av verden, er vi vitne til et desperat behov for vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19, sier Reveka Papadopoulou, president for Leger Uten Grenser i Genève.

– Gitt knappheten på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19, er det umoralsk av disse landene å motsette seg et forslag som kan gjøre lav- og mellominntektsland bedre rustet til å takle pandemien, fortsetter hun.

Må vare lenge nok

Økt tilgang til nye tester og utstyr er helt avgjørende for å redusere antall dødsfall. Det fortsetter likevel å være store utfordringer knyttet til tilgang ettersom legemiddelselskaper bare tilbyr en begrenset mengde utstyr til lav- og mellominntektsland. Samtidig sitter selskapene på patenter og andre immaterielle rettigheter som hindrer dem i å produsere kopier.

I tillegg til at det er viktig at den endelige TRIPS-waiveren gjelder for mer enn vaksiner, er det også avgjørende at den eksisterer lenge nok. Den må ha minst fem år varighet, slik at produksjonen og distribusjonen av covid-19-verktøy kan oppskaleres og opprettholdes, og at medisiner, vaksiner og utstyr blir fordelt på en rettferdig måte.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Omikron understreker behovet for et patentunntak nå – Norge må gå foran
Nyheter

Omikron understreker behovet for et patentunntak nå – Norge må gå foran

29.11.2021 | Oppdatert 09.12.2021
        

I morgen skulle egentlig verdens land møtes til den 12. Ministerkonferansen i Verdens handelsorganisasjon (WTO). Fredag ble den imidlertid avlyst på grunn av den usikre situasjonen knyttet til den nye covid-19-varianten omikron. På Ministerkonferansen var det forventet at det kunne komme et vedtak for det såkalte TRIPS-forslaget, som går ut på å fjerne patenter og andre immaterielle rettigheter for vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19.

Forslaget kan bidra til at flere produsenter i flere land kan produsere kopier av blant annet mRNA-vaksiner, livreddende medisiner og diagnostisk verktøy. Pandemien viser ingen tegn til å avta, og utviklingen understreker behovet for dette forslaget.

Norge: Et skritt i riktig retning, men ikke nok

I forkant av møtet fortsatte imidlertid en gruppe høyinntektsland – inkludert EU-landene, Storbritannia og Sveits – å blokkere forslaget, noe som er svært skuffende. Norge har også vært et av landene som har blokkert for forslaget, men annonserte fredag at de er villige til å støtte et patentunntak for vaksiner.

– Det er positivt at regjeringen nå anerkjenner patenter som en av barrierene for økt produksjon av blant annet vaksiner, og fredagens uttalelse er et skritt i riktig retning. Det er likevel langt fra nok. Patentene er bare en del av problemet – det er også en rekke andre immaterielle rettigheter som må fjernes for at det skal være mulig for produsenter å utvikle kopier av for eksempel vaksiner, sier Elin Hoffmann Dahl, lege og medisinsk rådgiver i Leger Uten Grensers Access-kampanje, som jobber for rettferdig tilgang til medisiner og vaksiner.

Vaksiner alene er heller ikke nok for å håndtere denne sykdommen – vi trenger flere verktøy, understreker Hoffmann Dahl. Leger Uten Grenser mener det er nødvendig at Norge støtter det opprinnelige forslaget som er lagt frem av Sør-Afrika og India. Det inkluderer patenter og andre immaterielle rettigheter, som opphavsrett, industrielt design og forretningshemmeligheter, og det skal gjelde for både vaksiner, medisiner og utstyr.

Det kommer heldigvis stadig flere medisiner på markedet, og disse vil være viktige for å kunne behandle personer i risikogruppene som blir smittet av covid-19. Medisiner er for eksempel ekstra viktig for personer med immunsvekkelse, som ofte ikke har like god effekt av vaksinen og derfor fortsatt står i fare for å utvikle alvorlig sykdom, sier Hoffmann Dahl.

Må gå foran

Vi forventer at Norge går foran og jobber for et forslag som i praksis gjør det mulig for flere å produsere vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19.

I løpet av de 14 månedene siden India og Sør-Afrika først foreslo det banebrytende forslaget, har over fire millioner mennesker mistet livet til covid-19. Flere enn fem millioner liv har gått tapt siden starten på pandemien. Som svar på krisen vi står overfor, har flere enn 100 land kommet sammen for å støtte patentforslaget, noe som betyr at mer enn halvparten av verdens regjeringer anser dette som et effektivt tiltak mot covid-19.

– Det haster nå, mer enn noen gang, at Norge står i solidaritet med de flere enn 100 landene som støtter TRIPS-waiveren. Dette er noe av det viktigste myndigheter kan gjøre for å sikre tilgang til vaksiner, medisiner og utstyr under denne pandemien, sier Hoffmann Dahl. 

Motstanden fra en liten gruppe høyinntektsland har bidratt til at forhandlingene beveger seg i sneglefart.

– Hver dag, i ulike deler av verden, er vi vitne til et desperat behov for vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19, sier Reveka Papadopoulou, president for Leger Uten Grenser i Genève.

– Gitt knappheten på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19, er det umoralsk av disse landene å motsette seg et forslag som kan gjøre lav- og mellominntektsland bedre rustet til å takle pandemien, fortsetter hun.

Må vare lenge nok

Økt tilgang til nye tester og utstyr er helt avgjørende for å redusere antall dødsfall. Det fortsetter likevel å være store utfordringer knyttet til tilgang ettersom legemiddelselskaper bare tilbyr en begrenset mengde utstyr til lav- og mellominntektsland. Samtidig sitter selskapene på patenter og andre immaterielle rettigheter som hindrer dem i å produsere kopier.

I tillegg til at det er viktig at den endelige TRIPS-waiveren gjelder for mer enn vaksiner, er det også avgjørende at den eksisterer lenge nok. Den må ha minst fem år varighet, slik at produksjonen og distribusjonen av covid-19-verktøy kan oppskaleres og opprettholdes, og at medisiner, vaksiner og utstyr blir fordelt på en rettferdig måte.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen