Tilgang på medisiner

Foto: Sami Siva

Tilgang på medisiner


Milliarder av mennesker får ikke medisinene de trenger fordi de enten er alt for dyre eller fordi det ikke utvikles medisiner mot sykdommene de feiler.

Hjem > Helse > Tilgang på medisiner
18.07.2017 | Oppdatert 13.12.2017
        

I de fattigste delene av Afrika og Asia øker dette tallet til halvparten av befolkningen. Vi utfordrer høye priser på medisiner, og mangelen på behandlingsalternativer for mange av de sykdommene som rammer pasientene våre.

Alt for ofte kan vi ikke behandle pasienter fordi medisinene er for dyre, eller fordi de ikke produseres lenger.

Les mer: Leger Uten Grenser klager formelt inn legemiddelselskap som produserer hepatitt C-medisin

Noen ganger er de eneste medisinene vi har tilgjengelige svært giftige eller ineffektive, men likevel leter ingen etter bedre alternativer.

Som en medisinsk humanitær organisasjon mener vi det er helt uakseptabelt at tilgangen på viktige medisiner blir vanskeligere og vanskeligere, spesielt for medisiner mot  verdens vanligste infeksjonssykdommer.

Leger Uten Grensers Access-kampanje

For å svare på behovet for bedre behandlingsformer, vaksiner og diagnostiseringstester, startet vi Access-kampanjen vår i 1999. Det endelige målet er at våre pasienter skal få bedre helsehjelp.

Leger Uten Grensers Access-kampanje har som mål å:

  • Presse på for lavere priser på medisiner, vaksiner og diagnostiseringstester ved å stimulere produksjonen av billigere generiske kopiprodukter.
  • Fungere som en vaktbikkje ved å passe på at bedrifters interesser ikke vinner over folkehelsas behov.
  • Styre retningen på medisinsk forskning mot sårt trengte medisiner, vaksiner og tester som ikke enda finnes, eller som ikke dekker behovene til mennesker i fattige land.
  • Utvikle, støtte og overvåke nye finansieringsmodeller som tilfredsstiller medisinske behov heller enn industriens, og som ikke er avhengig av å sette skyhøye priser for å dekke forskningskostnadene.

Medisiner for glemte sykdommer (DNDi)

I 2003 ble Leger Uten Grenser med seks andre organisasjoner for å danne «Drugs For Neglected Diseases Initiative (DNDi)»

Målet er å utvikle nye medisiner, eller nye versjoner av eksisterende medisiner, mot de mest neglisjerte smittsomme sykdommene i verden.

DNDi forsøker å møte behov gjennom å ta på seg prosjekter som andre ikke kan, eller ikke vil, satse på.

Leger Uten Grensers forskning i felt

Leger Uten Grenser er kjent for sitt humanitære medisinske arbeid, men vi har også produsert viktig forskning basert på erfaringer fra vårt arbeid med sårbare grupper i felt.

denne nettsiden kan du finne alle forskningsartiklene våre, tilgjengelige i sin helhet, helt gratis.

Videre forskning

Leger Uten Grenser presser også på for at flere skal forske på neglisjerte sykdommer, som tuberkulose, malaria, sovesyke og kala azar. Vi vil at man skal investere mer i forskning på- og utvikling av (research and development/ R&D) sykdommer som dette, forbedre utviklingslands evne til å gjøre dette, og støtte alternative R&D-modeller.

Artikkelen fortsetter under videoen om antibiotikaresistens.

Forlatte medisiner

Noen behandlingsalternativer har gått ut av produksjon. Leger Uten Grenser oppfordrer selskaper og myndigheter i flere land til å finne måter å få ulønnsomme, men medisinsk nødvendige medisiner tilbake i produksjon.

Sikringstiltak

Leger Uten Grenser støtter også utviklingsland i å inkorporere sikringstiltak i nasjonalt lovverk, som er tillatt under internasjonale handelslover, så tilgangen på medisiner for de fattigeste er beskyttet.

 HVORDAN JOBBER VI MED TILGANG PÅ MEDISINER 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen