Studenter Uten Grenser

Studenter Uten Grenser involverer studenter tidlig i arbeidet til Leger Uten Grenser, sprer informasjon og bruker studentene som en ressurs ved ulike anledninger.

Med Leger Uten Grenser som nærmeste samarbeidspartner, vil studentgruppa jobbe tett med erfarne og høyt profilerte leger og annet helsepersonell.

Studenter Uten Grenser er en arena for rekruttering og opplæring av studenter som er interesserte i Leger uten Grenser, og som eventuelt har et ønske om å arbeide i felt.

Da Leger Uten Grenser omfatter langt mer enn bare legeyrket, har vi et ønske om at alle slags studenter skal kunne ta del i Studenter Uten Grensers arbeid.

Bli medlem!

Er du student og engasjert i verden rundt deg? Blir du også provosert av at legemiddelindustrien prioriterer profitt fremfor helse og liv?

Vi vet at færre dør når flere vet, og at det nytter å bry seg.

Bli medlem av Studenter Uten Grenser. Skriv navn og epost, så tar vi kontakt med deg

Finn ditt studiested

Hvor studerer du? Finn ditt lokallag under

Addresse

Hausmannsgate 6, 0186 Oslo
For gaver til Leger Uten Grenser, ring tlf: 21 04 24 52
Innsamlingskonto: 50100547500

Kontakt

epost@legerutengrenser.no