Foto: Guillaume Binet/Myop
Hjem > Nyheter > Libya er ikke trygt
Nyheter

Libya er ikke trygt

03.09.2018 | Oppdatert 17.09.2018
        

– De siste voldelige sammenstøtene er nok en påminnelse om at Libya ikke er trygt. Mange av migrantene og flyktningene som sitter fanget inne i interneringssentre i Libya har allerede flyktet fra krig, eller har tilbrakt månedsvis under inhumane forhold og blitt utsatt for menneskesmuglere. Nå sitter de fanget i interneringssentre uten mulighet til å flykte fra nok en konflikt. Disse menneskene må bli løslatt umiddelbart og evakueres til et land hvor de er trygge, sier landansvarlig i Libya, Ibrahim Younis. 
 
Søndag 26. august var det harde kamper mellom rivaliserende væpnede grupper i Tripoli, og det ble rapportert om mange skadde og drepte. Kampene spredte seg også til tett bebodde områder og i nærheten av interneringssentre hvor rundt 8.000 flyktninger og migranter blir holdt fanget. Noen av de som blir holdt i sentrene hadde ikke tilgang på mat på over 48 timer, og andre ble løslatt og risikerte å bli skadet eller drept i sammenstøtene.  
 

Begrenset tilgang på humanitærhjelp

Siden kampene brøt ut har de humanitære behovene økt dramatisk, både for de som befinner seg inne i og utenfor interneringssentrene. Leger Uten Grenser gir helsehjelp i noen av disse sentrene, i tillegg til utlevering av blant annet mat og vann. Likevel er tilgangen begrenset, både for Leger Uten Grenser og for de få andre humanitære aktørene som finnes i Libya. Tilgang på helsehjelp er også begrenset og manglende for libyere. 

Hindrer flyktninger og migranter å forlate Libya

Ifølge FN er halvparten av de som blir holdt i interneringssentre flyktninger fra konfliktområder, inkludert Eritrea, Etiopia, Somalia og Sudan. Selv om disse menneskene har rett til beskyttelse ifølge internasjonal lov, har libyske myndigheter, myndigheter fra andre land og FN ikke greid å få på plass effektive og trygge systemer for å søke asyl. Europeiske land fører nå en politikk som gjør det vanskelig for flyktninger og migranter å forlate Libya.
 
Dette hindrer også mennesker å krysse Middelhavet ved at den EU-støttede libyske kystvakten sender migranter og flyktninger tilbake til Libya når de blir reddet på havet. De fleste av de som er internert i dag har blitt sendt tilbake til Libya av den libyske kystvakten. Forholdene i disse sentrene er inhumane, uverdige og overfylte. De siste månedene har forholdene blitt verre og det er svært begrenset tilgang på rent vann, toaletter og helsehjelp. Dette har alvorlige konsekvenser for helsen til de som er internert, både fysisk og mentalt.

Leger Uten Grensers arbeid i Libya

Leger Uten Grenser har jobbet i interneringsentre i Tripoli siden 2016 og sørger for grunnleggende helsehjelp, mental helsehjelp og jobber med vann- og sanitærforhold. Leger Uten Grenser er også den eneste organisasjonen i interneringssentrene som henviser pasienter med akutte medisinske behov til sykehus. Den medisinske nødhjelpsorganisasjonen jobber også i sentre i Khoms, Zliten og Misrata, og tilbyr helsehjelp i Bani Walid. 
 
Leger Uten Grenser fortsetter å presisere at europeiske myndigheter må anerkjenne at Libya ikke er et trygt land, og at man må sørge for at de flyktningene og migrantene som er holdt fanget i Libya blir løslatt og sendt til trygge områder.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Guillaume Binet/Myop
Hjem > Nyheter > Libya er ikke trygt
Nyheter

Libya er ikke trygt

03.09.2018 | Oppdatert 17.09.2018
        

– De siste voldelige sammenstøtene er nok en påminnelse om at Libya ikke er trygt. Mange av migrantene og flyktningene som sitter fanget inne i interneringssentre i Libya har allerede flyktet fra krig, eller har tilbrakt månedsvis under inhumane forhold og blitt utsatt for menneskesmuglere. Nå sitter de fanget i interneringssentre uten mulighet til å flykte fra nok en konflikt. Disse menneskene må bli løslatt umiddelbart og evakueres til et land hvor de er trygge, sier landansvarlig i Libya, Ibrahim Younis. 
 
Søndag 26. august var det harde kamper mellom rivaliserende væpnede grupper i Tripoli, og det ble rapportert om mange skadde og drepte. Kampene spredte seg også til tett bebodde områder og i nærheten av interneringssentre hvor rundt 8.000 flyktninger og migranter blir holdt fanget. Noen av de som blir holdt i sentrene hadde ikke tilgang på mat på over 48 timer, og andre ble løslatt og risikerte å bli skadet eller drept i sammenstøtene.  
 

Begrenset tilgang på humanitærhjelp

Siden kampene brøt ut har de humanitære behovene økt dramatisk, både for de som befinner seg inne i og utenfor interneringssentrene. Leger Uten Grenser gir helsehjelp i noen av disse sentrene, i tillegg til utlevering av blant annet mat og vann. Likevel er tilgangen begrenset, både for Leger Uten Grenser og for de få andre humanitære aktørene som finnes i Libya. Tilgang på helsehjelp er også begrenset og manglende for libyere. 

Hindrer flyktninger og migranter å forlate Libya

Ifølge FN er halvparten av de som blir holdt i interneringssentre flyktninger fra konfliktområder, inkludert Eritrea, Etiopia, Somalia og Sudan. Selv om disse menneskene har rett til beskyttelse ifølge internasjonal lov, har libyske myndigheter, myndigheter fra andre land og FN ikke greid å få på plass effektive og trygge systemer for å søke asyl. Europeiske land fører nå en politikk som gjør det vanskelig for flyktninger og migranter å forlate Libya.
 
Dette hindrer også mennesker å krysse Middelhavet ved at den EU-støttede libyske kystvakten sender migranter og flyktninger tilbake til Libya når de blir reddet på havet. De fleste av de som er internert i dag har blitt sendt tilbake til Libya av den libyske kystvakten. Forholdene i disse sentrene er inhumane, uverdige og overfylte. De siste månedene har forholdene blitt verre og det er svært begrenset tilgang på rent vann, toaletter og helsehjelp. Dette har alvorlige konsekvenser for helsen til de som er internert, både fysisk og mentalt.

Leger Uten Grensers arbeid i Libya

Leger Uten Grenser har jobbet i interneringsentre i Tripoli siden 2016 og sørger for grunnleggende helsehjelp, mental helsehjelp og jobber med vann- og sanitærforhold. Leger Uten Grenser er også den eneste organisasjonen i interneringssentrene som henviser pasienter med akutte medisinske behov til sykehus. Den medisinske nødhjelpsorganisasjonen jobber også i sentre i Khoms, Zliten og Misrata, og tilbyr helsehjelp i Bani Walid. 
 
Leger Uten Grenser fortsetter å presisere at europeiske myndigheter må anerkjenne at Libya ikke er et trygt land, og at man må sørge for at de flyktningene og migrantene som er holdt fanget i Libya blir løslatt og sendt til trygge områder.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen