Foto: Leger Uten Grenser / Francesco Zizola
Hjem > Nyheter > Åpent brev til EUs ledere om flyktningkrisen i Europa
Nyheter

Åpent brev til EUs ledere om flyktningkrisen i Europa

10.09.2015 | Oppdatert 14.09.2017

Statsminister Erna Solberg
v/ Statsministerens kontor
Postboks 8001 Dep.
0030


Åpent brev til EUs ledere: Deres gjerder dreper. Tilby trygg og lovlig reisevei. 

Kopi til: Statsledere i Sveits, Norge, Makedonia, Serbia og EU-kommisjonens president.


Fredag, 11.september 2015

Kjære statsminister Erna Solberg, 

Vi sender deg dette brevet i dag sammen med en redningsvest tilhørende et av de 15.000 menneskene som Leger Uten Grenser har reddet til sjøs siden mai. Denne dårlige redningsvesten var den eneste sikkerheten en mann, en kvinne, eller et barn hadde under forsøket på å krysse havet på vei til Europa. Disse redningsvestene bærer noen ganger håndskrevne bønner om trygg passasje, eller telefonnumre til slektninger og venner som skal kontaktes i tilfelle personen som har den på seg, ikke klarer seg. Dette er en påminnelse om at menneskene som setter ut på disse reisene, er fullt klar over risikoen de utsetter seg for, og den akutte desperasjonen som motiverer dem til å sette seg selv og sine familier i så stor fare.

Vi behandler de medisinske konsekvensene av reisen, inkludert forfrysninger og dehydrering, men også akutte tilstander som krever medisinsk evakuering, slik som septisk sjokk, lungebetennelse og skader som følge av overgrep og vold. Vi forsøker å bedre leveforholdene for folk som står fast i Hellas, Italia, Makedonia og Serbia. Men alt vårt arbeid handler bare om å fylle tomrommene etter stater som er uvillige eller ute av stand til å leve opp til sitt ansvar.

Mange flykter fra krig, undertrykking og tortur. Andre flykter fra fattigdom, forfølgelse og menneskerettsbrudd. Alle ønsker et tryggere og bedre liv. Men utveiene deres blir færre, og samtidig blir land som tar imot flyktninger – slik som Libanon, Tyrkia og Jordan – stadig mer overbelastet. Verden står overfor den verste flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Konflikten i Syria viser ingen tegn til å avta. Likevel stenger Europa sine grenser.

Kategoriseringer av «migranter», «flyktninger» eller «asylsøkere» er utilstrekkelige og urettferdige når det kommer til å beskrive virkeligheten som presser folk til å sette ut på lange og farefulle reiser. Hver person har en historie å fortelle om hvorfor de var tvunget til å risikere livet for å nå frem til Europa. Når folk trenger medisinsk hjelp, mat, vann og husly, skal de få denne hjelpen uavhengig av sin juridiske status. 

Når deres ministre på mandag samles for nok et toppmøte om den såkalte «migrasjonskrisen», husk at de avgjørelsene som er tatt på tidligere toppmøter, så langt stort sett ikke har bidratt til å forbedre situasjonen. Enkelte tiltak har gjort situasjonen verre: Gjerder og tvungen innsamling av fingeravtrykk presser bare folk til å velge mer hemmelige og risikofylte ruter. Liv går fremdeles tapt til havs, i lastebiler og i provisoriske leirer hvor folk bor under uakseptable forhold i hjertet av EU. Tiden er inne til å få slutt på slike avskrekkingstiltak. Europeiske ledere har omgjort en forutsigbar og håndterbar tilstrømming av mennesker som flykter for livet, til en politisk skapt menneskelig tragedie på Europas strender, grenser, togplattformer og motorveier. De setter på spill retten til å søke asyl. Dagens tilnærming med å ikke ta imot mennesker og å stenge grenser, forårsaker død, skader og kaos.

Europa står overfor stadig flere mennesker som søker hjelp og beskyttelse. Disse menneskene utgjør kun en liten andel av de millionene som er på flukt fra uutholdelig lidelse. Uansett hindringer vil de fortsette å komme. De har ikke noe annet valg. Dagens politikk er uholdbar i møtet med denne situasjonen. Det eneste Europa kan gjøre for å forhindre en ytterligere forverret krise på sine landområder, er å erstatte smuglerne ved å stille med et trygt, lovlig og gratis alternativ. Vi ber dere om å tilby sikker passasje. Lovlig kryssing av grenser til lands og til vanns må tillates for asylsøkere på vei inn til og innad i EU. Alle former for juridiske tiltak som kan la flyktninger nå fram til Europa, må umiddelbart på plass. Effektive løsninger må finnes for å omplassere asylsøkere fra en EU-stat til en annen. Effektiv tilgang til enhetlige asylprosedyrer og hjelp må gis ved inngangspunkter, gjennom Europa og langs reiseveiene. Hurtig registrering og tilgang til midlertidig beskyttelse må gis ved ankomst. Lovlige migrasjonsveier må bli skapt. Verdige mottaksforhold må tilbys til alle.

Gjør denne redningsvesten overflødig. Skaff til veie humane, verdige og trygge alternativer.

Med vennlig hilsen, 

Joanne Liu
Internasjonal president
Leger Uten Grenser
 

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Leger Uten Grenser / Francesco Zizola
Hjem > Nyheter > Åpent brev til EUs ledere om flyktningkrisen i Europa
Nyheter

Åpent brev til EUs ledere om flyktningkrisen i Europa

10.09.2015 | Oppdatert 14.09.2017

Statsminister Erna Solberg
v/ Statsministerens kontor
Postboks 8001 Dep.
0030


Åpent brev til EUs ledere: Deres gjerder dreper. Tilby trygg og lovlig reisevei. 

Kopi til: Statsledere i Sveits, Norge, Makedonia, Serbia og EU-kommisjonens president.


Fredag, 11.september 2015

Kjære statsminister Erna Solberg, 

Vi sender deg dette brevet i dag sammen med en redningsvest tilhørende et av de 15.000 menneskene som Leger Uten Grenser har reddet til sjøs siden mai. Denne dårlige redningsvesten var den eneste sikkerheten en mann, en kvinne, eller et barn hadde under forsøket på å krysse havet på vei til Europa. Disse redningsvestene bærer noen ganger håndskrevne bønner om trygg passasje, eller telefonnumre til slektninger og venner som skal kontaktes i tilfelle personen som har den på seg, ikke klarer seg. Dette er en påminnelse om at menneskene som setter ut på disse reisene, er fullt klar over risikoen de utsetter seg for, og den akutte desperasjonen som motiverer dem til å sette seg selv og sine familier i så stor fare.

Vi behandler de medisinske konsekvensene av reisen, inkludert forfrysninger og dehydrering, men også akutte tilstander som krever medisinsk evakuering, slik som septisk sjokk, lungebetennelse og skader som følge av overgrep og vold. Vi forsøker å bedre leveforholdene for folk som står fast i Hellas, Italia, Makedonia og Serbia. Men alt vårt arbeid handler bare om å fylle tomrommene etter stater som er uvillige eller ute av stand til å leve opp til sitt ansvar.

Mange flykter fra krig, undertrykking og tortur. Andre flykter fra fattigdom, forfølgelse og menneskerettsbrudd. Alle ønsker et tryggere og bedre liv. Men utveiene deres blir færre, og samtidig blir land som tar imot flyktninger – slik som Libanon, Tyrkia og Jordan – stadig mer overbelastet. Verden står overfor den verste flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Konflikten i Syria viser ingen tegn til å avta. Likevel stenger Europa sine grenser.

Kategoriseringer av «migranter», «flyktninger» eller «asylsøkere» er utilstrekkelige og urettferdige når det kommer til å beskrive virkeligheten som presser folk til å sette ut på lange og farefulle reiser. Hver person har en historie å fortelle om hvorfor de var tvunget til å risikere livet for å nå frem til Europa. Når folk trenger medisinsk hjelp, mat, vann og husly, skal de få denne hjelpen uavhengig av sin juridiske status. 

Når deres ministre på mandag samles for nok et toppmøte om den såkalte «migrasjonskrisen», husk at de avgjørelsene som er tatt på tidligere toppmøter, så langt stort sett ikke har bidratt til å forbedre situasjonen. Enkelte tiltak har gjort situasjonen verre: Gjerder og tvungen innsamling av fingeravtrykk presser bare folk til å velge mer hemmelige og risikofylte ruter. Liv går fremdeles tapt til havs, i lastebiler og i provisoriske leirer hvor folk bor under uakseptable forhold i hjertet av EU. Tiden er inne til å få slutt på slike avskrekkingstiltak. Europeiske ledere har omgjort en forutsigbar og håndterbar tilstrømming av mennesker som flykter for livet, til en politisk skapt menneskelig tragedie på Europas strender, grenser, togplattformer og motorveier. De setter på spill retten til å søke asyl. Dagens tilnærming med å ikke ta imot mennesker og å stenge grenser, forårsaker død, skader og kaos.

Europa står overfor stadig flere mennesker som søker hjelp og beskyttelse. Disse menneskene utgjør kun en liten andel av de millionene som er på flukt fra uutholdelig lidelse. Uansett hindringer vil de fortsette å komme. De har ikke noe annet valg. Dagens politikk er uholdbar i møtet med denne situasjonen. Det eneste Europa kan gjøre for å forhindre en ytterligere forverret krise på sine landområder, er å erstatte smuglerne ved å stille med et trygt, lovlig og gratis alternativ. Vi ber dere om å tilby sikker passasje. Lovlig kryssing av grenser til lands og til vanns må tillates for asylsøkere på vei inn til og innad i EU. Alle former for juridiske tiltak som kan la flyktninger nå fram til Europa, må umiddelbart på plass. Effektive løsninger må finnes for å omplassere asylsøkere fra en EU-stat til en annen. Effektiv tilgang til enhetlige asylprosedyrer og hjelp må gis ved inngangspunkter, gjennom Europa og langs reiseveiene. Hurtig registrering og tilgang til midlertidig beskyttelse må gis ved ankomst. Lovlige migrasjonsveier må bli skapt. Verdige mottaksforhold må tilbys til alle.

Gjør denne redningsvesten overflødig. Skaff til veie humane, verdige og trygge alternativer.

Med vennlig hilsen, 

Joanne Liu
Internasjonal president
Leger Uten Grenser
 

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen