website builder

FOLKELIG ENGASJEMENT BIDRO TIL BILLIGERE TUBERKULOSE-MEDISIN


 Legemiddelselskapet Johnson & Johnson har etter mange år endelig satt ned prisen på den livreddende medisinen. Hva er så neste steg i kampen mot infeksjonssykdommen som tar flest liv i verden? 

Tuberkulose forekommer i nesten alle land og derfor en pandemi.


Tuberkulose er den infeksjonssykdommen i verden som tar flest liv, etterfulgt av hiv/aids og malaria. De siste 25 år er malariadødsfall redusert til en fjerdedel og hivdødsfall halvert, mens antall tuberkulosedødsfall står på stedet hvil og resistens øker.


Verdens helseorganisasjon estimerer at så mange som 490.000 mennesker i verden utvikler multiresistent tuberkulose hvert år. 240.000 dør. 


På tross av at 1,5 millioner mennesker dør hvert år av sykdommen, har forskning og utvikling av bedre diagnostiske verktøy og bedre medisiner for behandling av tuberkulose ikke blitt prioritert. Dette er særlig tilfelle når det kommer til multiresistent tuberkulose.


Likevel kom det nye medisiner for en del år siden. En av disse er den effektive medisinen bedaquiline, som ble utviklet i 2012 av legemiddelselskapet Johnson & Johnson (J&J).


Medisinen var lenge altfor dyr for mange land med høy forekomst av sykdommen, og vi har i mange år protestert mot og kritisert den høye prisen. 


Over 120.000 mennesker engasjerte seg også i saken og signerte et opprop hvor vi sammen med andre organiasjoner ba J & J om å sette ned prisen. 


Nå har endelig prisen for en full behandling med denne medisinen blitt redusert med 32 prosent, og koster dermed rundt 1,5 dollar per dag. 


Vi er svært fornøyde med at medisinen er billigere, men kampen er fremdeles ikke helt over. Hvorfor har så få blitt behandlet med en medisin som har vist seg å være så effektiv, og hvorfor mener vi at J&J skal senke prisen enda mer? 

32

 prisnedgang
på medisinen bedaquiline 
i 2020

120700

mennesker engasjerte seg
i oppropet som ba
J&J senke prisen

Hva er tuberkulose og hvorfor er det så vanskelig å behandle? 


Lege og president i Leger Uten Grenser i Norge, Karine Nordstrand, forklarer i videoen under.

Hvordan behandle tuberkulose? 

Behandling av vanlig tuberkulosesykdom tar minst seks måneder. Pasienter som ikke responderer på minst to av medisinene som inngår i standardbehandlingen har det man kaller for multiresistent tuberkulose (MDR-TB).

Årsakene til dette kan være enten feilbehandling, avbrutt behandling eller smitte fra en pasient med multiresistent tuberkulose.

I dag blir de fleste av pasientene som utvikler multiresistent tuberkulose behandlet med medisiner som ble utviklet for mange tiår siden. Behandlingen består av piller og regelmessige smertefulle injeksjoner.

Denne behandlingen gir ofte alvorlige og smertefulle bivirkninger som hørseltap og psykiske lidelser. 

For flere år siden kom det to nye og mer effektive medisiner som gir kortere behandlingstid, har mindre bivirkninger og gir pasienter større sjanse for å bli friske. Prisen har frem til nå hindret mange land i å ta den i bruk. 

Hvem får nå billigere medisiner? 

Legemiddelgiganten J&J krevde nesten 1200 dollar for 18 måneders behandling. Det er det dobbelte av hva Leger Uten Grenser mener medisinen bør koste. Den nye prisen er i dag redusert med 32 prosent og koster nå 1,5 dollar per dag.


Den nye prisen vil kun bli tilbudt til land gjennom som er med i organisasjonen Global Drug Facility (GDF). Dette er en organisasjon som distribuerer tuberkulosemedisiner til lav- og mellominntektsland.


Land som ikke kjøper medisinen gjennom GDF kan derfor måtte kjøpe medisinen mye dyrere fra J&J, med unntak av noen land i Øst- og Sentral-Asia som kan kjøpe inn medisinen gjennom deres russiske samarbeidspartner Pharmstandard.


I Russland koster medisinen åtte dollar daglig per pasient, mens den nye prisen gjennom GDF er 1,5 dollar per dag. 


Hvorfor mener vi likevel prisen må bli enda lavere? 

– Det er viktig å huske på at Johnson & Johnson ikke har utviklet denne medisinen alene. Medisinen ble forsket frem og utviklet takket være en ganske stor andel skattepenger og andre private tilskudd. J&J mottok hundrevis av millioner av dollar gjennom offentlig midler, blant annet fra amerikanske myndigheter og andre forretningsinitativ. I tillegg fortsetter for eksempel vi i Leger Uten Grenser å forske på medisinen gjennom arbeidet vårt i felt. Det gjør at prisen bør være rimelig for alle som trenger den. 

Hvorfor har så få blitt behandlet med medisinen? 

Siden medisinen ble utviklet i 2012 og frem til november 2018 har kun 28.700 pasienter blitt behandlet med bedaquiline.


Den høye prisen hindret mange land med høy forekomst av tuberkulose i å kjøpe den inn.


Dette på tross av at medisinen har blitt forsket frem og utviklet ved hjelp av offentlige midler, og at Verdens helseorganisasjon (WHO) i 2018 anbefalte at medisinen burde erstatte de vanlige, smertefulle injeksjonene. 


Dette er helt uakseptabelt når flesteparten av de nesten én halv million menneskene som utvikler multiresistent tuberkulose hvert år har behov for den. 


På grunn av patentbeskyttelse kan ingen andre legemiddelselskaper produsere og selge medisinen, noe som hindrer konkurranse og prisnedgang. 

1200

US DOLLAR

Er prisen Johnson & Johnson krevde
for en 18-måneders behandling
før priskutt

400

US DOLLAR

er den nye prisen 
for en 18-måneders behandling
etter priskutt

Ny vs. gammel behandling? 

Phumeza ble døv 

Foto: Sydelle WIllow Smith

– En søndag våknet jeg som vanlig og gjorde meg klar til å spise frokost og ta medisinene mine, men noe var annerledes. Jeg kunne ikke høre vannet i springen på badet. Jeg gikk inn i stuen og slo på TV-en – men fremdeles hørte jeg ikke en lyd. Jeg trodde kanskje noe blokkerte ørene mine, så jeg forsøkte å bruke vattpinne, men fremdeles var det helt stille. Da jeg kom til legen min dagen etter skrev hun på en lapp at jeg måtte oppsøke en ørelege, og da jeg kom dit skrev han ned at jeg hadde blitt døv. Det er den mest forvirrende dagen noensinne. Ingen hadde fortalt meg at jeg kunne bli døv på grunn av tuberkulosebehandling.

Phumeza har stått på som aktivist for å sikre at flere får tilgang til den nye og mer effektive behandlingen, så færre skal måtte oppleve det hun måtte gjennom. I dag har heldigvis Phumeza fått høreapparat, og hun fortsetter arbeidet som aktivist. 

Zaurbek gleder seg over livet

Foto: Lana Abramova 

– Først var det svært tungt, jeg kunne nesten ikke gå og var svært kortpustet. Nå føler jeg meg mye bedre, jeg kan gå ut, jeg er i live! Jeg har 12 barnebarn, og jeg ønsker å kunne bli hos dem, fortalte Zaurbek.

Zaurbek (64) startet behandling for XDR-tuberkulose i juli 2016 i Tsjetsjenia. XDR-TB er en ekstrem form for multiresistens. Han hadde også hepatitt C-infeksjon, men fikk heldigvis behandling og ble kurert. Tuberkulose-behandlingen gikk også svært bra, og han fikk behandling med de to nye medisinene bedaquiline og delamanid. Bruken av bedaquiline har gjennom tidligere studier vist seg å være svært effektiv for å behandle resistent tuberkulose og derfor er dette den foretrukne medisinen for pasienter med multiresistent tuberkulose. Pasienter som Zaurbek slipper å risikere å miste hørselen eller få andre alvorlige bivirkninger, og på den måten få bedre livskvalitet etter fullført behandling. 

– Dette er svært gode nyheter for pasienter med multiresistent tuberkulose. Vi håper fremdeles at prisen vil bli enda lavere, men det er positivt at legemiddelselskapet endelig har valgt å høre etter. Altfor mange pasienter behandles i dag med smertefulle injeksjoner. Den behandlingen er mindre effektiv, og kan gi livsvarige bivirkninger. Nå som verden også er rammet av en annen pandemi er det desto viktigere med tilgang på denne medisinen. Ikke bare fordi den gamle behandlingen er mindre effektiv, men også fordi den krever daglige sykehusbesøk. Det kan øke risikoen for korona-smitte blant pasienter som allerede lider av lungesykdom. Vi må også fortsette å jobbe mot at medisinen er patentbeskyttet i mange land. Flere legemiddelselskaper har sagt at de kan produsere kopimedisiner neste år, og selge de langt rimeligere enn J&J, men dette er umulig så lenge medisinen er patentbeskyttet. Vi har de siste årene protestert mot den høye prisen fordi vi har sett hvordan dette går utover pasientene våre i felt, som ofte ikke har tilgang på den livreddende medisinen. Vi er glad for at prisen er senket, men håper også at generisk produksjon kan bli en realitet slik at prisen blir enda rimeligere og enda flere får tilgang. 

Demonstrerer mot dyre medisiner

Bilder fra protester i Sør-Afrika, Brasil, India, Sveits, Ukraina og USA mot Johnson & Johnson i 2019. 

Hva må til?

Tuberkulose er den infeksjonssykdommen som tar flest liv i verden, og resistens fortsetter å være et stort problem i mange land. 


Legemiddelselskapet Johnson & Johnson har endelig gjort tuberkulosemedisinen billigere.


Nå må myndigheter verden over å ta den i bruk i kampen mot tuberkulose-pandemien.


Det er også viktig at det blir utført mer forskning og utvkling av både medisiner og diagnostiske verktøy slik at vi kan forhindre enda mer lidelse og død i årene fremover. 


Vi har sett store fremskritt når det kommer til andre sykdommer, men fremdeles er tuberkulose et stort folkehelseproblem i flere land. 


Det at medisinen nå er billigere et et kjempeviktig steg i riktig retning, og det viser at engasjement i sivilsamfunnet kan bidra til store endringer.


Vi vil likevel fortsette å rette fokus på hvordan patentbeskyttelsen på den livreddende medisinen hindrer konkurranse og generisk produksjon.


Dette kommer vi til å fortsette med så lenge vi ser at pris og patentbeskyttelse står i veien for å redde liv og lindre nød. 

Vårt arbeid med tuberkulose

Leger Uten Grenser er den ikke-statlige organisasjonen som behandler flest tuberkulosepasienter i verden, og har vært involvert i tuberkulosebehandling i 30 år. Vi jobber ofte sammen med nasjonale helsemyndigheter og behandler mennesker i konfliktsoner, flyktningleirer eller områder med begrenset tilgang til helsehjelp. Leger Uten Grenser jobber også for å rette fokus mot hvordan patentbeskyttelse og pris på medisiner mot blant annet tuberkulose hindrer pasienter å bli friske. 

16800

startet tuberkulosebehandling 
i 2019

2000

startet resistent-tuberkulosebehandling
i 2019

Del denne siden

Engasjer deg!

Bli med og skap endring!

Støtt oss

Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest,
uavhengig av politikk og myndigheter.

Bli feltarbeider

Vi trenger både medisinske og ikke-medisinske
feltarbeidere til våre prosjekter.

Følg Leger Uten Grenser