Akuttmedisinsk lege

Foto: Leger Uten Grenser

Akuttmedisinsk lege


Akuttmedisinsk lege har oversikt over akuttavdelingens funksjoner, fra innleggelser til utskrivninger av pasienter, i henhold til prosjektets mål og i samarbeid med de andre sykehusavdelingene.  

Hjem > Jobb for oss > Akuttmedisinsk lege

Som akuttmedisinsk lege har du oversikt over de ulike funksjonene på akuttavdelingen, fra pasientinnleggelse til utskrivninger. Jobben innebærer at du er ansvarlig for at pasientene får den beste medisinske behandlingen, 
og at du er involvert i triage, pasientflyt og implementering av protokoller. 

Du sørger også for opplæring og veiledelse av lokale medarbeidere. For å sikre en gradvis overføring av ansvar vil opplæring skje både teoretisk og praktisk. 

Aktivitetene skal skje i henhold til målsettingene i prosjektet, og i samarbeid med de andre avdelingene.

Feltblogg på MSF.org: Emergency doctor Jennifer Hulse: From snowdonia to south sudan: doctor delivers emergency care

Kvalifikasjoner:

 • Oppfylle de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, etiske retningslinjer og Charter 
 • Lege med spesialisering i akuttmedisin (eller tilsvarende)
 • Er villig til å være borte fra familie og venner over en lengre periode
 • Gode engelskferdigheter
 • Mulighet for å arbeide i felt med varighet fra seks uker til seks måneder, avhengig av konteksten, etter et første oppdrag på rundt tre måneder

I denne videoen ser du akuttmedisinsk lege Sebastian Spencer fortelle om sin erfaring i Leger Uten Grenser

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, etiske retningslinjer og Charter 
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villig til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Tilgjengelig for oppdrag som varer mellom 6-12 måneder. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger som bør være tilgjengelig 6 uker til 6 måneder, avhengig av konteksten (etter et førsteoppdrag på rundt tre måneder)
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (Les mer under spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet»)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel (Les mer under spørsmål og svar)

Det er en fordel om du har:

 • Språkferdigheter – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en annen organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn etter Leger Uten Grensers internasjonale lønnspolicy, minimum 24 095 NOK brutto/måned, basert på stilling og erfaring
 • Dagpenger i felt (sum varierer fra prosjekt til prosjekt) 
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et 12-måneders oppdrag
 • Pensjonsinnskudd 4 %
 • Bosted under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Se denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker:

 

Ønsker du å jobbe som akuttmedisinsk lege? Søk her

Noe mer du lurer på? Her finner du ofte stilte spørsmål og svar om feltarbeid, ellers kan du sende en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen