Jordmor

Foto: Leger Uten Grenser / Sara Creta

Jordmor


I arbeid for Leger Uten Grenser vil du regelmessig måtte håndtere krisesituasjoner der det er fare for pasientens liv.

Hjem > Jobb for oss > Jordmor

Oppgavene dine kan variere mellom å etablere en avdeling for mor-barn helse i en liten landsbyklinikk, til å etablere et program for å håndtere seksualisert og kjønnsbasert vold i en flyktningbefolkning. Du vil også få ansvar for opplæring og oppføling av lokalt ansatte jordmødre og jordmorassistenter i ditt team. 

Oppsøkende virksomhet er en integrert del av svangerskapsprogrammene våre. Å forstå hvordan tradisjonelle fødselshjelpere jobber og å bygge effektive relasjoner med dem er viktig for utviklingen av - og aksepten for programmene våre i lokalsamfunn hvor vi jobber.

Les mer om å være del av det kirurgiske teamet her. 

Kvalifikasjoner

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
   
 • Minimum 2 års arbeidserfaring som jordmor. Ferdighetsvurdering. 
   
 • Bestått kurs i tropemedisin godkjent av Leger Uten Grenser, eller minimum 1 års relevant arbeidserfaring i fra tropisk strøk.
   
 • Dokumentert erfaring med å håndtere høyrisikosvangerskap og kompliserte fødsler
   
 • Erfaring i familieplanlegging og helsetjenester for mor-barn
   
 • Villig til å rette seg etter Leger Uten Grensers protokoller (som vil kunne variere fra det du er vant til)
   
 • Villighet til å utføre abort 
   
 • Tilgjengelig for feltarbeid i minimum 6 måneder

Ønskede tilleggskvalifikasjoner

 • Gjennomført ALSO-kurs (Advanced Life Support in Obstetrics)
   
 • Arbeidserfaring fra tropiske strøk, innen flyktningehelse eller innen internasjonal folkehelse
   
 • Kunnskap om seksuelt overførbare sykdommer og HIV/AIDS
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 måneder

Merk

Jordmødre må sende inn et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene.CV og ferdighetsskjema vurderes av en teknisk rådgiver før det kan tilbys intervju. 

 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

 

Ønsker du å jobbe som jordmor? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen