Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Mektige stater og aktører hindrer rettferdig fordeling av smittevernutstyr
Nyheter

Mektige stater og aktører hindrer rettferdig fordeling av smittevernutstyr

08.06.2020 | Oppdatert 09.06.2020
        

Fra Kenya til Jemen og Mexico til Haiti: I mange av de over 70 landene hvor Leger Uten Grenser er til stede, erfarer vi nå de alvorlige konsekvensene av manglende smittevernutstyr for å beskytte helsearbeidere.

Verdens helseorganisasjon har erklært Sør-Amerika som pandemiens episenter, og smittetallene ser ut til å stige i et alarmerende tempo i land som Jemen og Haiti.

Likevel erfarer vi at mektige land og aktører er med på å hindre en rettferdig fordeling av livsviktig utstyr.

– Det haster å få på plass en mekanisme som sikrer at smittevernutstyr fordeles etter behov, og ikke basert på kjøpekraft, sier Peter Thunheim, logistiker for Leger Uten Grenser, som nettopp har kommet hjem fra oppdrag i Jemen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Team står klare på et av behandlingsentrene våre i Mexico. I slutten av mai 2020 hadde flere enn 80.000 mennesker fått viruset i landet. Leger Uten Grenser jobber i flere land i Latin-Amerika for å bistå
i covid-19-responsen. Foto: Leger Uten Grenser

 

Må gjenbruke smittevernutstyr

– Mangelen på smittevernutstyr gjør at vi ikke klarer å gi forsikringer til helsearbeiderne våre i felt om at vi vil være i stand til å beskytte dem mot smitte. Vi er ikke alene om dette: mange andre medisinske hjelpeorganisasjoner over hele verden møter samme utfordringer, sier Thunheim.

Som logistiker i Jemen har han blant annet hatt ansvar for innkjøp av utstyr til vårt covid-19 sykehus i Aden sør i landet. Der har en stor andel mennesker med covid-19-symptomer mistet livet til viruset. Samtidig er det svært vanskelig å få tak i nødvendig smittevern- og behandlingsutstyr, forteller feltarbeideren.

– Helsearbeidere ved covid-19-sykehuset har måttet gjenbruke utstyr fordi vi ikke har nok. I Aden har vi også tatt imot stadig flere pasienter ved akuttsykehuset fordi andre sykehus stenger ned i frykt for smitte, sier Thunheim.

– Men vi kan ikke bekjempe viruset med smittevernutstyr alene. Vi trenger også langt mer behandlingsutstyr, som oksygenkonsentratorer og respiratorer.

Rammer det humanitære oppdraget

I Jemen er det nærmest umulig å få inn essensielt utstyr, som godkjente masker og hånddesinfeksjonsmiddel, utenfra, forteller Thunheim.

Men situasjonen i Jemen er langt fra unik. I Kenyas hovedstad Nairobi må et akuttmottak vi støtter behandle kun kritisk syke på grunn av mangel på smittevernutstyr. I Burkina Faso har vi kun en begrenset mengde smittevernutstyr til å forsyne våre prosjekter innenfor en tidsramme på én måned.  Og i Mexico vil skyhøye priser på munnbind føre til en budsjettbyrde som tidligere var helt utenkelig.

Artikkelen fortsetter under bildet

Smittevernutstyr som hansker og masker er nødvendig for at konsultasjoner kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Her fra Rio de Janeiro i Brasil, der vi blant annet utfører helsesjekker for hjemløse. Foto: Mariana Abdalla/Leger Uten Grenser

 

Dette får konsekvenser for arbeidet vårt.

– Vi jobber med å gi helsehjelp der behovene er størst, ofte land i kriser og der hvor folk har begrenset tilgang til helsehjelp. Koronapandemien, med stengte grenser og rivalisering om utstyr, hemmer arbeidet vårt på en måte vi ikke har sett før i veldig mange land i verden,sier Thunheim.

Skyhøye priser og utstyr som blokkeres

Det er ikke bare mangel på hansker, masker og beskyttelsesbriller på grunn av økt etterspørsel.

Selv om hele verden rammes av pandemien, har ikke alle land lik tilgang på nødvendig utstyr, forteller Thunheim. 

– Sterke stater og spekulanter er i stand til å sikre seg mye mer enn det de trenger, sier han.

15. mars blokkerte EU Leger Uten Grensers (og andre organisasjoner med base i Europa) utsendinger av smittevernutstyr, som skulle gå ut til vårt personell rundt om i verden. En uke senere, og etter intense forhandlinger, besluttet EU å gi unntak for humanitære formål, men med strenge prosedyrer for hver sending.

Artikkelen fortsetter under bildet

En av våre helsearbeidere i Kenyas hovedstad Nairobi sitter klar for å rykke ut i ambulansen. Helsevesenet er under hardt press som følge av covid-19, og akuttmottaket vi støtter behandler nå kun kritisk syke på grunn av mangel på smittevernutstyr. Foto: Paul Odongo/Leger Uten Grenser

 

Myndighetene i USA har også gjort det vanskeligere for landets hjelpeorganisasjoner å operere på en trygg måte. I slutten av april ble organisasjoner finansiert av Det amerikanske byrået for internasjonal utvikling USAID nektet å bruke statlige midler til å betale for medisinske masker og hansker.

– Med en slik politikk holder ikke USA bare utstyret for seg selv; de hindrer også humanitære organisasjoner som er avhengig av statsstøtte i å beskytte sine ansatte. Siden Leger Uten Grenser ikke tar imot statlige midler fra USA, rammer det ikke oss direkte. Men vi ser de alvorlige konsekvensene for samfunn vi opererer i, sier Thunheim.

Krever mer rettferdighet og åpenhet

Et annet stort problem er mangel på åpenhet og samarbeid internasjonalt.

– Det finnes lite åpenhet om hva som produseres og hvor, produktenes kvalitet, lagertall og informasjon om hvordan utstyret fordeles, sier Thunheim.

Siden begynnelsen av utbruddet har en rekke initiativer blitt lansert av blant annet FN, G20 og Verdens helseorganisasjon med sikte på å forbedre tilgangen til smittevernutstyr overalt hvor det er behov.

– Disse markerer viktige fremskritt, men foreløpig kun på papiret, sier Thunheim.

– Om vi virkelig skal endre dagens situasjon, må vi finne en mekanisme som pålegger stater og selskaper å åpne opp om produksjonen og fordelingen av utstyret.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Mektige stater og aktører hindrer rettferdig fordeling av smittevernutstyr
Nyheter

Mektige stater og aktører hindrer rettferdig fordeling av smittevernutstyr

08.06.2020 | Oppdatert 09.06.2020
        

Fra Kenya til Jemen og Mexico til Haiti: I mange av de over 70 landene hvor Leger Uten Grenser er til stede, erfarer vi nå de alvorlige konsekvensene av manglende smittevernutstyr for å beskytte helsearbeidere.

Verdens helseorganisasjon har erklært Sør-Amerika som pandemiens episenter, og smittetallene ser ut til å stige i et alarmerende tempo i land som Jemen og Haiti.

Likevel erfarer vi at mektige land og aktører er med på å hindre en rettferdig fordeling av livsviktig utstyr.

– Det haster å få på plass en mekanisme som sikrer at smittevernutstyr fordeles etter behov, og ikke basert på kjøpekraft, sier Peter Thunheim, logistiker for Leger Uten Grenser, som nettopp har kommet hjem fra oppdrag i Jemen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Team står klare på et av behandlingsentrene våre i Mexico. I slutten av mai 2020 hadde flere enn 80.000 mennesker fått viruset i landet. Leger Uten Grenser jobber i flere land i Latin-Amerika for å bistå
i covid-19-responsen. Foto: Leger Uten Grenser

 

Må gjenbruke smittevernutstyr

– Mangelen på smittevernutstyr gjør at vi ikke klarer å gi forsikringer til helsearbeiderne våre i felt om at vi vil være i stand til å beskytte dem mot smitte. Vi er ikke alene om dette: mange andre medisinske hjelpeorganisasjoner over hele verden møter samme utfordringer, sier Thunheim.

Som logistiker i Jemen har han blant annet hatt ansvar for innkjøp av utstyr til vårt covid-19 sykehus i Aden sør i landet. Der har en stor andel mennesker med covid-19-symptomer mistet livet til viruset. Samtidig er det svært vanskelig å få tak i nødvendig smittevern- og behandlingsutstyr, forteller feltarbeideren.

– Helsearbeidere ved covid-19-sykehuset har måttet gjenbruke utstyr fordi vi ikke har nok. I Aden har vi også tatt imot stadig flere pasienter ved akuttsykehuset fordi andre sykehus stenger ned i frykt for smitte, sier Thunheim.

– Men vi kan ikke bekjempe viruset med smittevernutstyr alene. Vi trenger også langt mer behandlingsutstyr, som oksygenkonsentratorer og respiratorer.

Rammer det humanitære oppdraget

I Jemen er det nærmest umulig å få inn essensielt utstyr, som godkjente masker og hånddesinfeksjonsmiddel, utenfra, forteller Thunheim.

Men situasjonen i Jemen er langt fra unik. I Kenyas hovedstad Nairobi må et akuttmottak vi støtter behandle kun kritisk syke på grunn av mangel på smittevernutstyr. I Burkina Faso har vi kun en begrenset mengde smittevernutstyr til å forsyne våre prosjekter innenfor en tidsramme på én måned.  Og i Mexico vil skyhøye priser på munnbind føre til en budsjettbyrde som tidligere var helt utenkelig.

Artikkelen fortsetter under bildet

Smittevernutstyr som hansker og masker er nødvendig for at konsultasjoner kan gjennomføres på en forsvarlig måte. Her fra Rio de Janeiro i Brasil, der vi blant annet utfører helsesjekker for hjemløse. Foto: Mariana Abdalla/Leger Uten Grenser

 

Dette får konsekvenser for arbeidet vårt.

– Vi jobber med å gi helsehjelp der behovene er størst, ofte land i kriser og der hvor folk har begrenset tilgang til helsehjelp. Koronapandemien, med stengte grenser og rivalisering om utstyr, hemmer arbeidet vårt på en måte vi ikke har sett før i veldig mange land i verden,sier Thunheim.

Skyhøye priser og utstyr som blokkeres

Det er ikke bare mangel på hansker, masker og beskyttelsesbriller på grunn av økt etterspørsel.

Selv om hele verden rammes av pandemien, har ikke alle land lik tilgang på nødvendig utstyr, forteller Thunheim. 

– Sterke stater og spekulanter er i stand til å sikre seg mye mer enn det de trenger, sier han.

15. mars blokkerte EU Leger Uten Grensers (og andre organisasjoner med base i Europa) utsendinger av smittevernutstyr, som skulle gå ut til vårt personell rundt om i verden. En uke senere, og etter intense forhandlinger, besluttet EU å gi unntak for humanitære formål, men med strenge prosedyrer for hver sending.

Artikkelen fortsetter under bildet

En av våre helsearbeidere i Kenyas hovedstad Nairobi sitter klar for å rykke ut i ambulansen. Helsevesenet er under hardt press som følge av covid-19, og akuttmottaket vi støtter behandler nå kun kritisk syke på grunn av mangel på smittevernutstyr. Foto: Paul Odongo/Leger Uten Grenser

 

Myndighetene i USA har også gjort det vanskeligere for landets hjelpeorganisasjoner å operere på en trygg måte. I slutten av april ble organisasjoner finansiert av Det amerikanske byrået for internasjonal utvikling USAID nektet å bruke statlige midler til å betale for medisinske masker og hansker.

– Med en slik politikk holder ikke USA bare utstyret for seg selv; de hindrer også humanitære organisasjoner som er avhengig av statsstøtte i å beskytte sine ansatte. Siden Leger Uten Grenser ikke tar imot statlige midler fra USA, rammer det ikke oss direkte. Men vi ser de alvorlige konsekvensene for samfunn vi opererer i, sier Thunheim.

Krever mer rettferdighet og åpenhet

Et annet stort problem er mangel på åpenhet og samarbeid internasjonalt.

– Det finnes lite åpenhet om hva som produseres og hvor, produktenes kvalitet, lagertall og informasjon om hvordan utstyret fordeles, sier Thunheim.

Siden begynnelsen av utbruddet har en rekke initiativer blitt lansert av blant annet FN, G20 og Verdens helseorganisasjon med sikte på å forbedre tilgangen til smittevernutstyr overalt hvor det er behov.

– Disse markerer viktige fremskritt, men foreløpig kun på papiret, sier Thunheim.

– Om vi virkelig skal endre dagens situasjon, må vi finne en mekanisme som pålegger stater og selskaper å åpne opp om produksjonen og fordelingen av utstyret.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen