Midtøsten

Foto: Juan Carlos Tomasi/ Leger Uten Grenser

Midtøsten


Midtøsten er en region med mange forskjellige humanitære behov skapt av krig, flyktninger, og manglende tilgang til helsehjelp.

Hjem > Konflikter > Midtøsten
26.08.2017 | Oppdatert 09.03.2023
        

For eksempel driver vi et sykehus med spesialister på krigsskader i Jordan, og et spesialisert på mor-barn-helse. I Libanon jobber vi mest med syriske flyktninger. I Jemen behandler vi sivile med skader fra bombing og miner, og fyller hull i et helsesystem som nesten har brutt helt sammen.

Lær mer om hva slags prosjekter vi driver

Flyktninger

I Syria, Jemen og Irak er det i dag store humanitære kriser som utspiller seg. Flere millioner mennesker har blitt fordrevet, internt i egent land eller over landegrenser.

Leger Uten Grenser er til stede der det lar seg gjøre, og der behovene er størst.

Les mer om flyktninger i Midtøsten

Utfordringer ved å jobbe i konfliktområder

Når vi jobber i regioner som Midtøsten følger det en rekke forskjellige utfordringer. I disse regionene preger væpnede konflikter arbeidet vårt. Andre steder, som i Sørøst-Asia eller Latin-Amerika er naturkatastrofer hyppigere, og byr på sine egne utfordringer.

Les mer om hvordan vi jobber med følgene av naturkatastrofer

Når vi jobber i konfliktområder er det ekstra viktig å få kommunisert til alle parter at vi ikke tar noen side i konfliktene som utspiller seg.

Vi gir helsehjelp basert ene og alene på menneskers behov, og diskriminerer ikke ut ifra hvilken side i konflikten du tilhører. Vi krever at våpen og uenigheter legges igjen på utsiden.

Les mer om grunnprinsippene våre

Sikkerhet

Vi jobber mye med å få kommunisert til alle involverte parter i en konflikt at hjelpen vi gir er ikke-diskriminerende og gratis. På våre sykehus kan mennesker på forskjellige sider av en konflikt ligge side om side. For oss er de kun pasienter, og trenger de medisinsk hjelp får de det.

Våre feltarbeidere og nasjonalt ansatte bruker ikke skuddsikre vester. Vi gjør det vi kan for å minimere risikoen for feltarbeiderne våre. Alle som jobber frivillig for oss er likevel innforstått med at all risiko ikke kan elimineres. Vi trekker oss først ut hvis vi blir målrettet angrepet.

Dette var tilfellet etter at sykehuset vårt i Haiyan i Jemen ble bomba i 2016. I Somalia trakk vi oss ut i 2011 fordi to av våre kolleger ble drept. Nå, seks år etter er vi tilbake. I områder kontrollert av den såkalte islamske stat i Syria har vi avgjort at vi ikke kan jobbe etter at fem av våre ansatte ble bortført i 2014.

Disse fem ble senere løslatt, men vi har ikke fått de garantiene vi trenger om at dette ikke skal skje igjen. Derfor har vi kun prosjekter i områder kontrollert av opposisjonsgrupper.

Det er alltid en vanskelig  vurdering involvert når vi bestemmer oss for å trekke våre team ut av et område. Vi vet at dette gjør at mange mennesker vil bli stående uten tilgang på livreddende helsehjelp. Dessverre er det noen steder det ikke er forsvarlig å sende feltarbeidere for å jobbe, fordi det rett og slett er for farlig.

Les mer om sikkerhet i felt

Ulovlige angrep på  sykehus

De siste årene har vi opplevd at sykehus og andre medisinske fasiliteter blir direkte angrepet. Dette er ulovlig i henhold til internasjonale lover om regler i krig.

Les mer om sykehusbombing

Artikkelen fortsetter under videoen


Syria 

Leger Uten Grenser har jobbet i Syria siden 2009, før krigen startet. I 2017 driver vi selv seks sykehus og klinikker nord i Syria. I tillegg støtter vi mer enn 150 klinikker og sykehus rundt om i landet hvor vi ikke kan sende feltarbeidere. Vi sender materiell, penger, forsyninger, medisiner og tilbyr kursing til medisinske kolleger.

Våre siste nyheter fra Syria

Per dags dato nekter den syriske regjeringen Leger Uten Grenser adgang i myndighetskontrollerte områder.

Les også: Slik rapporterer vi om hendelser i områder vi selv ikke er til stede

Les mer om arbeidet vårt i Syria

Over halve befolkningen tvunget på flukt

Konfliktene i regionen har drevet mange millioner mennesker på flukt.

Ifølge FN var det over fem millioner registrerte syriske flyktninger utenfor Syria den 19. juni 2017.

De aller fleste av disse har søkt tilflukt i nabolandene Tyrkia, Irak, Jordan og Libanon.

I tillegg er rundt seks millioner mennesker internt fordrevet inne i Syria, mange er fanget mellom kampene eller kommer seg ikke videre på grunn av stengte grenser til nabolandene.

Les mer om flyktninger i Midtøsten

Mellom april 2011 og mars 2017 søkte 937.718 syrere om asyl i Europa. Leger Uten Grenser bistår syriske flyktninger i Hellas, Serbia, Frankrike, Sverige, Italia og ved Middelhavet.

Les mer om vårt arbeid med flyktninger i Europa

Les om hvordan vi jobber med flyktninger som reiser over Middelhavet

Irak

Siden 2003, og den USA-ledede invasjonen, har situasjonen i Irak vært ustabil. Konflikten eskalerte i 2014, og siden da har 3,3 millioner mennesker blitt fordrevet fra hjemmene sine.

Ettersom frontlinjer flyttes sendes nye grupper med mennesker på flukt over grensene og internt i landet.

Våre siste nyheter fra Irak

Krig og usikkerhet har store psykologiske følger for sivilbefolkningen. Vi har flere prosjekter som fokuser på psykisk helse, og på fysiske skader som følger av konflikten. I tillegg tilbyr vi blant annet grunnleggende helsetjenester, og mor-barn-helsetjenester.

Les mer om arbeidet vårt i Irak

Libanon

Leger Uten Grenser startet å jobber i Libanon under den over 15 år lange borgerkrigen som startet i 1975. I dag er den politiske situasjonen stabil.

Leger Uten Grensers arbeid i Libanon er nå mest fokusert på de over to millionene syriske flyktningene som holder til der, og i noen palestinske flyktningleirer sør for Beirut.  

Les mer om arbeidet vårt i Libanon

De okkuperte palestinske områdene

Vi jobber for det aller meste med å behandle følgene av den israelske okkupasjonen av det palestinske folk, med et stort fokus på psykisk helsehjelp.

Den siste krigen i Gaza i 2014 etterlot seg flere titalls tusen døde og store materielle ødeleggelser.

På grunn av de strenge reiserestriksjonene som Israel håndhever på Gaza, har vi hatt store problemer med å få pasienter med alvorlige skader referert til sykehuset vi driver i Amman, Jordan.

I 2016 fikk kun ni av 77 pasienter tillatelse.

Vi har jobbet i Palestina siden 1989, og er i dag til stede på Gaza og i fem byer på vestbredden.

Les mer om vårt arbeid i de okkuperte områdene i Palestina

Jemen

Jemen er et av de landene hvor vi har flest prosjekter i dag.

Det offentlige helsesystemet har kollapset, og for store deler av sivilbefolkningen er det lange og farlige reiseveier mellom dem og helsetilbud.

Våre siste nyheter fra Jemen

Mange av pasientene vi tar imot på sykehusene våre er sivile med krigsskader fra bombing og landminer.  Mange overlever ikke reisen til sykehuset.

Les om vårt arbeid i Jemen

Krigen i Jemen har utviklet seg til å til å bli en av dagens største humanitære kriser. Da Saudi-Arabia ble med i 2015 eskalerte volden kraftig. I tiden etter har flere sykehus blitt angrepet.

Les mer om angrep på sykehus

Artikkelen fortsetter under videoen

I mange av de arabiske landene i Nord-Afrika har vi prosjekter.

Egypt

Egypt har lenge vært et kulturelt, politisk og vitenskapelig sentrum i regionen. Siden opprørene i 2011 som førte til Hosini al-Mubaraks fall, er den politiske situasjonens ustabil.

I Egypt har vi prosjekter i Kairo for helsehjelp til ekskluderte folkegrupper, og for behandling av hepatitt C.

Les mer om arbeidet vårt i Egypt

Libya

Etter krigen i 2011 kjemper flere grupper om kontrollen over landet. Per dags dato er det flere separate myndigheter i Libya.

Hoveddelen av prosjektene vi driver i Libya er knyttet til fengselssenterne for flyktninger som forsøker å reise gjennom landet. Disse har fått massiv kritikk for brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Våre siste nyheter fra Libya

Vi jobber med flyktninger i disse senterne og mange av lidelsene vi behandler for er knyttet til de svært dårlige forholdene i fengselssenterne.

Les mer om det vi gjør i Libya

Tunisia

Tunisia er et av de få landene som er relativt stabilt etter den arabiske våren.

I Tunisia jobber vi med å gi helsehjelp til migranter hovedsakelig fra land sør for Sahara, og med å øke kompetansen til andre humanitære organisasjoner for å minske dødeligheten til havs. Vi driver en to klinikker som gir grunnleggende helsehjelp og psykisk helse-tjenester.

Les om hvordan vi jobber med flyktninger som reiser over Middelhavet

Algerie

Vi er til stede to steder i Algerie. Annama i nord og Tamanrasset i sør. Vi jobber med tilgang på behandling og testing for hiv for stigmatiserte grupper.

 HVA JOBBER VI MED I MIDTØSTEN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen