Foto: James Oatway/ Leger Uten Grenser
Hjem > Jobb for oss > Sikkerhet
Nyheter

Sikkerhet

Vår oppgave er å bringe medisinsk hjelp til mennesker i nød. Dermed kan arbeidet skje i aktive konfliktområder, med den iboende risiko med hensyn til helse, miljø og sikkerhet dette medfører. Det er umulig å utelukke all risiko, men vi gjør vårt ytterste som organisasjon for å redusere risikoene gjennom omfattende sikkerhetsstyring.
Hvert feltoppdrag har strenge, detaljerte sikkerhetsregler og sikkerhetsplaner på plass basert på grundig analyse av den spesifikke konteksten. Risiko blir kontinuerlig overvåket og sikkerhetsbestemmelsene oppdateres etter behov. I felt må alle feltarbeidere overholde alle gjeldene sikkerhetsregler og forskrifter – unnlatelse av å gjøre dette vil føre til oppsigelse og hjemsendelse.

Sikkerhetsforskriftene for ditt prosjekt kan begrense bevegelsesfriheten din, eller muligheten til å omgås lokalbefolkningen utenom arbeidstid. Du kan ha portforbud og være tvunget til å forbli inne i huset eller på basen der du bor når arbeidsdagen er over. Noen ganger bor du på samme sted som du arbeider. Det er viktig å vurdere disse mulige restriksjonene før du søker om feltarbeid. Folk reagerer forskjellig, så det er viktig å tenke på hvordan du vil takle å oppholde deg på samme sted, med de samme menneskene over lengre tid.

Denne videoen forklarer hvilken risiko feltarbeiderne våre utsettes for, og hvor langt vi går for å beskytte dem og holde dem trygge.

Vennligst se på denne videoen før du bestemmer deg for om du vil søke eller ikke:

Å arbeide for Leger Uten Grenser er et dypt personlig valg, og hver enkelt må finne ut av hvilket risikonivå og hvilke omstendigheter du føler deg komfortable med. Feltarbeidere gis en generell innføring i sikkerhet i felt under det forberedende kurset du sendes på før avreise, samt at når du blir tilbudt oppdrag vil du bli orientert om spesifikke sikkerhetssituasjonen.

Leger Uten Grenser ønsker å være åpne om at det alltid vil være en viss risiko forbundet med å jobbe for oss. Vi har som organisasjon bestemt oss for å akseptere enn viss grad av risiko for å kunne yte livreddende humanitær hjelp til de som trenger oss mest. Det er fundamentalt viktig at hver feltarbeider innser, forstår og aksepterer at det aldri vil være mulig å eliminere enhver risiko. Før avreise må du innse og godta at sikkerhet er et fellesansvar både den enkelte, teamet og organisasjonen deler.

Nettopp derfor kan feltarbeidere avslå et feltoppdrag hvis de ikke føler seg komfortable med å ta risikoen ved å jobbe i en bestemt kontekst, og de kan også alltid be om å få dra hjem når som helst under oppholdet hvis de føler at risikoen oppleves for stor. Dette vil aldri føre til negative konsekvenser for andre fremtidige oppdrag.

Før du søker ber vi deg tenke nøye gjennom:

  • Hva er det du eventuelt frykter mest relatert til din egen sikkerhet?
  • I hvilken grad har du vært åpen med dine nærmeste hva gjelder personlig risiko ved et oppdrag for Leger Uten Grenser?
  • Hvor stor personlig risiko er du villig til å ta for å hjelpe andre i nød?
Mer i denne seksjonen  
Livet i felt
Fordeler og utviklingsmuligheter
Sikkerhet
Informasjonsmøter
Søknadsprosessen
Spørsmål og svar
Hvor finner jeg kurs i tropemedisin?
Ledige stillinger i Norge
Foto: James Oatway/ Leger Uten Grenser
Hjem > Jobb for oss > Sikkerhet
Nyheter

Sikkerhet

Vår oppgave er å bringe medisinsk hjelp til mennesker i nød. Dermed kan arbeidet skje i aktive konfliktområder, med den iboende risiko med hensyn til helse, miljø og sikkerhet dette medfører. Det er umulig å utelukke all risiko, men vi gjør vårt ytterste som organisasjon for å redusere risikoene gjennom omfattende sikkerhetsstyring.
Hvert feltoppdrag har strenge, detaljerte sikkerhetsregler og sikkerhetsplaner på plass basert på grundig analyse av den spesifikke konteksten. Risiko blir kontinuerlig overvåket og sikkerhetsbestemmelsene oppdateres etter behov. I felt må alle feltarbeidere overholde alle gjeldene sikkerhetsregler og forskrifter – unnlatelse av å gjøre dette vil føre til oppsigelse og hjemsendelse.

Sikkerhetsforskriftene for ditt prosjekt kan begrense bevegelsesfriheten din, eller muligheten til å omgås lokalbefolkningen utenom arbeidstid. Du kan ha portforbud og være tvunget til å forbli inne i huset eller på basen der du bor når arbeidsdagen er over. Noen ganger bor du på samme sted som du arbeider. Det er viktig å vurdere disse mulige restriksjonene før du søker om feltarbeid. Folk reagerer forskjellig, så det er viktig å tenke på hvordan du vil takle å oppholde deg på samme sted, med de samme menneskene over lengre tid.

Denne videoen forklarer hvilken risiko feltarbeiderne våre utsettes for, og hvor langt vi går for å beskytte dem og holde dem trygge.

Vennligst se på denne videoen før du bestemmer deg for om du vil søke eller ikke:

Å arbeide for Leger Uten Grenser er et dypt personlig valg, og hver enkelt må finne ut av hvilket risikonivå og hvilke omstendigheter du føler deg komfortable med. Feltarbeidere gis en generell innføring i sikkerhet i felt under det forberedende kurset du sendes på før avreise, samt at når du blir tilbudt oppdrag vil du bli orientert om spesifikke sikkerhetssituasjonen.

Leger Uten Grenser ønsker å være åpne om at det alltid vil være en viss risiko forbundet med å jobbe for oss. Vi har som organisasjon bestemt oss for å akseptere enn viss grad av risiko for å kunne yte livreddende humanitær hjelp til de som trenger oss mest. Det er fundamentalt viktig at hver feltarbeider innser, forstår og aksepterer at det aldri vil være mulig å eliminere enhver risiko. Før avreise må du innse og godta at sikkerhet er et fellesansvar både den enkelte, teamet og organisasjonen deler.

Nettopp derfor kan feltarbeidere avslå et feltoppdrag hvis de ikke føler seg komfortable med å ta risikoen ved å jobbe i en bestemt kontekst, og de kan også alltid be om å få dra hjem når som helst under oppholdet hvis de føler at risikoen oppleves for stor. Dette vil aldri føre til negative konsekvenser for andre fremtidige oppdrag.

Før du søker ber vi deg tenke nøye gjennom:

  • Hva er det du eventuelt frykter mest relatert til din egen sikkerhet?
  • I hvilken grad har du vært åpen med dine nærmeste hva gjelder personlig risiko ved et oppdrag for Leger Uten Grenser?
  • Hvor stor personlig risiko er du villig til å ta for å hjelpe andre i nød?
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen