Bli med på TV-aksjonen 2022

Foto: Vincenzo Livieri/ Leger Uten Grenser

Bli med på TV-aksjonen 2022


Årets TV-aksjon går til Leger Uten Grenser arbeid for å gi liv reddende helsehjelp og medisiner til mennesker som trenger det mest.

Hjem > Stott oss > Bli med på TV-aksjonen 2022
01.06.2022 | Oppdatert 02.06.2022
        

Akkurat nå venter millioner av mennesker på å bli behandlet av en lege. For mange står det om livet, men tilgang til helsehjelp er ingen selvfølge. Årets TV-aksjon skal gå til å forebygge og behandle mennesker som rammes av livsfarlige infeksjonssykdommer i fire land vi jobber i: Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Den demokratiske republikken Kongo og Sierra Leone. 

I år vil også deler av av midlene gå til vår søsterorganiasjon, Drugs for Neglected Diseases Initiative (DNDi) og deres arbeid med å utvikle livreddende medisiner mot de glemte sykdommene kala-azar og sovesyke. 

Vil du vite mer om hvordan du kan engasjere deg i årets TV-aksjon? Gå inn på blimed.no

Dette går pengene fra årets TV-aksjon til

Livreddende helsehjelp i verdens største flyktningleir i Bangladesh

I Bangladesh bor det rundt 920 000 rohingyaer i området Cox’s Bazar. Rohingyaene er en muslimsk minoritet, og et av verdens mest forfulgte folkeslag. Mange beskriver at de flykter fra ekstrem vold og drap. Det er store helsebehov i leiren, og de dårlige boforholdene gjør sykdomsutbrudd til en overhengende fare. Mange lider av kroniske sykdommer, og virussykdommen hepatitt C. 

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

 • Gi flere pasienter behandling mot hepatitt C
 • Sørge for kartlegging og testing av viruset
 • Drive helseinformasjonsarbeid for å øke kunnskap og bryte ned stigma og skam

Les mer om hva vi gjør i Bangladesh

Behandle barn mot malaria og gi livreddende opplæring av helsearbeidere i Sierra Leone

Ebola-utbruddet i Sierra Leone kaster fremdeles skygger over befolkningen. Viruset tok ikke bare livet av tusenvis av mennesker, helsevesenet ble også hardt rammet. Det var, og er, kritisk mangel på helsearbeidere og barnedødeligheten er høy. Kostnader og lang vei til helsehjelp gjør det vanskelig å få livreddende medisiner mot sykdommer som kan behandles. 

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

 • Behandle flere barn mot malaria og andre farlige infeksjonssykdommer
 • Gi flere helsearbeidere opplæring
 • Reise ut til avsidesliggende områder for å gi helsehjelp og drive forebyggende arbeid

Les mer om hva vi gjør i Sierra Leone

Rykke ut under sykdomsutbrudd i Den Demokratiske Republikken Kongo

Det er store helsebehov i landet med rundt 90 millioner innbyggere. Øst-Kongo har vært preget av konflikt i mange år, og flere enn fem millioner mennesker er på flukt i eget land. Sykdomsutbrudd oppstår ofte i avsidesliggende områder der det er vanskelig å få helsehjelp. Lav vaksinedekning gjør at sykdommer som meslinger bryter ut hvert år, og det er først og fremst barn som mister livet. 

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

 • Sørge for at flere blir vaksinert mot smittsomme sykdommer som meslinger
 • Gi flere mennesker behandling under dødelige sykdomsutbrudd
 • Sørge for økt kunnskap og forebygging av livsfarlige sykdommer

Les mer om hva vi gjør i DR Kongo

Gi flere mennesker hiv- og tuberkulosebehandling i Den Sentralafrikanske Republikk

Hiv/aids er en av de ledende dødsårsakene i Den sentralafrikanske republikk. Færre enn halvparten av dem som er hiv-positive er i behandling. Mange vet ikke at de har viruset, og oppsøker først helsehjelp når det er for sent. Det er også mange som ikke har råd til å teste seg og få medisiner. Konflikt preger store deler av landet, og mange tør ikke oppsøke helsehjelp i frykt for bli utsatt for angrep.

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi: 

 • Sørge for at flere hiv-pasienter blir testet og får livreddende medisiner
 • Behandle hiv-pasienter som også utvikler tuberkulose
 • Bidra til økt kunnskap og bryte ned stigma og skam knyttet til hiv-viruset

Les mer om hva vi gjør i Den sentralafrikanske republikk

Utvikling av medisiner mot kala-azar og sovesyke

Elveblindhet, sovesyke, kala-azar, Chagas og mycetoma. Sammen er de sykdommer som rammer millioner av mennesker hvert år, og som fører til alvorlig sykdom, funksjonsnedsettelse og stigmatisering. Likevel forsker og utvikler nesten ingen medisiner mot disse sykdommene, selv om mange dør uten behandling. Pasientene bor ofte avsidesliggende til og lever i fattigdom. Derfor kan ikke forskning på dette feltet være markedsstyrt. 

Med midlene fra TV-aksjonen skal vi:

 • Forske på og utvikle ny behandling mot den dødelige og glemte sykdommen kala-azar
 • Sørge for at flere pasienter får tilgang til nye livreddende medisiner mot sovesyke
 • Fortsette å forske på og utvikle medisiner mot sykdommer som i all hovedsak rammer fattige og nedprioriterte pasientgrupper

Les mer om DNDi sitt arbeid 

Bli med på årets viktigste søndagstur 23. oktober!

 

 PENGENE GÅR BLANT ANNET TIL 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen