Foto: Mariana Abdalla/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Norge, EU, Storbritannia, Sveits må slutte å blokkere for vaksinegjennombrudd
Nyheter

Norge, EU, Storbritannia, Sveits må slutte å blokkere for vaksinegjennombrudd

07.06.2021
        

Tirsdag og onsdag denne uken skal medlemmene i Verdens Handelsorganisasjon på nytt møtes for å diskutere den såkalte TRIPS-waiveren: Et forslag som går ut på å midlertidig fjerne patenter og andre immaterielle rettigheter på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19. Det kan bidra til å øke den globale produksjonen av livreddende produkter som kan bekjempe pandemien.

Forsøker å forsinke prosessen

EU-land sammen med Storbritannia, Sveits og Norge blokkerer for forslaget ved å bruke en forsinkelsestaktikk. Leger Uten Grenser fordømmer denne oppførselen og oppfordrer landene isteden til å bli enige om å starte formelle forhandlinger om forslaget. Vi har ingen tid å miste: Covid-19 har allerede tatt livet av flere enn 3,5 millioner mennesker over hele kloden og det er i dag en sterk ulikhet i tilgang på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19. 

Ifølge Verdens Helseorganisasjon har så langt kun 0,5 prosent av verdens vaksiner gått til lavinntektsland, der mange eldre og risikogrupper fortsatt venter på sitt første stikk. 

Fra India til Brasil og Peru: Fortsatt store behov

For en måned siden signaliserte USA sin støtte til waiveren i en banebrytende snuoperasjon. 4. juni publiserte EU et motforslag med fokus på såkalt tvangslisensiering, der land for land kan kreve rett til å produsere et patentert produkt.

Det tilfører ikke noe nytt til forhandlingene - som vi tidligere har påpekt, er tvangslisensiering et lite effektivt virkemiddel under en pandemi. Vi anser dette som nok en manøver for å forsinke forhandlingsprosessen.

Fortsatt er en stor del av makten over pandemiresponsen i hendene på et lite antall legemiddelselskaper, som har monopolmakt over produksjonen av blant annet vaksiner. Ved å midlertidig fjerne monopolene vil flere land kunne respondere effektivt på pandemien og sikre mer rettferdig tilgang.

– De siste månedene har vi alle hjelpeløst observert helsearbeidere i land som India, Peru og Brasil, som har gjort alt de kan for å behandle mennesker med covid-19, sier lege Maria Guevara, internasjonal medisinsk ansvarlig i Leger Uten Grenser.

– Helsevesenet i disse landene har vært nære ved å kollapse, og det har vært veldig utfordrende å møte pasientenes behov, blant annet på grunn av mangel på oksygen, ventilatorer og medisiner. I tillegg til vaksiner trenger land sårt tilgang til nyere behandling og diagnostikk for å redusere antall sykehusinnleggelser og dødsfall. Regjeringsledere må gjøre alt i deres makt for å sikre at hvert land har den beste sjansen til å redde så mange liv som mulig.

Ringvirkninger av USAs støtte

Etter USAs kunngjøring 5. mai, der landet støttet forslaget og uttrykte vilje til å delta i tekstbaserte forhandlinger, har flere land fulgt etter.

Landene som står bak waiveren sendte nylig et revidert forslag til WTO. Målet er å gå videre til formelle tekstbaserte forhandlinger. Et økende antall land (63 per i dag) stiller seg nå bak dette, og mer enn 100 land, i tillegg til BRICS-gruppen (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), har uttrykt sin støtte. Brasil er imidlertid fortsatt motvillig til å erklære full støtte for waiveren. Landet definerer seg som "åpen for diskusjon", men presser samtidig på for å bruke lengre tid på forhandlingene.

EU henger etter

EU har imidlertid hittil nektet å delta i produktive diskusjoner og har fortsatt å foreslå frivillige initiativer for legemiddelindustrien, i tillegg til tvangslisensiering. Vi har lenge tatt til orde for bruk av tvangslisensiering etter behov – for slik å sikre at land kan øke tilgangen til viktige medisiner. Under en pandemi er dette imidlertid ikke et effektivt virkemiddel: Juridiske hindringer, press fra legemiddelselskaper samt vanskelige byråkratiske prosesser, er noen av grunnene. Den foreslåtte waiveren vil gi landene en effektiv og rask måte å fjerne samtlige immaterielle rettigheter på alle relevante covid-produkter.

– EU bruker ideen om tvangslisensiering som en unnskyldning for å motsette seg forslaget. Det er uheldig og setter den globale folkehelsen i fare, sier Dimitri Eynikel, policy-rådgiver for EU i Leger Uten Grensers Access-kampanje.

– Med forslaget om tvangslisensiering har EU kun fokus på patenter, ikke andre immaterielle rettigheter. Det gjør EUs tilnærming mindre effektiv enn den foreslåtte waiveren. EU og andre land må slutte å blokkere et livreddende forslag midt i en global folkehelsekrise, fortsetter han.

Viktige dager venter

Samtidig jobber mange av medlemmene i Europaparlamentet for at EU skal støtte waiveren. I forrige måned vedtok Europaparlamentet en resolusjon om at hiv/aids-epidemien skal være over innen 2030, der man også oppfordret til å støtte TRIPS-waiveren. Europaparlamentet ventes å stemme over en resolusjon til støtte for waiveren mellom 7. og 10. juni.

Flere av landene som er imot er også en del av Group of 7 (G-7), som skal avholde toppmøte neste uke. G-7-lederne bør på dette kritiske punktet i pandemien ta konkrete skritt for å vise global solidaritet og støtte denne viktige opphevelsen av monopoler på covid-19-relaterte verktøy.

– Med nye og mer smittsomme varianter av viruset som dukker opp i mange land, har vi ikke råd til å utsette dette lenger. Vi må også støtte andre strategier som kan bidra til å øke produksjonen av vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19, sier Guevara.

Vil du vite mer? Her er 6 myter om fordelingen av koronavaksinen globalt

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhetFordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Mariana Abdalla/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Norge, EU, Storbritannia, Sveits må slutte å blokkere for vaksinegjennombrudd
Nyheter

Norge, EU, Storbritannia, Sveits må slutte å blokkere for vaksinegjennombrudd

07.06.2021
        

Tirsdag og onsdag denne uken skal medlemmene i Verdens Handelsorganisasjon på nytt møtes for å diskutere den såkalte TRIPS-waiveren: Et forslag som går ut på å midlertidig fjerne patenter og andre immaterielle rettigheter på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19. Det kan bidra til å øke den globale produksjonen av livreddende produkter som kan bekjempe pandemien.

Forsøker å forsinke prosessen

EU-land sammen med Storbritannia, Sveits og Norge blokkerer for forslaget ved å bruke en forsinkelsestaktikk. Leger Uten Grenser fordømmer denne oppførselen og oppfordrer landene isteden til å bli enige om å starte formelle forhandlinger om forslaget. Vi har ingen tid å miste: Covid-19 har allerede tatt livet av flere enn 3,5 millioner mennesker over hele kloden og det er i dag en sterk ulikhet i tilgang på vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19. 

Ifølge Verdens Helseorganisasjon har så langt kun 0,5 prosent av verdens vaksiner gått til lavinntektsland, der mange eldre og risikogrupper fortsatt venter på sitt første stikk. 

Fra India til Brasil og Peru: Fortsatt store behov

For en måned siden signaliserte USA sin støtte til waiveren i en banebrytende snuoperasjon. 4. juni publiserte EU et motforslag med fokus på såkalt tvangslisensiering, der land for land kan kreve rett til å produsere et patentert produkt.

Det tilfører ikke noe nytt til forhandlingene - som vi tidligere har påpekt, er tvangslisensiering et lite effektivt virkemiddel under en pandemi. Vi anser dette som nok en manøver for å forsinke forhandlingsprosessen.

Fortsatt er en stor del av makten over pandemiresponsen i hendene på et lite antall legemiddelselskaper, som har monopolmakt over produksjonen av blant annet vaksiner. Ved å midlertidig fjerne monopolene vil flere land kunne respondere effektivt på pandemien og sikre mer rettferdig tilgang.

– De siste månedene har vi alle hjelpeløst observert helsearbeidere i land som India, Peru og Brasil, som har gjort alt de kan for å behandle mennesker med covid-19, sier lege Maria Guevara, internasjonal medisinsk ansvarlig i Leger Uten Grenser.

– Helsevesenet i disse landene har vært nære ved å kollapse, og det har vært veldig utfordrende å møte pasientenes behov, blant annet på grunn av mangel på oksygen, ventilatorer og medisiner. I tillegg til vaksiner trenger land sårt tilgang til nyere behandling og diagnostikk for å redusere antall sykehusinnleggelser og dødsfall. Regjeringsledere må gjøre alt i deres makt for å sikre at hvert land har den beste sjansen til å redde så mange liv som mulig.

Ringvirkninger av USAs støtte

Etter USAs kunngjøring 5. mai, der landet støttet forslaget og uttrykte vilje til å delta i tekstbaserte forhandlinger, har flere land fulgt etter.

Landene som står bak waiveren sendte nylig et revidert forslag til WTO. Målet er å gå videre til formelle tekstbaserte forhandlinger. Et økende antall land (63 per i dag) stiller seg nå bak dette, og mer enn 100 land, i tillegg til BRICS-gruppen (Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika), har uttrykt sin støtte. Brasil er imidlertid fortsatt motvillig til å erklære full støtte for waiveren. Landet definerer seg som "åpen for diskusjon", men presser samtidig på for å bruke lengre tid på forhandlingene.

EU henger etter

EU har imidlertid hittil nektet å delta i produktive diskusjoner og har fortsatt å foreslå frivillige initiativer for legemiddelindustrien, i tillegg til tvangslisensiering. Vi har lenge tatt til orde for bruk av tvangslisensiering etter behov – for slik å sikre at land kan øke tilgangen til viktige medisiner. Under en pandemi er dette imidlertid ikke et effektivt virkemiddel: Juridiske hindringer, press fra legemiddelselskaper samt vanskelige byråkratiske prosesser, er noen av grunnene. Den foreslåtte waiveren vil gi landene en effektiv og rask måte å fjerne samtlige immaterielle rettigheter på alle relevante covid-produkter.

– EU bruker ideen om tvangslisensiering som en unnskyldning for å motsette seg forslaget. Det er uheldig og setter den globale folkehelsen i fare, sier Dimitri Eynikel, policy-rådgiver for EU i Leger Uten Grensers Access-kampanje.

– Med forslaget om tvangslisensiering har EU kun fokus på patenter, ikke andre immaterielle rettigheter. Det gjør EUs tilnærming mindre effektiv enn den foreslåtte waiveren. EU og andre land må slutte å blokkere et livreddende forslag midt i en global folkehelsekrise, fortsetter han.

Viktige dager venter

Samtidig jobber mange av medlemmene i Europaparlamentet for at EU skal støtte waiveren. I forrige måned vedtok Europaparlamentet en resolusjon om at hiv/aids-epidemien skal være over innen 2030, der man også oppfordret til å støtte TRIPS-waiveren. Europaparlamentet ventes å stemme over en resolusjon til støtte for waiveren mellom 7. og 10. juni.

Flere av landene som er imot er også en del av Group of 7 (G-7), som skal avholde toppmøte neste uke. G-7-lederne bør på dette kritiske punktet i pandemien ta konkrete skritt for å vise global solidaritet og støtte denne viktige opphevelsen av monopoler på covid-19-relaterte verktøy.

– Med nye og mer smittsomme varianter av viruset som dukker opp i mange land, har vi ikke råd til å utsette dette lenger. Vi må også støtte andre strategier som kan bidra til å øke produksjonen av vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19, sier Guevara.

Vil du vite mer? Her er 6 myter om fordelingen av koronavaksinen globalt

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhetFordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen