Foto: Sylvain Cherkaoui
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Nyheter

Slik er Leger Uten Grenser bygget opp

19.07.2017 | Oppdatert 18.09.2017
        

Våre faste givere, feltpartnerne våre, er helt avgjørende del av bevegelsen. Det er de som gjør at vi kan holde oss uavhengige, nøytrale og upartiske, - og nå raskt frem til de som trenger det mest. 

Vi har hjulpet millioner av mennesker siden Leger Uten Grenser ble grunnlagt i 1971, og siden da har vi vokst til å jobbe i over 60 land over hele verden. 

Les mer om vår historie

Leger Uten Grensers Associations

Våre feltarbeidere «eier» og driver organisasjonen gjennom nasjonale associations. Det er 24 associations over hele verden. De fleste er knyttet til en partnerseksjon som samler inn penger, utvikler programmer til feltprosjekter, bærer vitne om det vi ser i felt og rekrutterer feltarbeidere. Leger Uten Grensers kontor i Norge er en slik partnerseksjon. 

Leger Uten Grensers operasjonssenter

Hver association er knyttet til et eller flere av fem Operasjonssenter. Disse senterne vurderer og avgjør hvor og når det er et behov for medisinsk nødhjelp, og hvordan vi skal møte dette behovet. Alle prosjekter som startes i felt knyttet til et eller flere av disse. Senterne er plassert fem steder i Europa:

Brussel
Paris
Amsterdam
Barcelona
Genève

Operasjonssentrene har en stor grad av frihet til å sette i gang prosjekter. Forskjellige deler av organisasjonen samarbeider på forskjellige måter, og er knyttet sammen av felles tilhørighet til bevegelsen og forpliktelse til prinsippene nedlagt i Leger Uten Grensers Charter.

Bevegelsen i felt

Når vi sender feltarbeidere ut i felt organiseres det forskjellige arrangementer for de ansatte. Målet med dette er å øke samhold, samarbeid, engasjement for organisasjonen og debattere aktuelle problemstillinger. 

FAD-arrangementer, eller Field Associative Debates, organiseres i nesten alle prosjekter vi har. Programmet strekker seg vanligvis over to dager, og lokalt og internasjonalt ansatte diskuterer flere temaer som er knyttet til utfordringer spesifikt for området de jobber i.

I noen tilfeller fører debattene til formelle forslag man sender inn til operasjonssentrene sentralt. 

Leger Uten Grensers partnerseksjoner

Den norske partnerseksjonen av Leger Uten Grenser samler inn penger, bærer vitne om situasjonene i felt, rekrutterer feltarbeidere og utvikler prosjekter satt ut i livet av de forskjellige operasjonsentrene.

Partnerseksjonene er i Australia, Østerrike, Belgia, Brazil, Kanada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Hong Kong, Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, Norge, Sør Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA, India og Irland. 

Leger Uten Grenser internasjonalt

Vi har et hovedkontor i Genève som er et kontaktpunkt for andre seksjoner av organisasjonen, og her blir mange avgjørelser tatt i fellesskap.

Leger Uten Grenser har flere senter for medisinsk forskning knyttet til behovene vi ser i felt, som Epicentre og DnDi. Disse jobber med Leger Uten Grenser for å utvide kompetansen vår på spesialiserte medisinske felt.

Den internasjonale presidenten vår er lege Joanne Liu. Hun startet i Leger Uten Grenser i 1996, da hun jobbet med flyktninger fra Mali i Mauritania. Den internasjonale presidenten er en viktig talsperson for politisk påvirkning i internasjonale fora, og fokuserer på aktuelle utfordringer vi møter på i felt. 
 

Nysgjerrig på hva slags prosjekter vi driver?
 

Les mer om arbeidet vi gjør i forskjellige land

 

Mer i denne seksjonen  
Grunnprinsipper
Historie
Styret
Økonomi
Kontakt oss
Slik jobber vi
Naturkatastrofer
Å bære vitne
Glemte kriser
Logistikk i en nødsituasjon
Prosjekttyper
Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
MSF-charter
Programavdelingen
Foto: Sylvain Cherkaoui
Hjem > Om oss > Slik jobber vi > Slik er Leger Uten Grenser bygget opp
Nyheter

Slik er Leger Uten Grenser bygget opp

19.07.2017 | Oppdatert 18.09.2017
        

Våre faste givere, feltpartnerne våre, er helt avgjørende del av bevegelsen. Det er de som gjør at vi kan holde oss uavhengige, nøytrale og upartiske, - og nå raskt frem til de som trenger det mest. 

Vi har hjulpet millioner av mennesker siden Leger Uten Grenser ble grunnlagt i 1971, og siden da har vi vokst til å jobbe i over 60 land over hele verden. 

Les mer om vår historie

Leger Uten Grensers Associations

Våre feltarbeidere «eier» og driver organisasjonen gjennom nasjonale associations. Det er 24 associations over hele verden. De fleste er knyttet til en partnerseksjon som samler inn penger, utvikler programmer til feltprosjekter, bærer vitne om det vi ser i felt og rekrutterer feltarbeidere. Leger Uten Grensers kontor i Norge er en slik partnerseksjon. 

Leger Uten Grensers operasjonssenter

Hver association er knyttet til et eller flere av fem Operasjonssenter. Disse senterne vurderer og avgjør hvor og når det er et behov for medisinsk nødhjelp, og hvordan vi skal møte dette behovet. Alle prosjekter som startes i felt knyttet til et eller flere av disse. Senterne er plassert fem steder i Europa:

Brussel
Paris
Amsterdam
Barcelona
Genève

Operasjonssentrene har en stor grad av frihet til å sette i gang prosjekter. Forskjellige deler av organisasjonen samarbeider på forskjellige måter, og er knyttet sammen av felles tilhørighet til bevegelsen og forpliktelse til prinsippene nedlagt i Leger Uten Grensers Charter.

Bevegelsen i felt

Når vi sender feltarbeidere ut i felt organiseres det forskjellige arrangementer for de ansatte. Målet med dette er å øke samhold, samarbeid, engasjement for organisasjonen og debattere aktuelle problemstillinger. 

FAD-arrangementer, eller Field Associative Debates, organiseres i nesten alle prosjekter vi har. Programmet strekker seg vanligvis over to dager, og lokalt og internasjonalt ansatte diskuterer flere temaer som er knyttet til utfordringer spesifikt for området de jobber i.

I noen tilfeller fører debattene til formelle forslag man sender inn til operasjonssentrene sentralt. 

Leger Uten Grensers partnerseksjoner

Den norske partnerseksjonen av Leger Uten Grenser samler inn penger, bærer vitne om situasjonene i felt, rekrutterer feltarbeidere og utvikler prosjekter satt ut i livet av de forskjellige operasjonsentrene.

Partnerseksjonene er i Australia, Østerrike, Belgia, Brazil, Kanada, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Hong Kong, Italia, Japan, Luxembourg, Nederland, Norge, Sør Afrika, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA, India og Irland. 

Leger Uten Grenser internasjonalt

Vi har et hovedkontor i Genève som er et kontaktpunkt for andre seksjoner av organisasjonen, og her blir mange avgjørelser tatt i fellesskap.

Leger Uten Grenser har flere senter for medisinsk forskning knyttet til behovene vi ser i felt, som Epicentre og DnDi. Disse jobber med Leger Uten Grenser for å utvide kompetansen vår på spesialiserte medisinske felt.

Den internasjonale presidenten vår er lege Joanne Liu. Hun startet i Leger Uten Grenser i 1996, da hun jobbet med flyktninger fra Mali i Mauritania. Den internasjonale presidenten er en viktig talsperson for politisk påvirkning i internasjonale fora, og fokuserer på aktuelle utfordringer vi møter på i felt. 
 

Nysgjerrig på hva slags prosjekter vi driver?
 

Les mer om arbeidet vi gjør i forskjellige land

 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen