Foto: Seigneur Yves Wilikoesse/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Fire ting du må vite om krisen i Burkina Faso
Nyheter

Fire ting du må vite om krisen i Burkina Faso

28.01.2022
        

Her er fire punkter om krisen i Burkina Faso:

1 – Mer enn én million mennesker har flyktet fra hjemmene sine

I mer enn ett tiår har den sentrale Sahel-regionen vært rammet av konflikt mellom væpnede grupper, myndigheter og internasjonale styrker. I 2021 ble Burkina Faso episenteret for denne konflikten, og antall kidnappinger og angrep økte betraktelig. Flere enn 1,5 millioner mennesker er på flukt i landet, ifølge FN. De aller fleste har flyktet de siste tre årene, og mesteparten i regionene Sahel, Centre-Nord og Est. Men konflikten fortsetter å spre seg til flere områder som tidligere har vært ansett som relativt stabile. 

Fordi volden ofte kan bryte ut plutselig, flykter mange uten noen annet enn klærne de har på seg. Salamata og familien hennes er blant de 1,5 millioner menneskene som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine: 

– En morgen så vi at folk rømte fra landsbyen. Alle løp, så vi tok barna våre og begynte å løpe vi også. Vi var barføttes, men vi stoppet ikke før vi hadde løpt 35 kilometer. Da vi kom hit fant vi ut at mange av familiemedlemmene våre hadde blitt drept og at hjemmet vårt hadde blitt ødelagt. Vi kommer kanskje aldri til å se landsbyen vår igjen, fortalte Salamata til oss i fjor. 

Salamata og familien hennes har bodd i en leir for internt fordrevne i byen Barsalogho i over to år. Foto: Seigneur Yves Wilikoesse/Leger Uten Grenser

 

2 – Rent vann og mat er knappe ressurser

Konsekvensene av konflikten har blitt stadig mer omfattende. Utover de direkte konsekvensene av fysisk vold, har mange også mistet hjemmene og levebrødet sitt. Svært mange er avhengige av jordbruk for å kunne brødfø familiene sine, men for mange av de internt fordrevne er ikke dette en mulighet lenger. Derfor er matmangel en av de store bekymringene nå. Leger Uten Grenser og andre humanitære organisasjoner jobber med å dele ut mat og behandle barn mot underernæring. 

I leirene for internt fordrevne er leveforholdene også ofte svært krevende. Det er dårlige sanitærforhold og begrenset tilgang til rent drikkevann. Det er også begrenset med nedbør i landet, og det er generelt for lite tilgang til vann på grunn av klimaendringer. I liket med andre organisasjoner, jobber vi derfor med å øke tilgangen til rent vann.  

3 – Konflikten har enorme konsekvenser for fysisk og psykisk helse 

Vi er til stede i fem av landets 13 regioner. Hver dag er teamene våre vitne til de dramatiske konsekvensene av konflikten. Pasientene våre lider både av fysiske skader forårsaket av volden, og av de psykiske virkningene av det de har sett eller opplevd. Mange har vært vitne til at mennesker har blitt drept foran dem, at hus og avlinger har blitt nedbrent, og mange har mistet alt de eier. 

De prekære levekårene gir også høy risiko for sykdommer, som for eksempel malaria.  I 2020 led 11 millioner mennesker av denne sykdommen. Mange bor tett, noe som også øker risikoen for å bli smittet med luftveisinfeksjoner. Samtidig fører dårlige sanitærforhold og vannmangel til utbrudd av vannbårne sykdommer som diaré og kolera.

Her gjennomfører en av våre ansatte en pasientkonsultasjon med et barn ved en av de mobile klinikkene våre i Titao. Foto: Noelie Sawadogo/Leger Uten Grenser

 

4 – Det er utfordrende å reise til sykehus, og risikabelt å gi helsehjelp

Folk trenger mer mat og vann, og bedre tilgang til helsetjenester i alle regionene som er rammet av konflikten. Mangelen på humanitær hjelp skyldes en rekke faktorer, inkludert mangel på finansiering og – fremfor alt – utrygghet.

Den ekstreme utryggheten hindrer ofte folk i å reise til sykehus, og mange har ikke råd til transport. Usikkerheten gjør det også vanskelig for helsearbeidere å nå lokalsamfunn i nød.
Våre ansatte, samt ansatte fra andre organisasjoner og helsedepartementet, har blitt angrepet og noen ganger kidnappet. Ambulansene våre har blitt stjålet og flere helsestasjoner har blitt ødelagt. Noen steder har eksplosiver blitt plantet langs veiene, noe som er med på å gjøre reiser livsfarlige.

Som følge av denne situasjonen har vi sett at helsesentre har måttet stenge ned i Sahel-regionen. Vi har også sett en betydelig reduksjon i antall jordmødre fra Helsedepartementet i Est-regionen. Det er også mangel på medisinske spesialister, inkludert kirurger, anestesileger og jordmødre, i alle områder av Burkina Faso som er berørt av konflikten.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Seigneur Yves Wilikoesse/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Fire ting du må vite om krisen i Burkina Faso
Nyheter

Fire ting du må vite om krisen i Burkina Faso

28.01.2022
        

Her er fire punkter om krisen i Burkina Faso:

1 – Mer enn én million mennesker har flyktet fra hjemmene sine

I mer enn ett tiår har den sentrale Sahel-regionen vært rammet av konflikt mellom væpnede grupper, myndigheter og internasjonale styrker. I 2021 ble Burkina Faso episenteret for denne konflikten, og antall kidnappinger og angrep økte betraktelig. Flere enn 1,5 millioner mennesker er på flukt i landet, ifølge FN. De aller fleste har flyktet de siste tre årene, og mesteparten i regionene Sahel, Centre-Nord og Est. Men konflikten fortsetter å spre seg til flere områder som tidligere har vært ansett som relativt stabile. 

Fordi volden ofte kan bryte ut plutselig, flykter mange uten noen annet enn klærne de har på seg. Salamata og familien hennes er blant de 1,5 millioner menneskene som har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine: 

– En morgen så vi at folk rømte fra landsbyen. Alle løp, så vi tok barna våre og begynte å løpe vi også. Vi var barføttes, men vi stoppet ikke før vi hadde løpt 35 kilometer. Da vi kom hit fant vi ut at mange av familiemedlemmene våre hadde blitt drept og at hjemmet vårt hadde blitt ødelagt. Vi kommer kanskje aldri til å se landsbyen vår igjen, fortalte Salamata til oss i fjor. 

Salamata og familien hennes har bodd i en leir for internt fordrevne i byen Barsalogho i over to år. Foto: Seigneur Yves Wilikoesse/Leger Uten Grenser

 

2 – Rent vann og mat er knappe ressurser

Konsekvensene av konflikten har blitt stadig mer omfattende. Utover de direkte konsekvensene av fysisk vold, har mange også mistet hjemmene og levebrødet sitt. Svært mange er avhengige av jordbruk for å kunne brødfø familiene sine, men for mange av de internt fordrevne er ikke dette en mulighet lenger. Derfor er matmangel en av de store bekymringene nå. Leger Uten Grenser og andre humanitære organisasjoner jobber med å dele ut mat og behandle barn mot underernæring. 

I leirene for internt fordrevne er leveforholdene også ofte svært krevende. Det er dårlige sanitærforhold og begrenset tilgang til rent drikkevann. Det er også begrenset med nedbør i landet, og det er generelt for lite tilgang til vann på grunn av klimaendringer. I liket med andre organisasjoner, jobber vi derfor med å øke tilgangen til rent vann.  

3 – Konflikten har enorme konsekvenser for fysisk og psykisk helse 

Vi er til stede i fem av landets 13 regioner. Hver dag er teamene våre vitne til de dramatiske konsekvensene av konflikten. Pasientene våre lider både av fysiske skader forårsaket av volden, og av de psykiske virkningene av det de har sett eller opplevd. Mange har vært vitne til at mennesker har blitt drept foran dem, at hus og avlinger har blitt nedbrent, og mange har mistet alt de eier. 

De prekære levekårene gir også høy risiko for sykdommer, som for eksempel malaria.  I 2020 led 11 millioner mennesker av denne sykdommen. Mange bor tett, noe som også øker risikoen for å bli smittet med luftveisinfeksjoner. Samtidig fører dårlige sanitærforhold og vannmangel til utbrudd av vannbårne sykdommer som diaré og kolera.

Her gjennomfører en av våre ansatte en pasientkonsultasjon med et barn ved en av de mobile klinikkene våre i Titao. Foto: Noelie Sawadogo/Leger Uten Grenser

 

4 – Det er utfordrende å reise til sykehus, og risikabelt å gi helsehjelp

Folk trenger mer mat og vann, og bedre tilgang til helsetjenester i alle regionene som er rammet av konflikten. Mangelen på humanitær hjelp skyldes en rekke faktorer, inkludert mangel på finansiering og – fremfor alt – utrygghet.

Den ekstreme utryggheten hindrer ofte folk i å reise til sykehus, og mange har ikke råd til transport. Usikkerheten gjør det også vanskelig for helsearbeidere å nå lokalsamfunn i nød.
Våre ansatte, samt ansatte fra andre organisasjoner og helsedepartementet, har blitt angrepet og noen ganger kidnappet. Ambulansene våre har blitt stjålet og flere helsestasjoner har blitt ødelagt. Noen steder har eksplosiver blitt plantet langs veiene, noe som er med på å gjøre reiser livsfarlige.

Som følge av denne situasjonen har vi sett at helsesentre har måttet stenge ned i Sahel-regionen. Vi har også sett en betydelig reduksjon i antall jordmødre fra Helsedepartementet i Est-regionen. Det er også mangel på medisinske spesialister, inkludert kirurger, anestesileger og jordmødre, i alle områder av Burkina Faso som er berørt av konflikten.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen