Foto: Asim Hafeez/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Flomkrisen er langt fra over i Pakistan
Nyheter

Flomkrisen er langt fra over i Pakistan

12.01.2023
        

Den katastrofale flommen i Pakistan, som begynte i juni i 2022, er fortsatt i en krisefase med kritiske humanitære behov. Den nåværende responsen er utilstrekkelig, og mennesker i de verst rammede områdene får fortsatt ikke dekket grunnleggende behov, som mat, helsehjelp og rent drikkevann.

Slik jobber vi i Sindh og øst i Balutsjistan

I Sindh og det østlige Balutsjistan har vi tatt imot et høyt antall pasienter som trenger behandling for malaria. Til tross for at vi nå er inne i en kaldere årstid, da malarianivåene vanligvis synker, testet om lag halvparten av pasientene vi tok imot i desember positivt. Siden oktober har vi behandlet mer enn 42.000 pasienter.

Flommen har ødelagt store områder med avlinger og husdyr, som utgjør det viktigste levebrødet i mange lokalsamfunn. Vi har tatt imot bekymringsfullt mange barn med akutt undernæring i Nord-Sindh og det østlige Balutsjistan. Vi har undersøkt totalt 28.313 barn for underernæring. Av dem hadde 23 prosent (6489 barn) alvorlig akutt underernæring og 31 prosent (8738) moderat akutt underernæring – til sammen utgjør det over halvparten av barna som ankom våre klinikker.

– Vi er fortsatt i en krisefase

– Vi er flere måneder inn i denne responsen, og vi ser fortsatt folk som bor i telt og provisoriske tilfluktsrom i Sindh og øst i Balutsjistan. Og i disse vintermånedene blir folk enda mer sårbare. Fokuset i responsen har nå skiftet til gjenoppbygging, men det er fortsatt behov for en oppskalert humanitær innsats for å møte folks umiddelbare behov. I desember fortsatte de medisinske teamene våre å se høye forekomster av malaria, akutt underernæring og hudinfeksjoner. Humanitære organisasjoner og myndighetene må ikke glemme at situasjonen fortsatt er kritisk, sier Edward Taylor, Leger Uten Grensers beredskapskoordinator i Nord-Sindh og østlige Balutsjistan. 

– I områdene der vi jobber, har vannivået ennå ikke trukket seg tilbake, og de akutte medisinske og humanitære behovene er fortsatt høye. Folk trenger umiddelbar tilgang til mat, rent drikkevann, helsetjenester og husly. Vi er fortsatt i en krisefase, fortsetter Taylor. 

Vi driver mobile klinikker og har egne malariateam som besøker mer enn 50 steder hver uke i distriktene Dadu, Jacobabad og Shahadat Kot i Sindh og Jaffarabad, Naseerabad, Sohbatpur, Jhal Magsi og Usta Mohammed-distriktene i det østlige Balutsjistan. Til nå har vi gitt grunnleggende helsehjelp til mer enn 92.000 mennesker, hovedsakelig for hudsykdommer, malaria, luftveisinfeksjoner og diaré.


Returnerer til ødelagte hjem og forurenset vann

De som vender tilbake til landsbyene sine, finner ødelagte hus og eiendommer, som fortsatt er omgitt av stillestående vann. Å miste hjem og eiendeler påvirker menneskers psykiske helse, så vel som deres levebrød. Derfor gir Leger Uten Grenser psykologisk førstehjelp og arrangerer gruppesamtaler for å hjelpe mennesker i denne ekstremt vanskelige tiden.

Vinteren er en trussel for mange som bor i leirer og andre uformelle bosetninger, og vi vil fortsette med å dele ut ulike basisvarer, som ekstra tepper for vinteren. I løpet av de siste to ukene har 6000 husstander mottatt disse hjelpepakkene.

Folk som har returnert til hjemmene sine i Sindh og østlige Balutsjistan har kun tilgang til forurenset vann i området, og må reise langt for å få tak i drikkevann. Avlinger og matlagre har blitt ødelagt, husdyr har dødd, og åkrene vil ikke bli klare for neste sesong, noe som øker risikoen for ytterligere matusikkerhet. Våre team fortsetter å gi rent drikkevann til mennesker som bor på landsbygda, med mer enn 20 millioner liter levert så langt. Teamene har også hjulpet til med å dele ut om lag 16.000 hygienesett til familier i flomrammede utkantstrøk. 

– Å sikre tilstrekkelig mat, vann, helse- og sanitærtjenester og husly må være en prioritet for den internasjonale og nasjonale responsen på den katastrofale flommen i Pakistan. Mange har presserende behov som ikke kan vente, sier Taylor. 

Om Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser er en internasjonal medisinsk humanitær organisasjon som gir nødhjelp til mennesker som er rammet av væpnet konflikt, epidemier, naturkatastrofer og som har manglende tilgang til helsehjelp. Leger Uten Grenser begynte å jobbe i Pakistan i 1986 og har nå 1738 lokalt ansatte og 53 internasjonalt ansatte som gir medisinsk hjelp til folk i provinsene Punjab, Balutsjistan, Khyber Pakhtunkhwa og Sindh. I 2022 ble i tillegg over 50 internasjonalt ansatte sendt for å støtte flomresponsen. Leger Uten Grenser har støttet rammede lokalsamfunn i Pakistan og har respondert på naturkatastrofer opp gjennom årene. Hundrevis av pakistanske ansatte, inkludert medisinske og ikke-medisinske spesialister, har vært kjernen i responsen på ulike kriser. Det har bidratt til å gjøre det mulig å nå dem som trenger det mest.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Pakistan, Naturkatastrofer

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Asim Hafeez/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Flomkrisen er langt fra over i Pakistan
Nyheter

Flomkrisen er langt fra over i Pakistan

12.01.2023
        

Den katastrofale flommen i Pakistan, som begynte i juni i 2022, er fortsatt i en krisefase med kritiske humanitære behov. Den nåværende responsen er utilstrekkelig, og mennesker i de verst rammede områdene får fortsatt ikke dekket grunnleggende behov, som mat, helsehjelp og rent drikkevann.

Slik jobber vi i Sindh og øst i Balutsjistan

I Sindh og det østlige Balutsjistan har vi tatt imot et høyt antall pasienter som trenger behandling for malaria. Til tross for at vi nå er inne i en kaldere årstid, da malarianivåene vanligvis synker, testet om lag halvparten av pasientene vi tok imot i desember positivt. Siden oktober har vi behandlet mer enn 42.000 pasienter.

Flommen har ødelagt store områder med avlinger og husdyr, som utgjør det viktigste levebrødet i mange lokalsamfunn. Vi har tatt imot bekymringsfullt mange barn med akutt undernæring i Nord-Sindh og det østlige Balutsjistan. Vi har undersøkt totalt 28.313 barn for underernæring. Av dem hadde 23 prosent (6489 barn) alvorlig akutt underernæring og 31 prosent (8738) moderat akutt underernæring – til sammen utgjør det over halvparten av barna som ankom våre klinikker.

– Vi er fortsatt i en krisefase

– Vi er flere måneder inn i denne responsen, og vi ser fortsatt folk som bor i telt og provisoriske tilfluktsrom i Sindh og øst i Balutsjistan. Og i disse vintermånedene blir folk enda mer sårbare. Fokuset i responsen har nå skiftet til gjenoppbygging, men det er fortsatt behov for en oppskalert humanitær innsats for å møte folks umiddelbare behov. I desember fortsatte de medisinske teamene våre å se høye forekomster av malaria, akutt underernæring og hudinfeksjoner. Humanitære organisasjoner og myndighetene må ikke glemme at situasjonen fortsatt er kritisk, sier Edward Taylor, Leger Uten Grensers beredskapskoordinator i Nord-Sindh og østlige Balutsjistan. 

– I områdene der vi jobber, har vannivået ennå ikke trukket seg tilbake, og de akutte medisinske og humanitære behovene er fortsatt høye. Folk trenger umiddelbar tilgang til mat, rent drikkevann, helsetjenester og husly. Vi er fortsatt i en krisefase, fortsetter Taylor. 

Vi driver mobile klinikker og har egne malariateam som besøker mer enn 50 steder hver uke i distriktene Dadu, Jacobabad og Shahadat Kot i Sindh og Jaffarabad, Naseerabad, Sohbatpur, Jhal Magsi og Usta Mohammed-distriktene i det østlige Balutsjistan. Til nå har vi gitt grunnleggende helsehjelp til mer enn 92.000 mennesker, hovedsakelig for hudsykdommer, malaria, luftveisinfeksjoner og diaré.


Returnerer til ødelagte hjem og forurenset vann

De som vender tilbake til landsbyene sine, finner ødelagte hus og eiendommer, som fortsatt er omgitt av stillestående vann. Å miste hjem og eiendeler påvirker menneskers psykiske helse, så vel som deres levebrød. Derfor gir Leger Uten Grenser psykologisk førstehjelp og arrangerer gruppesamtaler for å hjelpe mennesker i denne ekstremt vanskelige tiden.

Vinteren er en trussel for mange som bor i leirer og andre uformelle bosetninger, og vi vil fortsette med å dele ut ulike basisvarer, som ekstra tepper for vinteren. I løpet av de siste to ukene har 6000 husstander mottatt disse hjelpepakkene.

Folk som har returnert til hjemmene sine i Sindh og østlige Balutsjistan har kun tilgang til forurenset vann i området, og må reise langt for å få tak i drikkevann. Avlinger og matlagre har blitt ødelagt, husdyr har dødd, og åkrene vil ikke bli klare for neste sesong, noe som øker risikoen for ytterligere matusikkerhet. Våre team fortsetter å gi rent drikkevann til mennesker som bor på landsbygda, med mer enn 20 millioner liter levert så langt. Teamene har også hjulpet til med å dele ut om lag 16.000 hygienesett til familier i flomrammede utkantstrøk. 

– Å sikre tilstrekkelig mat, vann, helse- og sanitærtjenester og husly må være en prioritet for den internasjonale og nasjonale responsen på den katastrofale flommen i Pakistan. Mange har presserende behov som ikke kan vente, sier Taylor. 

Om Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser er en internasjonal medisinsk humanitær organisasjon som gir nødhjelp til mennesker som er rammet av væpnet konflikt, epidemier, naturkatastrofer og som har manglende tilgang til helsehjelp. Leger Uten Grenser begynte å jobbe i Pakistan i 1986 og har nå 1738 lokalt ansatte og 53 internasjonalt ansatte som gir medisinsk hjelp til folk i provinsene Punjab, Balutsjistan, Khyber Pakhtunkhwa og Sindh. I 2022 ble i tillegg over 50 internasjonalt ansatte sendt for å støtte flomresponsen. Leger Uten Grenser har støttet rammede lokalsamfunn i Pakistan og har respondert på naturkatastrofer opp gjennom årene. Hundrevis av pakistanske ansatte, inkludert medisinske og ikke-medisinske spesialister, har vært kjernen i responsen på ulike kriser. Det har bidratt til å gjøre det mulig å nå dem som trenger det mest.

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt.

Les mer om: Pakistan, Naturkatastrofer

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen