Foto: Sylvain Cherkaoui
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Nyheter

Slik er Leger Uten Grenser bygget opp

19.07.2017 | Oppdatert 02.05.2022
        

Våre private givere er helt avgjørende for Leger Uten Grenser og bidrar til vår uavhengighet og nøytralitet og gjør at vi kan gi helsehjelp utelukkende etter behov, - og nå raskt frem til de som trenger det mest. 

Vi har hjulpet millioner av mennesker siden Leger Uten Grenser ble grunnlagt i 1971, og hadde i 2021 prosjekter i flere enn 80 land. 

Les mer om vår historie

Leger Uten Grensers partnerseksjoner

Leger Uten Grenser har partnerseksjoner i 23 land: Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Kanada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Hong Kong, Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, Norge, Sør Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA, India og Irland. Hver partnerseksjon eller kontor samler inn penger, kommuniserer fra felt, rekrutterer feltarbeidere og utvikler prosjekter som blir iverksatt av de forskjellige operasjonsentrene. 

Det norske kontoret ble en partnerseksjon i 1996. 

Leger Uten Grensers Associations

Våre feltarbeidere og ansatte «eier» og driver organisasjonen gjennom associations. Vi har 25 associations over hele verden, og 23 av disse er knyttet til en partnerseksjon som samler inn penger, utvikler feltprosjekter, kommuniserer om det vi er vitne til i felt og rekrutterer feltarbeidere.

For mer informasjon kontakt: Caroline Seville, Association Coordinator i Leger Uten Grenser Norge. 

Leger Uten Grensers operasjonssentre

Hver partnerseksjon er knyttet til et eller flere av våre seks operasjonssentre. Disse senterne vurderer og avgjør hvor de medisinske behovene er størst, når og hvor vi skal starte prosjekter eller rykke ut i akutte nødsituasjoner. Alle prosjektene våre er derfor knyttet til et eller flere av disse operasjonssentrene. Fem av disse ligger i Europa, og ett ligger i Afrika. 

Operasjonssentrene er uavhengige av hverandre, men kan også ha felles prosjekter. Alle operasjonssentrene, partnerseksjonene, associations og andre deler av Leger Uten Grenser er knyttet sammen gjennom å forplikte seg til Leger Uten Grensers Charter.

Leger Uten Grensers internasjonalt

Leger Uten Grensers Internasjonale generalforsamling (IGA) består av representanter fra alle partnerseksjonene og møtes årlig til diskusjon og felles avgjørelser. IGA velger medlemmer til det internasjonale styret, inkludert den internasjonale presidenten. Det internasjonale styret leder bevegelsen på vegne av IGA og er ansvarlig overfor IGA.

Det internasjonale styrets nåværende president er lege og kirurg Christos Christou, som snakker ut på vegne av hele bevegelsen. Han har blant annet kritisert greske myndigheters ansvarsfraskrivelse for å ivareta helsebehov blant flyktninger og migranter på Lesvos, og hvordan rike land, inkludert Norge, må støtte patentunntak for både vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19. Christou har jobbet i Leger Uten Grenser siden 2002 og har blant annet vært på oppdrag i Sør-Sudan, Irak, Kamerun og Hellas. 

Leger Uten Grensers arbeid innen forskning og utvikling 

Leger Uten Grenser jobber også med medisinsk forskning og utvikling, som gjennom forskningssenteret vårt, Epicentre. Vi var også med på å opprette Drugs For Neglected Diseases initiativ (DNDi) i 2003, som i dag er en egen organisasjon vi samarbeider med og støtter med midler. Her jobbes det blant annet med utvikling av medisiner mot neglisjerte sykdommer som kala-azar og sovesyke. ´

Leger Uten Grenser publiserer også en rekke rapporter og publikasjoner. 

Les mer: Utvikling av vaksiner og medisiner

Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Slik jobber vi
Å bære vitne
Glemte kriser
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Leger Uten Grensers charter
Etiske retningslinjer
Programavdelingen
Foto: Sylvain Cherkaoui
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Nyheter

Slik er Leger Uten Grenser bygget opp

19.07.2017 | Oppdatert 02.05.2022
        

Våre private givere er helt avgjørende for Leger Uten Grenser og bidrar til vår uavhengighet og nøytralitet og gjør at vi kan gi helsehjelp utelukkende etter behov, - og nå raskt frem til de som trenger det mest. 

Vi har hjulpet millioner av mennesker siden Leger Uten Grenser ble grunnlagt i 1971, og hadde i 2021 prosjekter i flere enn 80 land. 

Les mer om vår historie

Leger Uten Grensers partnerseksjoner

Leger Uten Grenser har partnerseksjoner i 23 land: Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Kanada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Hong Kong, Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, Norge, Sør Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA, India og Irland. Hver partnerseksjon eller kontor samler inn penger, kommuniserer fra felt, rekrutterer feltarbeidere og utvikler prosjekter som blir iverksatt av de forskjellige operasjonsentrene. 

Det norske kontoret ble en partnerseksjon i 1996. 

Leger Uten Grensers Associations

Våre feltarbeidere og ansatte «eier» og driver organisasjonen gjennom associations. Vi har 25 associations over hele verden, og 23 av disse er knyttet til en partnerseksjon som samler inn penger, utvikler feltprosjekter, kommuniserer om det vi er vitne til i felt og rekrutterer feltarbeidere.

For mer informasjon kontakt: Caroline Seville, Association Coordinator i Leger Uten Grenser Norge. 

Leger Uten Grensers operasjonssentre

Hver partnerseksjon er knyttet til et eller flere av våre seks operasjonssentre. Disse senterne vurderer og avgjør hvor de medisinske behovene er størst, når og hvor vi skal starte prosjekter eller rykke ut i akutte nødsituasjoner. Alle prosjektene våre er derfor knyttet til et eller flere av disse operasjonssentrene. Fem av disse ligger i Europa, og ett ligger i Afrika. 

Operasjonssentrene er uavhengige av hverandre, men kan også ha felles prosjekter. Alle operasjonssentrene, partnerseksjonene, associations og andre deler av Leger Uten Grenser er knyttet sammen gjennom å forplikte seg til Leger Uten Grensers Charter.

Leger Uten Grensers internasjonalt

Leger Uten Grensers Internasjonale generalforsamling (IGA) består av representanter fra alle partnerseksjonene og møtes årlig til diskusjon og felles avgjørelser. IGA velger medlemmer til det internasjonale styret, inkludert den internasjonale presidenten. Det internasjonale styret leder bevegelsen på vegne av IGA og er ansvarlig overfor IGA.

Det internasjonale styrets nåværende president er lege og kirurg Christos Christou, som snakker ut på vegne av hele bevegelsen. Han har blant annet kritisert greske myndigheters ansvarsfraskrivelse for å ivareta helsebehov blant flyktninger og migranter på Lesvos, og hvordan rike land, inkludert Norge, må støtte patentunntak for både vaksiner, medisiner og utstyr mot covid-19. Christou har jobbet i Leger Uten Grenser siden 2002 og har blant annet vært på oppdrag i Sør-Sudan, Irak, Kamerun og Hellas. 

Leger Uten Grensers arbeid innen forskning og utvikling 

Leger Uten Grenser jobber også med medisinsk forskning og utvikling, som gjennom forskningssenteret vårt, Epicentre. Vi var også med på å opprette Drugs For Neglected Diseases initiativ (DNDi) i 2003, som i dag er en egen organisasjon vi samarbeider med og støtter med midler. Her jobbes det blant annet med utvikling av medisiner mot neglisjerte sykdommer som kala-azar og sovesyke. ´

Leger Uten Grenser publiserer også en rekke rapporter og publikasjoner. 

Les mer: Utvikling av vaksiner og medisiner

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen