Mosambik

Foto: Pablo Garrigos/MSF/Leger Uten Grenser

Mosambik


I Mosambik jobber Leger Uten Grenser med å gi helsehjelp til de som er rammet av konflikt, og behandling av sykdommer som hiv og tuberkulose. 

Hjem > Land > Mosambik
21.06.2017 | Oppdatert 03.04.2023
        

Dette er situasjonen i Mosambik 

Mosambik ligger sør-øst i Afrika og grenser til land som: Sør-Afrika, Eswatini, Zambia, Malawi, Zimbabwe og Tanzania. I 2019 ble landet rammet av to sykloner som skapte store ødeleggelser. Det er høy forekomst av hiv, og mange utvikler tuberkulose. De siste årene har også den nordlige provinsen, Cabo Delgado, vært preget av vold og konflikt. Så langt er 700.000 mennesker blitt tvunget på flukt og det er store humanitære behov. Den nordlige provinsen Cabo Delgado i Mosambik er en av de fattigste regionene i landet. Siden oktober 2017 har provinsen vært utsatt for voldelige angrep fra en ikke-statlig væpnet gruppe. Landsbyer blir brent ned, og mennesker blir tvunget på flukt. Den humanitære situasjonen er svært alvorlig og det er store behov.

Glemt krise 2021: 700.000 mennesker på flukt i Cabo Delgado 

Hva gjør vi i Mosambik? 

Leger Uten Grenser har jobbet i Mosambik siden 1984, og jobber i dag blant annet med hiv, tuberkulose, helsehjelp til internt fordrevne og vi har et eget prosjekt for rusbrukere. Vi støtter også myndighetene i covid-19-responsen,

I Cabo Delgado var vi i 2020 nødt til å midlertidig avslutte prosjektene våre i to landsbyer på grunn av den økende volden. Vi flyttet derfor arbeidet vårt til Pemba hvor mange av de internt fordrevne menneskene befinner seg. Her gir vi helsehjelp gjennom blant annet mobile klinikker. Teamene våre har også bygget latriner, sørget for vann og støttet kolera-behandlingsentre. I Montepuz jobber vi både med å gi helsehjelp og psykisk helsehjelp.

Leger Uten Grenser støttet blant annet 22. 400 hiv-pasienter, behandlet 1660 for kolera og behandlet 110 pasienter mot multiresistent tuberkulose i 2020.

Les mer: Vårt arbeid med naturkatastrofer

Artikkelen fortsetter under bildet

Massive ødeleggelser i Beira etter at syklonen Idai traff Mosambik i 2019. Kort tid etter traff enda en syklon og det var store ødeleggelser og akutte behov. Foto: Pablo Garrigos / Leger Uten Grenser

 

Dobbelepidemi: hiv og tuberkulose 

I hovedstaden Maputo jobbet fortsetter vi med å jobbe med å gi særskilt behandling til pasienter med langtkommen eller avansert hiv-infeksjon eller de som har utviklet resistens mot medisinene. 

I Beira drev vi mobile klinikker som ga helsetjenester inne seksual- og reproduktiv helse. Her ga vi rådgivning, testet mot hiv og jobbet med prevensjon til blant annet sex-arbeidere, en gruppe i risiko for hiv-smitte.   

Les mer: Vårt arbeid med hiv/aids

Helsehjelp til rusbrukere

I Mafala-slummen jobbet vi med en lokal organisasjon som driver en drop-in klinikk for rusbrukere. Her testet vi også pasientene for hiv, tuberkulose, og hepatitt C. Vi behandler mennesker som har tatt overdose, og vi deler ut rene nåler og sprøyter som et forebyggende tiltak.  

Helsehjelp i konfliktområder 

I Cabo Delgado har tilgangen på helsehjelp vært svært begrenset på grunn av vold og mangel på sikkerhet. I 2019 startet vi et samarbeid med et helsesenter i Macomia med behandling for: malaria, underernæring, og lungesykdommer. Vi rehabiliterte også senteret etter at det ble rammet av syklonen Kenneth, startet opplæring for det offentlige helsevesenet i mor- og barnehelse, samt seksual- og reproduktiv helse. I tillegg ble også vannforsyningssystemene oppgradert.  

Glemt krise 2020: 700.000 mennesker på flukt i Cabo Delgado 

Artikkelen fortsetter under bildet

I Maraza har vi bidratt med å dele ut blant annet såpe og utstyr til vannbehandling.For å forhindre økt spredning av smitte er rent vann svært viktig. Våre feltarbeidere hjelper til med å gå dør til dør i lokalsamfunnet for å øke kunnskapen om dette.        Foto: Giuseppe La Rosa / Leger Uten Grenser

 

Vår respons etter syklonen Idai i 2019

Den 15. mars 2019 traff syklonen, Idai, byen Beira i Sofala-provinsen, og ca to millioner mennesker ble rammet. Hjem, helseklinikker, og annen infrastruktur ble ødelagt av syklonen. Flommen som fulgte førte til at 400.000 mennesker ble internt fordrevet.  

En uke etter at vi ankom, 28.mars ble det påvist kolerautbrudd og vi oppskalerte arbeidet vårt med kolera i samarbeid med helsemyndighetene. Vi behandlet over halvparten av kolerapasientene og vi bistod myndighetene med å vaksinere 900.000 mennesker mot sykdommen. Leger Uten Grenser satte også opp to vannbehandlingsanlegg, og rehabiliterte 18 helsesentre. Det ble også delt ut gjenstander som: såpe, myggnetting, kjøkkenredskaper, tepper, matter, og bøtter. Det ble utført rundt 11.900 pasientkonsultasjoner, hovedsakelig for pasienter som led av underernæring og malaria.  

Seks uker senere, da syklonen Kenneth nådde provinsen Cabo Delgado, satte vi opp behandlingssentre for kolera i Pemba, Mecufi og Metuge. Vi begynte også å jobbe med vann- og sanitærforhold, og hadde medisinske team klare.  

De store ødeleggelsene etter syklonen og tørke senere på året førte til matmangel, og en økning av underernæring.  

Les mer: Nødhjelpsarbeidet vårt etter syklonen Kenneth

 

Kvinnen på bildet er sexarbeider og pasient på helsesentret vårt i Beira. Her tilbyr vi blant annet å teste menn og kvinner for seksuelt overførebare sykdommer, og deler ut kondomer. Foto: Giuseppe La Rosa

 

 

 HVORFOR ER VI I MOSAMBIK 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen