Foto: Leger Uten Grenser / Diego Baravelli
Hjem > Nyheter > Skrekkscenario i Amazonas: Ikke nok oksygen igjen til covid-19-pasientene
Nyheter

Skrekkscenario i Amazonas: Ikke nok oksygen igjen til covid-19-pasientene

21.01.2021 | Oppdatert 16.02.2021
        

Sykehusene i Manaus har økt kapasiteten sin for å bistå covid-19-pasientene, men antallet nye smittetilfeller øker i en takt de ikke klarer å holde følge med. Enda mer skremmende – byens kapasitet til å produsere oksygen til alvorlig syke pasienter dekker kun en tredjedel av behovet i byen. Dette har medført at sykehusene ikke har kunnet gi oksygen til de sykeste pasientene, og angivelig har flere pasienter dødd av kvelning som følge av dette. Det overbelastede helsevesenet i Manaus får også alvorlige konsekvenser for befolkningene i de mer avsidesliggende byene i Amazonas.

Artikkelen fortsetter under bildet

En pasient fraktes til flyplassen i Tefé, der hun skal bli fraktet med fly til Manaus. Bildet ble tatt i slutten av 2020. Nå er helsevesenet i Manaus overbelastet og vi kan ikke lenger henvise alvorlig syke pasienter til hovedstaden. Foto: Leger Uten Grenser / Diego Baravelli

 

Kritisk situasjon for covid-19-pasientene i Tefé

Leger Uten Grenser jobber i to byer i Amazonas: São Gabriel da Cachoeira og Tefé. Begge byene ligger noen dager unna hovedstaden Manaus med båt. Når sykehusene i Manaus nå er overbelastet, fører dette til at covid-19-pasienter med alvorlige sykdomsforløp og som bor i andre byer, ikke blir henvist til sykehusene i hovedstaten.

I den første uken i januar trengte en tredjedel av covid-19-pasientene i Tefé oksygen, og forrige uke økte dette til to tredjedeler av pasientene. Det er ikke bare antallet pasienter som øker, men det er også fler og fler pasienter med alvorlige sykdomsforløp. Denne situasjonen kan fort bli svært kritisk.

— Nå som vi vet mer om viruset burde vi egentlig være i en bedre posisjon til å redde liv, men dette avhenger av tilgang til oksygen og muligheten for å henvise alvorlig syke pasienter til bedre utstyrte sykehus. Forrige uke kunne ingen pasienter fly fra Tefé til Manaus. Vi mistet tre pasienter som hadde hatt gode muligheter for å overleve dersom de fikk behandling ved et større sykehus i hovedstaten, men det var ikke mulig å henvise disse pasientene dit, forteller Pierre Van Heddegem, Leger Uten Grensers landsjef i Brasil.

Leger Uten Grenser donerte 50 oksygentanker til regionalsykehuset i Tefé i slutten av 2020, men nå er det ingen mulighet for å få fylt opp disse oksygentankene i nærheten av byen. Derfor må de bli sendt til Manaus, men heller ikke her har man nå mulighet til å fylle opp disse oksygentankene. Derfor er også Tefé nå i en situasjon hvor de raskt går tomme for oksygen.  

— Vi har bare et par dager igjen med oksygen i Tefé hvis antallet pasienter øker i den takten det har gjort til nå, forteller Van Heddegem.

Artikkelen fortsetter under bildet

Vi gir behandling til covid-19-pasientene ved regionalsykehuset i Tefé, men byen er nå i ferd med å gå tom for oksygen. Denne situasjonen kan fort bli svært kritisk. Foto: Leger Uten Grenser / Diego Baravelli

 

Frykt for en alvorlig utvikling i São Gabriel da Cachoeira

I São Gabriel da Cachoeira så man også en økning i antall smittetilfeller i begynnelse av året. I løpet av den første i januar så man en femdobling av antallet nye smittetilfeller sammenlignet med den siste uken i 2020.  Et observasjonssenter for covid-19-pasienter med seks sengeplasser har blitt satt opp av helsedepartementet i landet og støttes nå av Leger Uten Grenser. Det er et lite sykehus som har egen oksygentilgang, men hvis antallet alvorlig syke pasienter øker kan også dette sykehuset bli overbelastet og man kan havne i samme situasjon som man ser i Tefé.

Artikkelen fortsetter under bildet

En pasient blir fraktet med flyambulanse fra Tefé til Manaus. Bildet ble tatt i slutten av desember 2020 da vi fortsatt hadde mulighet til å henvise de sykeste pasientene til hovedstaden. Foto: Leger Uten Grenser / Diego Baravelli

 

Hva gjør vi?

Mandag 18. Januar ankom teamene våre Manaus for å støtte det overbelastede helsevesenet. Vi utvider også kapasiteten vår og jobber iherdig med å finne alternative løsninger for å bistå alvorlig syke pasienter i Tefé og São Gabriel da Cachoeira. Leger Uten Grenser gir også lindrende behandling til covid-19-pasienter i São Paulo.

Vi gjennomfører også helsefremmende aktiviteter, og gir informasjon til innbyggerne i Tefé og São Gabriel da Cachoeira om hvordan de best mulig kan beskytte seg mot viruset. Vi vil vurdere å utvide dette arbeidet til å også inkludere Manaus. Et av de viktigste virkemidlene for å forhindre spredning av viruset, er å forsikre seg om at befolkningen har nok informasjon om hvordan man beskytter seg selv og andre mot viruset.

Vår covid-19-respons i Brasil begynte i april 2020 og i tillegg til de overnevnte områdene har vi gjennomført aktiviteter i Rio de Janeiro, Roraima, Mato Grosso og Goiás.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser / Diego Baravelli
Hjem > Nyheter > Skrekkscenario i Amazonas: Ikke nok oksygen igjen til covid-19-pasientene
Nyheter

Skrekkscenario i Amazonas: Ikke nok oksygen igjen til covid-19-pasientene

21.01.2021 | Oppdatert 16.02.2021
        

Sykehusene i Manaus har økt kapasiteten sin for å bistå covid-19-pasientene, men antallet nye smittetilfeller øker i en takt de ikke klarer å holde følge med. Enda mer skremmende – byens kapasitet til å produsere oksygen til alvorlig syke pasienter dekker kun en tredjedel av behovet i byen. Dette har medført at sykehusene ikke har kunnet gi oksygen til de sykeste pasientene, og angivelig har flere pasienter dødd av kvelning som følge av dette. Det overbelastede helsevesenet i Manaus får også alvorlige konsekvenser for befolkningene i de mer avsidesliggende byene i Amazonas.

Artikkelen fortsetter under bildet

En pasient fraktes til flyplassen i Tefé, der hun skal bli fraktet med fly til Manaus. Bildet ble tatt i slutten av 2020. Nå er helsevesenet i Manaus overbelastet og vi kan ikke lenger henvise alvorlig syke pasienter til hovedstaden. Foto: Leger Uten Grenser / Diego Baravelli

 

Kritisk situasjon for covid-19-pasientene i Tefé

Leger Uten Grenser jobber i to byer i Amazonas: São Gabriel da Cachoeira og Tefé. Begge byene ligger noen dager unna hovedstaden Manaus med båt. Når sykehusene i Manaus nå er overbelastet, fører dette til at covid-19-pasienter med alvorlige sykdomsforløp og som bor i andre byer, ikke blir henvist til sykehusene i hovedstaten.

I den første uken i januar trengte en tredjedel av covid-19-pasientene i Tefé oksygen, og forrige uke økte dette til to tredjedeler av pasientene. Det er ikke bare antallet pasienter som øker, men det er også fler og fler pasienter med alvorlige sykdomsforløp. Denne situasjonen kan fort bli svært kritisk.

— Nå som vi vet mer om viruset burde vi egentlig være i en bedre posisjon til å redde liv, men dette avhenger av tilgang til oksygen og muligheten for å henvise alvorlig syke pasienter til bedre utstyrte sykehus. Forrige uke kunne ingen pasienter fly fra Tefé til Manaus. Vi mistet tre pasienter som hadde hatt gode muligheter for å overleve dersom de fikk behandling ved et større sykehus i hovedstaten, men det var ikke mulig å henvise disse pasientene dit, forteller Pierre Van Heddegem, Leger Uten Grensers landsjef i Brasil.

Leger Uten Grenser donerte 50 oksygentanker til regionalsykehuset i Tefé i slutten av 2020, men nå er det ingen mulighet for å få fylt opp disse oksygentankene i nærheten av byen. Derfor må de bli sendt til Manaus, men heller ikke her har man nå mulighet til å fylle opp disse oksygentankene. Derfor er også Tefé nå i en situasjon hvor de raskt går tomme for oksygen.  

— Vi har bare et par dager igjen med oksygen i Tefé hvis antallet pasienter øker i den takten det har gjort til nå, forteller Van Heddegem.

Artikkelen fortsetter under bildet

Vi gir behandling til covid-19-pasientene ved regionalsykehuset i Tefé, men byen er nå i ferd med å gå tom for oksygen. Denne situasjonen kan fort bli svært kritisk. Foto: Leger Uten Grenser / Diego Baravelli

 

Frykt for en alvorlig utvikling i São Gabriel da Cachoeira

I São Gabriel da Cachoeira så man også en økning i antall smittetilfeller i begynnelse av året. I løpet av den første i januar så man en femdobling av antallet nye smittetilfeller sammenlignet med den siste uken i 2020.  Et observasjonssenter for covid-19-pasienter med seks sengeplasser har blitt satt opp av helsedepartementet i landet og støttes nå av Leger Uten Grenser. Det er et lite sykehus som har egen oksygentilgang, men hvis antallet alvorlig syke pasienter øker kan også dette sykehuset bli overbelastet og man kan havne i samme situasjon som man ser i Tefé.

Artikkelen fortsetter under bildet

En pasient blir fraktet med flyambulanse fra Tefé til Manaus. Bildet ble tatt i slutten av desember 2020 da vi fortsatt hadde mulighet til å henvise de sykeste pasientene til hovedstaden. Foto: Leger Uten Grenser / Diego Baravelli

 

Hva gjør vi?

Mandag 18. Januar ankom teamene våre Manaus for å støtte det overbelastede helsevesenet. Vi utvider også kapasiteten vår og jobber iherdig med å finne alternative løsninger for å bistå alvorlig syke pasienter i Tefé og São Gabriel da Cachoeira. Leger Uten Grenser gir også lindrende behandling til covid-19-pasienter i São Paulo.

Vi gjennomfører også helsefremmende aktiviteter, og gir informasjon til innbyggerne i Tefé og São Gabriel da Cachoeira om hvordan de best mulig kan beskytte seg mot viruset. Vi vil vurdere å utvide dette arbeidet til å også inkludere Manaus. Et av de viktigste virkemidlene for å forhindre spredning av viruset, er å forsikre seg om at befolkningen har nok informasjon om hvordan man beskytter seg selv og andre mot viruset.

Vår covid-19-respons i Brasil begynte i april 2020 og i tillegg til de overnevnte områdene har vi gjennomført aktiviteter i Rio de Janeiro, Roraima, Mato Grosso og Goiás.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen