Mosambik

Foto: Leger Uten Grenser / Morgana Wingard

Mosambik


I Mosambik jobber Leger Uten Grenser primært med hivbehandling, men rykker også ut under sykdomsutbrudd. 

Hjem > Land > Mosambik
21.06.2017 | Oppdatert 28.03.2019
        

Nødhjelpsarbeid etter syklonen Idai mars 2019

Etter at syklonen Idai traff østkysten av Afrika den 14. mars opplever Mosambik, Zimbabwe og Malawi en stor humanitær krise. Omfanget av katastrofen er usikkert, men myndighetene frykter tusenvis av døde. Store områder er fortsatt avskåret fra hjelp, og fremover er det avgjørende å komme til med helsepersonell, utstyr og rent drikkevann for å hindre sykdomsepidemier. 28.mars ble det påvist kolerautbrudd og Leger Uten Grenser oppskalerer arbeidet vårt med kolera i samarbeid med helsemyndighetene. 

Leger Uten Grenser har også flere nødhjelpsteam i området og jobber på spreng for å nå frem til de hardest rammede. Ødeleggelsene er enorme, særlig i kystbyen Beira.

Les mer om nødhjelpsarbeidet vårt etter syklonen

 

Vårt arbeid i Mosambik 2017

Artikkelen fortsetter under bildet

BEIRA: Aida er 20, og bor i Mascharinha-nabolaget i Beira med sine fem barn. Aida begynte med salg av sex da hun var 23. 
Med sine tre barn og ingen ekteman hadde hun ingen måte å forsørge sin familie eller å sende barna på skole. Ingen hjalp henne.
En venn foreslo det – det var på den måten mange andre jenter i nabolaget forsørget seg selv. Foto: Morgana Wingard

 

Hivbehandling for sårbare grupper 

Mosambik har en av de høyeste forekomstene av hivsmitte i verden, hvor rundt 13 prosent av kvinner og menn mellom 15 og 49 år er hivpositive. Hvert år dør 34.000 hivpasienter som utvikler tuberkulose i landet.

Les mer om hiv
 
I Maputo hjelper Leger Uten Grenser hiv-pasienter som trenger første- og andrelinje hivmedisiner, i tillegg til at vi behandler hiv-pasienter som utvikler Kaposis sarkom (en type hudkreft), multiresistent tuberkulose og hepatitt.

Les mer om tuberkulose

I Tete samarbeider Leger Uten Grenser med grupper i ulike lokalsamfunn som bistår med blant annet utlevering av hiv-medisiner, oppfølging av pasienter og koordinering av mobile team til 13 ulike helsesentre. 

I Tete og Beira gir vi også gratis hiv-testing og behandling for særlig sårbare og stigmatiserte grupper, som sexarbeidere og homofile menn. Dette er en del av et prosjektet som går på tvers av landegrensene i byer langs transportruten mellom Mosambik og Malawi.  Her 1270 sexarbeidere og 218 homofile menn fulgt opp de tre siste månedene i 2017. Vi oppskalerte også opp arbeidet vårt med seksual- reproduktiv og mødrehelse i Morrumbula-distriktet.  

Les mer om arbeidet vårt i Malawi

I Manica-provinsen har politisk uro ført til begrenset tilgang til helsehjelp. Gjennom mobile team har vi utført flere enn 14.000 pasientkonsultasjoner hvor flesteparten omhandlet malaria, diaré, luftvei- og hudinfeksjoner og seksual- og reproduktiv helse.  

Artikkelen fortsetter etter bildet

KLIENTER: Klienter finner man over alt. Byen er kjent for å ha mange jenter, så mennene flokker seg her. Det er begynnelsen/sluttruten for «Corridor»,
en travel reiserute benyttet av sjåfører som frakter gods gjennom sør-Afrika, der de fleste er fra Malawi, Zimbabwe og andre land i regionen.
Så fort hun har en kunde, begynner de å forhandle pris og diskutere prevensjon. Jo lengre tid, jo mer penger. Foto: Morgana Wingard

 

Nye prosjekter i 2017 

I Maputo og Beira jobber vi med å redusere sykdom og dødelighet for hiv-pasienter i senere stadier av sykdommen. Dette gjør vi med tilpasset behandling i henhold til diagnose, gjennom å gi omsorg til pasientene og ved å støtte opp laboratoriet og apoteket. 

Vi leder også et pilotprosjekt i Maputo for rusmisbrukere hvor målet er å sette opp en ny behandlingsmodell hvor nesten 150 mennesker deltok. Av disse var nesten én av tre hivpositive og 20 prosent testet positivt for hepatitt C. I løpet av året ble ti pasienter kvitt hepatitt C-viruset ved hjelp av medisiner som tidligere ikke hadde vært tilgjengelig i landet. 

Les mer om hiv

Rykket ut under kolerautbrudd

Leger Uten Grenser opprettet også behandlingssentre for kolera i Nampula, Maputo og Tete-provinsen. Vi støttet også en vaksinasjonskampanje ledet av det nasjonale helsedepartementet, hvor 297.598 personer ble vaksinert i Tete.
 
 
Artikkelen fortsetter etter bildet
 
LEGER UTEN GRENSER: Som oftest bruker hun kondomer hun har fått av Leger Uten Grenser. Av og til har mennene med sine egne,
men det forekommer tilfeller der de lager hull i kondomene, og stoler av den grunn ikke på de. Nå jobber hun kun tre dager i uken, fra 17 - 20. 
Foto: Morgana Wingard

 

 
HIV-POSITIV: Før jobbet hun seks dager i uken, men nå føler hun ikke seg så sterk som hun gjorde. Forrige Desember (2015), begynte hun å føle seg syk.
Det begynte med feber. Hun dro til sykehuset for å bli testet. Først testet hun negativ på alle tester, men hun ble tilslutt diagnostisert positiv for hiv.
Foto: Morgana Wingard

 

 

 

 HVORFOR ER VI I MOSAMBIK 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen