Foto: Fanwi Antoinette Buinda/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Kamerun: Lokale helsearbeidere redder liv i konflikt-områder
Nyheter

Kamerun: Lokale helsearbeidere redder liv i konflikt-områder

11.02.2021
        

De siste fire årene har de nordvestlige og sørvestlige regionene i Kamerun vært preget av vold og konflikt mellom myndighetene og ikke-statlige væpnede grupper. Dette har ført til at 700.000 mennesker er fordrevet i landet. De humanitære behovene er enorme.  

De fordrevne i landet møter på store utfordringer når de skal oppsøke helsehjelp. Vold og konflikt har ført til at det offentlige helsevesenet er alvorlig svekket. Mange helsesentre har stengt ned, helsearbeidere og helsefasiliteter er ofre for voldelige angrep, og usikkerhet hindrer forsyningen av essensielle medisiner og medisinsk utstyr. 

Frivillige i lokalsamfunnene får opplæring av Leger Uten Grenser  

For å kunne gi helsehjelp under utfordrende forhold har Leger Uten Grenser satt opp en desentralisert omsorgsmodell i de nordvestlige og sørvestlige regionene i landet. Dette systemet avhenger av at frivillige i lokalsamfunnene engasjerer seg.   

– Lokale frivillige helsearbeidere er broen mellom helsefasilitetene vi støtter og de sårbare gruppene som ikke har tilgang til helsesentrene, enten fordi de er internt fordrevne, helsesentrene er stengte, eller fordi de ikke har råd til å betale for helsetjenestene, forteller Leger Uten Grensers feltkoordinator Yilma Werkagegnehu.   

Leger Uten Grenser samarbeider nå med 106 frivillige i mange ulike helsedistrikter i nærheten av byene Mamfe og Kumba i den sørvestlige regionen. Lignende aktiviteter ble gjennomført i den nordvestlige regionen frem til desember 2020, men har blitt satt på vent etter at myndighetene bestemte seg for å suspendere aktivitetene våre i regionen på ubestemt tid.  

 Artikkelen fortsetter under bildet 

Lokale helsearbeidere i Kumba, sørvest i Kamerun, får opplæring i hvordan de skal gi førstehjelp til skadde pasienter før henvisning. Foto: Fanwi Antoinette Buinda / Leger Uten Grenser

 

Gir helsehjelp til alle som trenger det – uavhengig av bakgrunn

De frivillige fra lokalsamfunnene har blitt anbefalt og valgt ut av ledere i lokalsamfunnene, og har fått opplæring av Leger Uten Grenser til å kunne oppdage og behandle enkle sykdommer som for eksempel ukompliserte malaria-tilfeller, luftveisinfeksjoner, underernæring og diaré. De lærer også hvordan de kan drive helseopplysning for å forhindre at folk blir syke, og hvordan de skal se etter tegn på seksuelle overgrep eller psykiske plager eller lidelser.  

Selv om de ikke er medisinsk utdannet er de fortsatt opplært til å handle i tråd med medisinsk etikk og til å gi behandling til alle som trenger det - uavhengig av bakgrunn. De møter representantene regelmessig for å diskutere arbeidet sitt, få råd og dele medisinsk data. I 2020 gjennomførte de frivillige helsearbeiderne i Kamerun over 150.000 helsekonsultasjoner i de nordvestlige og sørvestlige regionene.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Folk i lokalsamfunnet har samlet seg i Diongo, sørvest i Kamerun, for å få en konsultasjon hos en av de lokale helsearbeiderne Violet Mesape. Foto: Fanwi Antoinette Buinda / Leger Uten Grenser

 

Henviser pasienter til helsesentre vi støtter i området 

Hvis en pasient trenger en type behandling som er utenfor de frivilliges kompetanse, kan de henvise pasienten til en av helsefasilitetene vi støtter i området. Her får pasienten gratis medisinsk behandling. Eksempler på tilfeller der pasientene gjerne henvises til oss er barn med alvorlig malaria, kvinner med kompliserte graviditeter, overlevende fra seksuelle overgrep, eller pasienter som forsøker å skade seg selv.   

En av pasientene som ble henvist til oss var en syv år gammel jente som het Dorcas. Jenta ble skadet i en trafikkulykke og ble henvist til sykehuset av en av de frivillige helsearbeiderne. Hun ble tatt imot på legevakten og det viste seg at hun hadde et brudd i venstrebenet. En av våre kirurger opererte henne. 

– Hun blir stadig bedre, og bruddet viser gode tegn på å leges, forteller Leger Uten Grensers lege Guisilla Dedino.  

 Artikkelen fortsetter under bildet

Violet Mesape, en av de frivillige lokale helsearbeiderne, tar imot pasienter i en landsby sørvest i Kamerun. Dette barnet hadde symptomer på malaria. Foto: Fanwi Antoinette Buinda / Leger Uten Grenser

 

Ambulansetjenester 

Å reise fra avsidesliggende landsbyer til helsefasilitetene er en stor utfordringer for mange, på grunn av usikkerhet, dårlige veier og manglende transportmuligheter. Vi tilbyr en gratis ambulanse-tjeneste som opererer syv dager i uken, hele døgnet. Vi henter pasienter på bestemte pick-up steder og tar dem med til helsesentre og sykehus vi støtter. Dit vi ikke kan dra bidrar vi med penger til offentlig transport slik at pasientene kan komme seg direkte til helsefasilitene eller eventuelt til pick-up stedene. 

– Våre frivillige helsearbeidere blir noen ganger overfalt av væpnede menn. Vi er i konstant dialog med relevante aktører for å sikre deres sikkerhet. Det er viktig at alle i landet forstår at de lokale frivillige helsearbeiderne, samt ambulansetjenesten, er helt nødvendige for å sikre at de som ellers ikke hadde hatt tilgang til helsehjelp også får det, forteller Leger Uten Grenser nødhjelpskoordinator i sørvest Kamerun, Paulo Milanesio.  

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Kamerun

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Fanwi Antoinette Buinda/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Kamerun: Lokale helsearbeidere redder liv i konflikt-områder
Nyheter

Kamerun: Lokale helsearbeidere redder liv i konflikt-områder

11.02.2021
        

De siste fire årene har de nordvestlige og sørvestlige regionene i Kamerun vært preget av vold og konflikt mellom myndighetene og ikke-statlige væpnede grupper. Dette har ført til at 700.000 mennesker er fordrevet i landet. De humanitære behovene er enorme.  

De fordrevne i landet møter på store utfordringer når de skal oppsøke helsehjelp. Vold og konflikt har ført til at det offentlige helsevesenet er alvorlig svekket. Mange helsesentre har stengt ned, helsearbeidere og helsefasiliteter er ofre for voldelige angrep, og usikkerhet hindrer forsyningen av essensielle medisiner og medisinsk utstyr. 

Frivillige i lokalsamfunnene får opplæring av Leger Uten Grenser  

For å kunne gi helsehjelp under utfordrende forhold har Leger Uten Grenser satt opp en desentralisert omsorgsmodell i de nordvestlige og sørvestlige regionene i landet. Dette systemet avhenger av at frivillige i lokalsamfunnene engasjerer seg.   

– Lokale frivillige helsearbeidere er broen mellom helsefasilitetene vi støtter og de sårbare gruppene som ikke har tilgang til helsesentrene, enten fordi de er internt fordrevne, helsesentrene er stengte, eller fordi de ikke har råd til å betale for helsetjenestene, forteller Leger Uten Grensers feltkoordinator Yilma Werkagegnehu.   

Leger Uten Grenser samarbeider nå med 106 frivillige i mange ulike helsedistrikter i nærheten av byene Mamfe og Kumba i den sørvestlige regionen. Lignende aktiviteter ble gjennomført i den nordvestlige regionen frem til desember 2020, men har blitt satt på vent etter at myndighetene bestemte seg for å suspendere aktivitetene våre i regionen på ubestemt tid.  

 Artikkelen fortsetter under bildet 

Lokale helsearbeidere i Kumba, sørvest i Kamerun, får opplæring i hvordan de skal gi førstehjelp til skadde pasienter før henvisning. Foto: Fanwi Antoinette Buinda / Leger Uten Grenser

 

Gir helsehjelp til alle som trenger det – uavhengig av bakgrunn

De frivillige fra lokalsamfunnene har blitt anbefalt og valgt ut av ledere i lokalsamfunnene, og har fått opplæring av Leger Uten Grenser til å kunne oppdage og behandle enkle sykdommer som for eksempel ukompliserte malaria-tilfeller, luftveisinfeksjoner, underernæring og diaré. De lærer også hvordan de kan drive helseopplysning for å forhindre at folk blir syke, og hvordan de skal se etter tegn på seksuelle overgrep eller psykiske plager eller lidelser.  

Selv om de ikke er medisinsk utdannet er de fortsatt opplært til å handle i tråd med medisinsk etikk og til å gi behandling til alle som trenger det - uavhengig av bakgrunn. De møter representantene regelmessig for å diskutere arbeidet sitt, få råd og dele medisinsk data. I 2020 gjennomførte de frivillige helsearbeiderne i Kamerun over 150.000 helsekonsultasjoner i de nordvestlige og sørvestlige regionene.  

Artikkelen fortsetter under bildet

Folk i lokalsamfunnet har samlet seg i Diongo, sørvest i Kamerun, for å få en konsultasjon hos en av de lokale helsearbeiderne Violet Mesape. Foto: Fanwi Antoinette Buinda / Leger Uten Grenser

 

Henviser pasienter til helsesentre vi støtter i området 

Hvis en pasient trenger en type behandling som er utenfor de frivilliges kompetanse, kan de henvise pasienten til en av helsefasilitetene vi støtter i området. Her får pasienten gratis medisinsk behandling. Eksempler på tilfeller der pasientene gjerne henvises til oss er barn med alvorlig malaria, kvinner med kompliserte graviditeter, overlevende fra seksuelle overgrep, eller pasienter som forsøker å skade seg selv.   

En av pasientene som ble henvist til oss var en syv år gammel jente som het Dorcas. Jenta ble skadet i en trafikkulykke og ble henvist til sykehuset av en av de frivillige helsearbeiderne. Hun ble tatt imot på legevakten og det viste seg at hun hadde et brudd i venstrebenet. En av våre kirurger opererte henne. 

– Hun blir stadig bedre, og bruddet viser gode tegn på å leges, forteller Leger Uten Grensers lege Guisilla Dedino.  

 Artikkelen fortsetter under bildet

Violet Mesape, en av de frivillige lokale helsearbeiderne, tar imot pasienter i en landsby sørvest i Kamerun. Dette barnet hadde symptomer på malaria. Foto: Fanwi Antoinette Buinda / Leger Uten Grenser

 

Ambulansetjenester 

Å reise fra avsidesliggende landsbyer til helsefasilitetene er en stor utfordringer for mange, på grunn av usikkerhet, dårlige veier og manglende transportmuligheter. Vi tilbyr en gratis ambulanse-tjeneste som opererer syv dager i uken, hele døgnet. Vi henter pasienter på bestemte pick-up steder og tar dem med til helsesentre og sykehus vi støtter. Dit vi ikke kan dra bidrar vi med penger til offentlig transport slik at pasientene kan komme seg direkte til helsefasilitene eller eventuelt til pick-up stedene. 

– Våre frivillige helsearbeidere blir noen ganger overfalt av væpnede menn. Vi er i konstant dialog med relevante aktører for å sikre deres sikkerhet. Det er viktig at alle i landet forstår at de lokale frivillige helsearbeiderne, samt ambulansetjenesten, er helt nødvendige for å sikre at de som ellers ikke hadde hatt tilgang til helsehjelp også får det, forteller Leger Uten Grenser nødhjelpskoordinator i sørvest Kamerun, Paulo Milanesio.  

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Kamerun

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen