Akuttmedisinsk lege

Foto: Leger Uten Grenser

Akuttmedisinsk lege


Akuttmedisinsk lege har oversikt over akuttavdelingens funksjoner, fra innleggelser til utskrivninger av pasienter, i henhold til prosjektets mål og i samarbeid med de andre sykehusavdelingene.  

Hjem > Jobb for oss > Akuttmedisinsk lege

Som akuttmedisinsk lege er du ansvarlig for å tilby den beste medisinske behandlingen til pasientene og du er involvert i triage, pasientflyt og implementering av protokoller. 

Du har ansvar for å opplære og administrere de nasjonalt ansatte. For å sikre en gradvis overføring av ansvar vil opplæring skje både teoretisk og praktisk. 

Kvalifikasjoner:

 • Lege med spesialisering i akuttmedisisn (eller tilsvarende) 
 • Er villig til å ta den personlige oppofringen det er å være borte fra familie og venner over en lengre periode 
 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, etiske retningslinjer og Charter 
 • Gode engelskkunnskaper.

Lengden på oppdragene: 

 • Mulighet for å arbeide i felt med varighet fra seks uker til seks måneder, avhengig av konteksten, etter et første oppdrag på rundt tre måneder.

Sebastian Spencer er akuttmedisinsk lege og leder for den medisinske avdelingen i Brussel. På denne videoen snakker han om sine erfaringer fra felt og hans motivasjon til å fortsette å jobbe for Leger Uten Grenser. 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 17 589 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Norske rettigheter når du er ute på oppdrag
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som akuttmedisinsk lege? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen