Teknisk driftspersonell

Foto: Florian Lems/Leger Uten Grenser

Teknisk driftspersonell


For enkelte logistikkprofiler krever Leger Uten Grenser tekniske ferdigheter innen lagerarbeid, transport, mekanikk, bygge- og anleggsvirksomhet, telekommunikasjon/ICT, elektrisitet eller interne luftfartoperasjoner.

Hjem > Jobb for oss > Teknisk driftspersonell

Du vil som oftest vært basert ute i et prosjekt, men kan også være i hovedstaden i land hvor Leger Uten Grenser har virksomhet. Uansett hvor du er, er du med på å holde prosjektene og de medisinske aktivitetene i gang.

Ansvarsområder:

 • Vedlikehold og rehabilitering av sykehus, klinikker, kontorer og personalboliger
 • Sette opp mobile klinikker i nye områder
 • Organisere transport av medisin og annet materiale
 • Vedlikehold av kjøretøy og kommunikasjonssystemer
 • Ansvar for at prosjektets sikkerhetsrutiner følges opp når prosjektkoordinator ikke er tilstede
 • Opplæring og veiledning av lokalt ansatte; alt innen områder som sjåførtjenester, radio og diverse annet

Du kan også bli ansvarlig for å samhandle med lokale myndigheter og andre organisasjoner, og få delansvar for at prosjektets sikkerhetsrutiner følges opp.

Personer med ulik faglig bakgrunn kan ha denne rollen hos Leger Uten Grenser: elektrikere og ingeniører innen følgende spesialiteter: skips-, maskin-, bygg- og anleggsvirksomhet, vann og sanitær-, elektro-, for å nevne noen. Arbeidsoppgavene vil være veldig varierte, avhengig av prosjektet.

Leger Uten Grenser trenger også driftspersonell med spesialkompetanse innen konstruksjon, samt koordinering av dette. Arbeidsoppgavene vil være alt fra design av nye fasiliteter/strukturer til oppfølging av selve gjennomføringen av arbeidet. Budsjett, anbud, anskaffelse av materiell samt oppfølging av både lokalt- og internasjonalt ansatte vil også være under ledelse av denne tekniske rollen.

Morgenmøte på Leger Uten Grenser sin logistikkerbase i Matoto, Conakry, Guinea. Foto: Leger Uten Grenser/Markel Redondo


Kvalifikasjoner

 • Betydelig praktisk erfaring fra arbeid innen ditt tekniske fagområde
 • Erfaring med vedlikehold av kjøretøy, pumpe og generator, medisinsk utstyr og kommunikasjonsutstyr (for eksempel: HF, VHF, mobil- og satellittelefoner, V-SAT) 
 • Erfaring med veiledning og opplæring av medarbeidere som er involvert i teknisk installasjon og mindre reparasjonsarbeid av generatorer, kabling, ladere/omformere, samt bilforvaltning
 • Erfaring med rekruttering og ledelse av dagsarbeidere
 • Byggteknikk
 • Ferdigheter innen IT-installering og support, inkludert levering av internettjenester
 • Flytende engelsk (muntlig og skriftlig)
 • Gode Word og Excel kunnskaper

Lengden på oppdragene:  

 • 6 til 12 måneder

Merk

Før det første feltoppdraget, vil du få intern opplæring innen konkrete tekniske retningslinjer, prosedyrer, verktøy og programvare vi bruker for håndtering av logistikk i felt. Leger Uten Grenser dekker grunnleggende kostnader ved å delta på dette kurset.


Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

 

Ønsker du å jobbse som teknisk driftspersonell? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen