Jordmor

Foto: Peter Bräunig

Jordmor


I arbeid for Leger Uten Grenser vil du regelmessig måtte håndtere krisesituasjoner der det er fare for pasientens liv.

Hjem > Jobb for oss > Jordmor

Som jordmor kan oppgavene dine variere mellom å etablere en avdeling for mor-barn helse i en liten landsbyklinikk, til å etablere et program for å håndtere seksualisert og kjønnsbasert vold i en flyktningbefolkning.

Du vil også få ansvar for opplæring og oppføling av lokalt ansatte jordmødre og jordmorassistenter i ditt team. Oppsøkende virksomhet er en integrert del av svangerskapsprogrammene våre.

Å forstå hvordan tradisjonelle fødselshjelpere jobber og å bygge effektive relasjoner med dem er viktig for utviklingen av - og aksepten for programmene våre i lokalsamfunn hvor vi jobber.

MSF.org: As a midwife, I always feel responsible for two lives at the same time: the mother and her child

Ansvarsområder:

 • Planlegge, organisere og implementere aktiviteter innen seksuell og reproduktiv helse.
 • Hjelpe leger og sykepleiere i felt når det er trengt (normale eller kompliserte fødsler).
 • Bidra med omsorg og hjelp til mødre og barn før og etter fødsel
 • Opplæring og oppføling av lokale jordmødre og fødsels medarbeidere  
 • Sette opp fødeavdelinger i nye helsesentre/sykehus
 • Bidra med omsorg og hjelp til ofre av seksuell vold
 • Jobbe med lokale fødsels medarbeidere for å sikre trygge lokale fødselspraksiser
 • Oppfølging av distribueringen av medisiner, konsumeringsmønstre, leveringsordre og varebeholdninger
 • Oppfølging av administrative prosedyrer og dokumenter, analysere rutinemessige data for kontrollvirksomhet

Les mer om å være en del av det kirurgiske teamet

Kvalifikasjoner

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Minimum 2 års arbeidserfaring som jordmor. Ferdighetsvurdering. 
 • Dokumentert erfaring med å håndtere høyrisikosvangerskap og kompliserte fødsler
 • Erfaring i familieplanlegging og helsetjenester for mor-barn
 • Villig til å rette seg etter Leger Uten Grensers protokoller (som vil kunne variere fra det du er vant til)
 • Villighet til å utføre abort 
 • Tilgjengelig for feltarbeid i minimum 6 måneder

Ønskede tilleggskvalifikasjoner

 • Bestått kurs i tropemedisin godkjent av Leger Uten Grenser, eller minimum 1 års relevant arbeidserfaring i fra tropisk strøk (i noen kontekster kan bestått kurs i tropemedisin være obligatorisk).
 • Gjennomført ALSO-kurs (Advanced Life Support in Obstetrics)
 • Arbeidserfaring fra tropiske strøk, innen flyktningehelse eller innen internasjonal folkehelse
 • Kunnskap om seksuelt overførbare sykdommer og hiv/aids
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 måneder

Merk

Jordmødre må sende inn et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. CV og ferdighetsskjema vurderes av en teknisk rådgiver før man eventuelt blir kalt inn til intervju. 

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker:

 

Ønsker du å jobbe som jordmor? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen