Driftspersonell

Foto: Abdoulaye Barry/Leger Uten Grenser

Driftspersonell


I arbeid for Leger Uten Grenser vil du som driftspersonell ha ansvar for utvikling og implementering av prosjekter og aktiviteter knyttet til det medisinske arbeidet

Hjem > Jobb for oss > Driftspersonell

Som driftspersonell vil du være involvert i alt av det strategiske arbeidet samt gjennomføring av praktisk tilrettelegging for de medisinske aktivitetene i prosjektene våre. Du vil kunne komme til å arbeide ved både mindre og større feltprosjekt, hvor det er behov for å jobbe tett med tverrfaglige kolleger som medisinsk personell, personal, økonomi og administrasjon. I tillegg vil du kunne være ansvarlig for vedlikehold av bygninger, kjøretøy, kommunikasjonsutstyr, osv. Dette er bare noen av de mange og varierte nøkkeloppgavene driftspersonell har i felt for Leger Uten Grenser.

Arbeidsoppgavene kan for eksempel være:

 • Ansvar for team av lokalt ansatte som dagsarbeidere, innkjøpsassistenter, teknisk personell, vakter og sjåfører.
   
 • Planlegging av materielle behov
   
 • Sette opp flybaner, bunkers og administrasjon av personellinnkvartering
   
 • Organisering av avfallshåndtering

Du vil alltid få ansvar for å lede, lære opp og veilede et team av lokalt ansatte. Evnen til å håndtere et stort antall ansatte er derfor avgjørende i denne rollen.

Kvalifikasjoner

 • To års relevant praktisk erfaring med organisering og implementering av tverrfaglige aktiviteter
   
 • Enhver type utdannelse, diplom/faglig nivå eller selvlært vil bli vurdert
   
 • Løsningsorientert
   
 • Teknisk nysgjerrig
   
 • Engelsk flytende (muntlig og skriftlig)
   
 • Word og Excel kunnskaper

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder 

Merk

Før det første feltoppdraget, vil du få intern opplæring innen konkrete tekniske retningslinjer, prosedyrer, verktøy og programvare som vi bruker for å håndtere logistikken i felt.  Leger Uten Grenser dekker de grunnleggende kostnadene ved å delta på dette kurset


Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
   
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
   
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
   
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
   
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
   
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
   
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
   
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
   
 • Evne til å takle stress
   
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
   
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
   
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
   
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
   
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
   
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

 

Ønsker du å jobbe som driftpersonell? Søk her

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen