Uganda

Foto: Leger Uten Grenser / Geraint Hill

Uganda


Uganda er det største vertslandet for flyktninger i Afrika, og Leger Uten Grenser jobber blant annet med å gi helsehjelp i noen av de største flyktningsleirene. 

Hjem > Land > Uganda
        

Vårt arbeid i Uganda 2018

Mennesker som flykter fra borgerkrigen i Ugandas naboland Sør-Sudan ankommer over grensen i nord eller via naboland, også mennesker fra Den demokratiske republikken Kongo søker tilflukt i Uganda. Det totale antallet Sør-Sudanske flyktninger og asylsøkere i Uganda er nå mer enn 1 million mennesker (2018). 

Tilgang på rent vann er en av de største utfordringene i flyktningleire, og Leger Uten Grenser har økt vår aktivitet knyttet til dette. Vi fortsetter å tilby vannforsyning og helsetjenester for flyktninger der behovene er størst.

Artikkelen fortsetter under bildet

LANDEGRENSEN: Brusia-broen skiller landene. På den ene siden av broen er Sør-Sudan, på den andre siden er Uganda. Foto: Frederic NOY

 

Helsehjelp for sør-sudanske flyktninger i Nord-Uganda

Siden 2013 har over én million sørsudanere flyktet til nabolandet Uganda i følge FN, flesteparten var kvinner og barn. Til tross for innsatsen til ugandiske myndigheter og andre organisasjoner, er det behovet for humanitærhjelp stort. Leger Uten Grenser jobber for at så mange av disse som mulig skal få tilgang til grunnleggende helsetjenester innenfor seksuell helse, svangerskap, fødsel og utrygge aborter

I 2017 jobbet Leger Uten Grenser i Bidibidi, Imvepi, Palorinya og Rhino-bosetningene hvor de aller fleste flyktningene bor. Her hadde vi flere prosjekter hvor vi utførte flere enn 273.772 pasientkonsultasjoner, hadde 3574 innlagte pasienter, assisterte ved 712 fødsler og hjalp 768 ofre for seksualisert vold. I tillegg utførte vi vaksinasjoner og overvåket helsesituasjonen blant flyktningene. Vi arbeidet også med vann- og sanitærarbeid for rent drikkevann, og leverte gjennomsnittlig to millioner liter vann per dag på det meste. 

Artikkelen fortsetter under bildet. 

VENTER: Etter flykningene ankommer Uganda, blir de sendt til et midlertidig oppholdssted der de blir tildelt en leir som de kan bo permanent i.
Leger Uten Grenser gir helseomsorg både i første oppholdssted og i tre av de permanente leirene. Foto: Frederic NOY

 

Forbedre behandling av hiv og tuberkulose

Rundt 1,2 millioner mennesker lever med hiv i Uganda. Til tross for store fremskritt, er diagnostisering og behandling av hiv fortsatt et folkehelseproblem i Uganda. Sørlig blant fiskere og barn og unge.

I 2015 startet Leger Uten Grenser et prosjekt rundt innsjøene Lake Edward og Lake George, like ved grensen til Kongo. Formålet med prosjektet var å bedre behandlingstilbudet for Hiv og tuberkulose for innbyggerne området.  

Leger Uten Grenser utfører rask og nøyaktig overvåkning av hivvirusnivået i blodet på klinikkene våre på det regionale sykehuset i Arua. Her ble pasienter henvist til videre behandling når de går over i andre fasen av sykdommen om nødvendig. På slutten av 2017 var 739 mennesker i dette hiv-programmet i Arua. På klinikken vår i Arua tester vi også resistens og legemidler, og hadde ti pasienter i et program for hivpasienter i tredje fase.

Leger Uten Grenser gir også mentalhelsehjelp til hiv-pasienter for at de bedre kan takle diagnosen og et liv med medisiner. Dette gjelder særlig unge mennesker.

Artikkelen fortsetter under bildet.

HIV-TESTING: Leger Uten Grenser utfører dør-til-dør testing av hiv. Foto: Guillaume Binet

 

Seksual og reproduktiv helse for ungdom

Unge er spesielt sårbare for de livstruende helserisikoene som er knyttet til uønskede svangerskap, Hiv/Aids og andre seksuelt overførbare sykdommer. Dette skyldes ofte manglende bevissthet og kunnskap om risikoene, og mangel på rådgivningstjenester for ungdom. Leger Uten Grenser åpnet i 2015 en ungdomsklinikk i Kasese. Her jobber vi med å gi helsetjenester innenfor seksuell og reproduktiv helse, har helseinformasjonsarbeid i lokalsamfunnet og fritidsaktiviteter som oppmuntrer ungdom til å søke helsehjelp. I 2017 gjennomførte Leger Uten Grenser 30.852 pasientkonsultasjoner og behandlet 20 ofre for seksualisert vold.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FISKERLANDSBY: Et barn i en av fiskerlandsbyene i Uganda. Foto: Guillaume Binet

 

Reaksjon på et utbrudd av Marburgfeber

I slutten av oktober og begynnelsen av desember responderte Leger Uten Grenser på et utbrudd av Marburgfeber i Kween og Kapchorwa distriktene øst i Uganda. Teamene etablerte to behandlingssentre med ti senger hver, lærte opp helsepersonell og assisterte lokale helsemyndigheter med epidemiologisk overvåking, informasjonsarbeid og kartleggingsaktiviteter.

Leger Uten Grenser har jobbet i Uganda siden 1986.
  

 HVORFOR ER VI I UGANDA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen