Vaksiner

Vaksiner beskytter mot smittsomme sykdommer ved at man bygger opp immunitet i en befolkning, målet er flokkimmunitet.

Leger Uten Grenser setter fokus på effektive og rimelige vaksiner som er tilgjengelige for dem som trenger dem mest - medisiner er ingen luksusvare.

Det finnes effektive og trygge vaksiner mot sykdommer som meslinger, polio og gulfeber. Dette er vaksiner som gir flokkimmunitet i befolkninger som massevaksineres – vaksinedekningen er allikevel langt fra god nok på verdensbasis. Felles for disse sykdommene er at det ikke eksisterer en kur, vaksinering er derfor den beste måten å forhindre alvorlige utbrudd.

Vaksiner inneholder svake eller døde smittestoffer, disse tilføres i små doser og kroppen danner antistoffer.Noen vaksiner injiseres, mens andre tas oralt.

Enkelte vaksiner gir livslang immunitet, mens andre må gis i flere omganger for å sikre beskyttelse mot smitte.

MESLINGVAKSINE: Forelde og barn står i kø for vaksinering på øya Kassa i Guinea, April 2017                                        FOTO:Markel Redondo


Tilgang og pris
En avgjørende faktor når det kommer til tilgang på vaksiner er pris. Myndigheter i fattige land må forholde seg til priser fastsatt av de store legemiddelselskapene, noe som i mange tilfeller fører til manglende vaksinering mot sykdommer som er enkle å forebygge.

Leger Uten Grenser mener medisiner ikke skal være en luksusvare, vi setter derfor fokus på behovet for rimelige vaksiner.


Lungebetennelse er en sykdom som tar livet av mange barn på verdensbasis. A Fair Shot kampanje forsøker å påvirke legemiddelindustrien for å sikre vaksiner for 5 amerikanske dollar per barn i utviklingsland.

INGEN LUKSUSVARE: Leger Uten Grenser setter fokus på behovet for rimelige vaksiner


Oppbevaring og transport
I varmere strøk vil temperatur kunne være avgjørende for vellykket massevaksinering, da mange av dagens vaksiner må oppbevares kjølig blir det logistiske arbeidet med vaksinasjonsprogram ekstra krevende.

Det er behov for mer forskning på temperatursvingningers effekt på eksisterende vaksiner og utvikling av nye vaksiner som ikke behøver kjølig oppbevaring.
 

Utvikling av nye vaksiner
Vi anser utvikling av nye vaksiner som et viktig steg for å sikre god helse hos befolkninger verden over.

Leger Uten Grensers forskningsteam Epicentre har testet en ny vaksine som gir effektive og sikre resultater mot rotavirus, en av de ledende årsakene til diaré. I Niger deltok over 4000 barn under to år i studien, som ble gjennomført i samarbeid med helsedepartementet i Niger, Serum Institute of India og Cincinatti Childrens Hospital.


Den nye vaksinen kan oppbevares i høyere temperatur enn de to vaksinene som allerede finnes på markedet, vaksinen vil også bli rimeligere enn alternativene. Rotavaksinen er nå under vurdering hos Verdens Helseorganisasjon (WHO)

TEST: Ti uker gamle Nana Hanissa har vært blant pasientene som Leger Uten Grenser har testet den nye rotavaksinen på. Resultatene fra testingen har vært god, vaksinen er både bedre og billigere enn de eldre alternativene. Foto: Séverine Bonnet


Vaksinering og humanitære kriser

I akutte krisesituasjoner ligger ofte forholdene til rette for utbrudd av smittsomme sykdommer som meslinger, lungebetennelse og diare. Mennesker som bor tett sammen med dårlige sanitære forhold er spesielt utsatt.

Krisesituasjoner kan også føre til at barn ikke får vaksiner de normalt ville fått gjennom nasjonale vaksineprogrammer.

Leger Uten Grenser gjennomfører vaksinasjonskampanjer for å hindre store utbrudd.

VIDEO: The challenges of vaccine campaigns

Les også:

Leger Uten Grenser responderer på meslingutbrudd i Guinea

Ny vaksine mot rotavirus kan forhindre at tusenvis av barn dør

MSF Access Campaign

Epicentre

Vaccinating children beyond cold chain: extending the heat stability of vaccines (MSF UK)

Oppdatert 09.05.2017