Driftspersonell

Foto: Abdoulaye Barry/Leger Uten Grenser

Driftspersonell


I arbeid for Leger Uten Grenser vil du som driftspersonell ha ansvar for utvikling og implementering av prosjekter og aktiviteter knyttet til det medisinske arbeidet

Hjem > Jobb for oss > Driftspersonell

Som driftspersonell vil du være involvert i alt av det strategiske arbeidet samt gjennomføring av praktisk tilrettelegging for de medisinske aktivitetene i prosjektene våre. Du vil kunne komme til å arbeide ved både mindre og større feltprosjekt, hvor det er behov for å jobbe tett med tverrfaglige kolleger som medisinsk personell, personal, økonomi og administrasjon. I tillegg vil du kunne være ansvarlig for vedlikehold av bygninger, kjøretøy, kommunikasjonsutstyr, osv. Dette er bare noen av de mange og varierte nøkkeloppgavene driftspersonell har i felt for Leger Uten Grenser.

Arbeidsoppgavene kan for eksempel være:

 • Ansvar for team av lokalt ansatte som dagsarbeidere, innkjøpsassistenter, teknisk personell, vakter og sjåfører.
 • Planlegging av materielle behov
 • Sette opp flybaner, bunkers og administrasjon av personellinnkvartering
 • Organisering av avfallshåndtering

Du vil alltid få ansvar for å lede, lære opp og veilede et team av lokalt ansatte. Evnen til å håndtere et stort antall ansatte er derfor avgjørende i denne rollen.

Kvalifikasjoner

 • To års relevant praktisk erfaring med organisering og implementering av tverrfaglige aktiviteter
 • Enhver type utdannelse, diplom/faglig nivå eller selvlært vil bli vurdert
 • Løsningsorientert
 • Teknisk nysgjerrig
 • Engelsk flytende (muntlig og skriftlig)
 • Word og Excel kunnskaper

Lengden på oppdragene: 

 • 6 til 12 måneder 

Merk

Før det første feltoppdraget, vil du få intern opplæring innen konkrete tekniske retningslinjer, prosedyrer, verktøy og programvare som vi bruker for å håndtere logistikken i felt.  Leger Uten Grenser dekker de grunnleggende kostnadene ved å delta på dette kurset


Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

 

Ønsker du å jobbe som driftpersonell? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no.

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen