Myanmar

Foto: Leger Uten Grenser / Aye Pyae Sone

Myanmar


Leger Uten Grenser fortsatte i 2016 å samarbeide med de nasjonale helsemyndighetene for å gi behandling til hiv- og tuberkulosepasienter, støtte primærhelsetjenester og gjennomføre vaksineringskampanjer.

Hjem > Land > Myanmar
        

Les også: Akutt hjelp må til for å unngå massiv helsekatastrofe.

Redusert humanitær tilgang i Rakhine

Les også: Internasjonale humanitære organisasjoner må gis full tilgang øyeblikkelig til Rakhine-delstaten.

Angrepene på grensepolitiet i nordlige Rakhine 9. oktober 2016 førte til unntakstilstand og alt humanitært arbeid ble stoppet. Tusenvis av pasienter stod dermed uten noen form for tilgang til helsetjenester i over to måneder.

Leger Uten Grenser foretok litt over 2000 medisinske konsultasjoner i løpet av siste kvartal i 2016, sammenlignet med de omtrent 15.000 konsultasjonene som ville vært forventet ut fra månedlig gjennomsnitt.

Henvisning til sykehus stoppet helt opp, noe som medfører økt risiko for dødsfall.

Det ble gitt tillatelse til å delvis gjenoppta arbeidet i midten av desember 2016, men kun i noen områder.

Kontrollposter hindret tilgang til akutt- og spesialistbehandling, særlig for Rohingya-folket.

Begrensninger på bevegelse har gjort det vanskelig for Leger Uten Grenser å drive prosjektene, samt å øke bevisstheten om den prekære humanitære situasjonen i området.

Gjennom året har Leger Uten Grenser fortsatt å jobbe med myanmarske helsemyndigheter i behandling pasienter smittet med  hiv- og tuberkulose, bistå med grunnleggende helsetjenester og vaksinering.

Leger Uten Grenser har jobbet I Myanmar siden 1992.

Les Leger Uten Grensers siste nyheter fra Myanmar

Dawei, Tanintharyi-regionen

Leger Uten Grenser er den største aktøren innen hivbehandling i Dawei, og behandlet 2355 mennesker med denne sykdommen i 2016. Arbeidet rettes mot særlig utsatte grupper slik som sexarbeidere, menn som har sex med menn og arbeidsinnvandrere.

Artikkelen fortsetter etter bildet

DAWEI BY: Lokale sykepleiere, støttet av Leger Uten Grenser, tar i mot en hiv-pasient for en regelmessig helsesjekk og påfyll av medisin. I 2015, startet Leger Uten Grenser et hiv-prosjekt og begynte å overføre klinisk stabile pasienter, som responderer bra på behandlingen, over til det offentlige aidsbehandlingsprogrammet (NAP). I september 2016, hadde opptil 1.500 pasienter blitt overført. Foto: Aye Pyae Sone


Leger Uten Grenser støtter lokale myndigheter i å opprette desentraliserte tilbud slik at hivpasienter kan få behandling i nærmiljøet.

I løpet av året ble 742 stabile pasienter overført til det offentlige aidsbehandlingsprogrammet (NAP). Den diagnostiske kapasiteten ble også forbedret med utstyr som lettere oppdager viruset.

I tillegg behandler Leger Uten Grenser hivpasienter som også lider av tuberkulose, cytomegalovirus retinitis eller hepatitt C. I 2016 startet noen pasienter i Dawei og Yangoon på en billigere og mer effektiv oral behandling for hepatitt C.

Primærhelsetjeneste i Wa Spesialregion 2, Shan-staten

Forverring av den politiske situasjonen gjorde at det var vanskelig for Leger Uten Grenser å få tilgang til å jobbe i regionen, og de medisinske aktivitetene har derfor vært begrenset i dette området i 2016.

På tross av dette gjennomførte Leger Uten Grenser ved hjelp av mobile klinikker 9000 polikliniske konsultasjoner i Pang Yang og Lin Haw, hvor tilgangen til helsetjenester ellers er minimale.

Leger Uten Grenser samarbeidet også med helsemyndighetene om vaksinasjonskampanjer.

Artikkelen fortsetter etter bildet

HELSEINFORMASJON: En ansatt i Leger Uten Grenser gir helseinformasjon for hiv-pasienter i Dawei by. 


Vaksinasjoner i Naga, Sagaing-regionen

Mellom januar og mars støttet Leger Uten Grenser de lokale helsemyndighetenes vaksinasjonskampanje for 10.951 barn under fem år i Lahe.

Barna ble immunisert mot en rekke sykdommer, inkludert polio, difteri, stivkrampe, meslinger, hepatitt B og haemophilus influensa type B.

Yangoon

I Yangoon ga Leger Uten Grenser behandling til 19.869 pasienter med hiv, tuberkulose og multiresistent tuberkulose ved to klinikker.

For første gang ble pasienter gitt utvidet behandlingsresistent tuberkulose-behandling som del av «endTB»-programmet.

Kachin og Shan-staten

I andre halvdel av 2016 ble konflikten i Kachin og nordlige Shan-staten mer intensiv, noe som gjorde det vanskeligere for Leger Uten Grenser å nå pasientene.

I Kachin fortsatte Leger Uten Grenser å gi behandling til 11.020 pasienter med hiv og multiresistent tuberkulose. Det ble også gjennomført 68 konsultasjoner for mental helse i en flyktningeleir for internt fordrevne.

I Shan ga Leger Uten Grenser behandling til 4628 pasienter med hiv og multiresistent tuberkulose, og en mobil klinikk gjennomførte 900 konsultasjoner innen primærhelse i nord-områdene.

Artikkelen fortsetter etter bildet

INFORMASJON: En rådgiver for Leger Uten Grenser gir helseinformasjon om hiv ved barneskole i Tizit, et fiskersamfunn sør i Myanmar. Foto: Aye Pyae Sone


 

 
 

 HVORFOR ER VI I MYANMAR 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen